Wij ijveren voor het behoud van de groene Heikantberg in Rotselaar. U kunt ook onze crowdfunding campagne "Tall Trees Matter" ondersteunen met een kleine bijdrage via semperferraris.eu.

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Overwinning

2023-02-18 12:55:15

Eindelijk is het zover.

Na een jarenlange procedure heeft het provinciebestuur van Vlaams- Brabant op 5 januari 2023 het verkavelingsproject voor de Dennenlaan (Heikantberg, Rostelaar) geweigerd.

Lees meer hierover op de blog "samen sterk" van onze website semperferraris.eu.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost.

U kunt ons helpen door u als vrijwilliger te melden voor ons team op ROCK WERCHTER 2023.

Stuur gewoon een mailtje naar info@semperferraris.eu voor meer info.

Er snel bij zijn is de boodschap.

Alvast bedankt!


Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu.

Mijlpaal

2022-05-24 12:22:09

Er is al veel inkt gevloeid over onze acties om vier hectaren zeldzaam bos op de Heikantberg te redden (zie onder andere het artikel “waar rook is …” op onze website).

 

Op 5 mei 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de knoop eindelijk doorgehakt. 

 

De door het provinciebestuur toegestane verkavelingsvergunning werd vernietigd.

 

Het provinciebestuur ging ervan uit dat de verkaveling moest toegestaan worden omdat er volgens de gewestplannen in theorie mocht gebouwd worden. 

 

Het provinciebestuur doet alsof er een absoluut recht op verkavelen bestaat en dat overwegingen zoals milieu nauwelijks  een rol spelen.

 

De Raad (Justitie) zegt nu zeer duidelijk dat de natuurtoets overal van toepassing is, ongeacht de stedenbouwkundige bestemming van het perceel. 

 

Elke vergunningverlenende overheid moet ervoor zorgen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan.

 

Volgens de deskundigen van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos vormt het gebied een zeldzaam bosgeheel van vier hectare met een onaangetaste bosbodem. Het is essentieel als foerageer- en nestgebied voor talloze diersoorten. De aantasting van dit aaneengesloten bos veroorzaakt aanzienlijke schade.

 

Belangrijk voor een oud- boslocatie is dat het nooit een andere bestemming heeft gekend. Het werd nooit geploegd en de bodem is intact gebleven. Bewijzen hiervan vindt men in de onderbegroeiing met onder andere blauwe bosbessen en lelietjes- van dalen. In Vlaams- Brabant zijn er nog maar weinig oud- boslocaties over (aan de oostkant vooral in Rotselaar, Langdorp en Averbode).

 

De projectontwikkelaar (tegenpartij) ging zelfs zo ver om te beweren dat het advies van Natuur en Bos “onwettig” was.Volgens hen bewees de PANO- uitzending (vrt) van 23 februari 2022 dat de ambtenaren van het agentschap incompetent waren. Volgens het verslag van de zogenaamde “deskundige” die door de projectontwikkelaar zelf was aangesteld, was het bos zo goed als waardeloos…

 

Deze argumentatie werd niet aanvaard.

 

Het arrest van de Raad is een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van kwetsbare en waardevolle bossen. 

 

Het provinciebestuur moet nu opnieuw een beslissing nemen in overeenstemming met het arrest. Wordt vervolgd.


Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu.

Schorsing

2021-10-10 10:10:20

Eindelijk weer eens goed nieuws.

In een arrest van 23 september 2021 heeft de Raad voor vergunningsbetwistingen de verkavelingsvergunning voor "ons bos" aan de Dennenlaan geschorst.

Lees meer hierover in het artikel "waar rook is ..." op de blog van onze website semperferraris.eu.

Ons harde werk heeft dus toch zijn vruchten afgeworpen.

Om de strijd te kunnen volhouden, moeten wij over de nodige middelen kunnen beschikken.

Wij zouden u vriendelijk willen verzoeken om een kleine bijdrage te storten op onze rekening:

BE31 7360 7044 0555 (crowdfunding TTM).

Mocht u dat al gedaan hebben: bedankt !

Wij zoeken ook nog altijd mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

Mocht u interesse hebben, contacteer ons dan gerust via info@semperferraris.eu.

Wij kijken uit naar uw reactie.


Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu.

Update Petitie Heikantberg (Rotselaar)

2021-05-04 07:44:24

Beste,

 

Een tijdje geleden heeft u onze petitie voor het behoud van een groene Heikantberg ondertekend, waarvoor dank.

 

Als we in de richting van duizend handtekeningen komen, dan kunnen we een afspraak maken met de overheidsinstanties op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.

 

Ondertussen proberen we zoveel mogelijk ontbossing en versnippering tegen te houden, ook al moeten we tegen de huidige politieke stroom inroeien.

 

De provincie Vlaams- Brabant heeft de verkaveling van vier hectaren zeldzaam bos aan de Dennenlaan goedgekeurd - dit ondanks drie negatieve adviezen en 370 bezwaren.

 

U kunt hier meer over lezen in het artikel “Alle hens aan dek” op de blog van onze website semperferraris.eu.

 

Semper Ferraris heeft inmiddels samen met Natuurpunt Oost- Brabant en Bos+ beroep aangetekend bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. 

 

Het goede nieuws is dat Justitie de laatste tijd meer en meer het dubieuze milieubeleid in ons land aan de kaak stelt. In 2021 zijn er al verscheidene principiële uitspraken gedaan, waaronder het Stikstofarrest, het Grondwaterarrest en het Uilenarrest.

 

Uiteraard hebben we middelen nodig om onze strijd verder te zetten. Onder de naam “Tall Trees Matter” hebben we een crowdfunding campagne opgezet. U kunt ons helpen met een kleine bijdrage op onderstaande rekening (word steunend lid vanaf tien euro): 

 

BE31 7360 7044 0555 (mededeling: crowdfunding TTM) 

 

Indien u dat al heeft gedaan: bedankt !

 

Belangrijk: Omwille van de privacy wordt uw e-mailadres niet aan derden meegedeeld.

 


Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu.Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...