Meer recht dan tucht

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderzoek naar redelijke verjaringstermijn

2022-02-09 15:12:47

Voor een onderzoek naar een redelijke verjaringstermijn zoekt Hanna Kruijsse mensen, die een tuchtklacht hebben gehad over iets wat zich meer 5  jaar of langer geleden heeft afgespeeld

Je kunt haar bereiken via  j.g.kruijsse@amsterdamumc.nl en nummer 0629205244

Verder komt er vrijdag een stuk in Medisch contact van Sara-Joan Pinto waarin een schets gegeven wordt van hoe een betere kwaliteitsbewaking dan het tuchtrecht eruit zou kunnen zien. Zodra dat er is gaan we actiever werven voor tekenen van de petitie bij de diverse beroepsvereniging met als uiteindelijk doel bij VWS aan tafel te komen. 


Menno Oosterhoff

stand van zaken

2022-01-18 14:38:02

De LHV heeft deze petitie genoemd en dat heeft al meer dan 1000 handtekeningen opgeleverd.

De missie is duidelijk: Een drastische wijziging van het tuchtrecht, omdat het zo niet functioneert als kwaliteitsverbetering.Er is een werkgroep bezig met het bepalen van de visie ( hoe zou het dan wel moeten). Dat wordt een stuk op hoofdlijnen. Daarna moeten we de strategie verder uitwerken en uitvoeren. Hoe zorgen we ervoor dat er naar ons geluisterd wordt op VWS. Want daar zal de verandering vandaan moeten komen. 

Er is op dit moment een evaluatie van de wet BIG gaande, waaronder ook het tuchtrecht valt. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht, maar het is niet waarschijnlijk dat daarin wordt voorzien in de drastische wijziging die nodig is.

Extra handtekeningen helpen altijd, dus als je nog anderen erop attent maakt graag. 


Menno Oosterhoff

Stand van zaken

2022-01-08 12:27:02

Allereerst de beste wensen voor 2022

Inmiddels 1800 handtekeningen. Iedereen van harte bedankt. Met 1800 zijn we meer dan een oprisping, maar om echt een factor van betekenis te worden moeten we nog groeien. Vandaag weer met de werkgroep vergaderd en bekene hoe we het doel, namelijk een beter kwaliteitssysteem kunnen bereiken. We zijn bezig met een basisdocument. Zodra dat af is gaan we verenigingen benaderen en dergelijke. 

Eén ding is duidelijk. Het zal lange adem vragen. Om werkelijk tot een systematiek te komen, die kwaliteitsverhogend werkt zijn wezenlijke aanpassingen wenselijk. Dat vraagt wetswijziging en dat heb je maar niet zo voor elkaar. 

Als je mensen wilt wijzen op deze petitie is fijn. Extrahandetekeningen steunen het moreel. 


Menno Oosterhoff

Stand van zaken

2021-12-18 21:22:17

Vandaag met de werkgroep vergadering. Wat we willen is duidelijk. Een beter tuchtrecht. Dan wordt de vraag: Hoe zou dat eruit moeten zien. Dat hoeven we niet in detail uit te werken, maar wel de hoofdlijnen. Als we dat klaar hebben dan laat ik het zeker weten. Vervolgens wordt de vraag; Hoe gaan we ervoor zorgen dat het gerealiseerd wordt. We hebben geen macht behalve de macht van de straat. Daarom is jullie steun ook zo belangrijk. We zullen zeker alle betrokken instellingen benaderen om ons te steunen. De Landelijke huisartsenvereniging heeft het in beraad. De KNMG en De Nederlandse patiëntenfederatie willen eerst een onderzoek afwachten van VWS naar de mate waarin het tuchtrecht functioneert. Zo'n onderzoek werd 50 jaar gelden ook al gedaan, de conclusie was dat het tuchtrecht niet echt bijdraagt aan de kwaliteit en vervolgens veranderde er niks wezenlijks. Als wij ons niet roeren dan is over 50 jaar de situatie nog steeds hetzelfde.

De hoogleraar  gezondheidsrecht Johan Legemaate schreef in MC opnieuw een pleidooi voor een herziening van het tuchtrecht. We zoeken contact met hem..

Jullie schrijven soms uitgebreide verhalen over nare persoonlijke ervaringen met het tuchtrecht. Ik zou overal wel op willen reageren, maar dat gaat niet.Weet dat ik wel alles lees.  


Menno Oosterhoff

Stand van zaken

2021-12-15 09:10:51

Inmiddels 1350 handtekeningen. Heel erg bedankt voor jullie steun. Veel huisartsen, wat begrijpelijk is want die worden naast psychiater het meeste aangeklaagd. Er zijn 13.000 huisartsen. Ik denk dan minstens 10.000 het met ons eens zijn. Het is erg belangrijk dat we dat zichtbaar maken. Voor een drastische verandering is dat nodig. Anders wordt het een beetje gepolder. 

2-4-8-16-32  Als ieder van jullie eén ander wijst op de petitie (liever nog je hele netwerk) en die persoon doet dat ook weer dan zal de steun beter zichtbaar worden. 

Zie verder Meer over Medisch | Geen tucht maar klucht en Zucht niet langer onder tucht (artsenauto.nl) en Fout gegaan is iets anders dan fout gedaan | medischcontact en Shit happens | medischcontact 


Menno Oosterhoff

Dank en medewerking gevraagd

2021-12-08 15:04:42

Allereerst hartelijk dank voor je steun. Dat is echt heel prettig. 800 handtekeningen in 10 dagen is een mooie score. Wil je de petitie verspreiden in je netwerk??

Wij zijn inmiddels met een groeiende werkgroep met mensen uit diverse geledingen aan het verkennen hoe we een verbetering van het tuchtrecht willen verwezenlijken. Moeten we naar een Nieuw Zeelands model streven waar mensen niet rechtstreeks naar de tuchtrechter kunnen? Of is dat een brug te ver en moeten we andere aanpassingen bepleiten? En als we weten hoe we het willen verbeteren hoe bereiken we dat.

Het zal lange adem worden, maar je staat niet meer alleen in je verontwaardiging over de tekorten van het tuchtrecht. We houden je op de hoogte


Menno Oosterhoff

Blog

2021-12-03 13:38:06

Zucht niet langer onder tucht (artsenauto.nl)   Die veragt ik in het vorige bericht. Goed weekend. 


Menno Oosterhoff

Het begin is er

2021-12-03 13:34:41

Dank voor je steun voor een rechtvaardiger tuchtrecht. Je bent 1 van de eerste 450. We verwachten nog veel meer handtekeningen. De verontwaardiging over het tuchtrecht is groot, zeker onder de meest bedreigde specialismen, de psychiater en de huisarts. Een drastische wijziging van het tuchtrecht is niet maar zo geregeld. Maar we zijn het aan onszelf en onze patiënten verplicht ervoor te zorgen dat dat er komt. Eerst is belangrijk, dat we de betrokkenen, de BIG-geregistreerden, mobiliseren. Aan jullie de vraag de petitie onder de aandacht van collega's te brengen of je beroepsvereniging. Wil je een actievere rol spelen?  Mail me dan menno@dwang.eu 

Dit weekend overleggen we met de kerngroep (zie wie is wie op www.turecht.nl) wat onze strategie moet worden. We zullen ook een alternatief aandragen. Het is immers niet de bedoeling de rotte appels de hand boven het hoofd te houden. Maar we willen wel gewetensvolle, hardwerkende collega's beschermen tegen willekeur en patiënten tegen defensieve geneeskunde. 

Dank voor de steun in het eerste uur. Dat motiveert en bevestigt dat we met veel zijn.  


Menno OosterhoffDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...