Eksaarde waar iedere klacht telt

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Overleg op stadhuis ivm problematiek inschrijvingsbeleid Lokerse scholen.

2020-05-28 17:28:23

Op 27 mei 2020 ging er een overleg door met alle betrokken partijen. 3 ouders vertegenwoordigden de stem van heel wat verontwaardigde mensen uit Eksaarde en omstreken. Vanuit Stad Lokeren werden we ontvangen door de burgemeester Filip Antheunis en schepen onderwijs Nina Van Der Sypt. Vanuit VLOT waren Mevr. Tinck, Mr. Beirnaert en Mr. Pollaert aanwezig. Mark Van Bogaert nam deel aan het overleg als LOP-voorzitter.
Alle aanwezigen waren het er over eens dat het niet fijn is voor de jongeren die naast een plek in het STC grepen. De ouders hadden enkele mogelijke denkpistes voorbereid, zodat deze problematiek vandaag en in de toekomst kon aangepakt worden. Dit kan eigenlijk opgedeeld worden in 2 grote thema’s.


1. Criterium afstand.
De wetgever schrijft momenteel voor dat afstand geen criterium kan zijn wat betreft de toewijzing van een leerling aan een school. Een alternatief hiervoor is momenteel ‘geen aanmeldingssysteem’ en dus ‘kamperen’. Niemand aan de tafel was voorstander van zo’n systeem, ook de ouders niet. Volgend jaar zou er een aanpassing komen in het decreet, en de voorbereidende teksten laten uitschijnen dat er toch een achterpoortje zou kunnen toegevoegd worden om dit criterium te laten meespelen, t.t.z. door bij aanmelding een keuze te laten maken tussen ‘VLOT’ of ‘GO’, en om dan daarna te bekijken wie voorrang heeft in de verschillende VLOT-scholen, op basis van afstand. Dit voorstel werd door Mr. Van Bogaert van tafel geveegd. Hij vindt dat de wetgever het momenteel absoluut bij het rechte eind heeft en haalt alle redenen aan waarom dit te verantwoorden is. Zoals we ondertussen allemaal weten, is dit een verhaal van ‘gelijke kansen voor alle leerlingen’, ook voor leerlingen die in een dorp wonen waar geen secundaire school is. Kinderen zullen geen trauma’s overhouden aan een langere verplaatsing naar school, en het verkeersinfarct in Eksaarde en Lokeren ligt volgens hem op de oude tramroute omdat er voor en na schooltijd enorm veel leerlingen elkaar kruisen op dit fietspad tussen Lokeren en Eksaarde.
De burgemeester is hier iets gematigder in, en vindt dat de frappante uitschieters zouden moeten kunnen aangepakt worden. Het is niet logisch dat een kind dat op 500 meter van de school woont geen plaats heeft in die school. Hij kan dit echter niet verhelpen omdat de wetgever het zo voorschrijft, en gaat er ook van uit dat er in Brussel niet naar hem zal geluisterd worden, als hij dit aankaart. Hij geeft aan ‘een brief te willen sturen’, maar weet dat dit geen zoden aan de dijk zal brengen.
Besluit: Zelfs als de wetgever zou voorzien dat ‘afstand’ kan meespelen, lijkt het erop dat het LOP dit zal tegenhouden. ‘Het criterium ‘gelijke kansen’ primeert. Er worden geen stappen gezet om dit aan te kaarten bij de bevoegde overheid.

2. Capaciteit STC.
Vanuit VLOT werd reeds aangegeven dat er de voorbije jaren enorm veel inspanningen gedaan zijn om extra capaciteit te creëren. Binnen het STC is zowat elke ruimte die nog kon benut worden, de laatste jaren omgebouwd tot een klaslokaal, nota bene volledig op eigen kosten, wat niet evident is! Momenteel is er gewoonweg geen plaats meer binnen de gebouwen om nog een lokaal te voorzien. Er is wel nog een plan om 2 lokalen verder aan te pakken, maar dit is geen oplossing voor het probleem vandaag.
Vanuit het LOP werd ook over dit onderwerp zeer scherp gereageerd. Van uitbereiding op het STC kan absoluut geen sprake zijn. Vorig jaar werd deze truc al eens toegepast (er werden na protest 2 klassen extra voorzien) en er werd toen beloofd dat dit geen tweede keer zou gebeuren. Dit zou volgens Mr. Van Bogaert een bom leggen onder de samenwerking tussen de Lokerse scholen. VLOT die leerlingen afsnoept van GO, dat is ook een verhaal van ‘middelen’, en ‘geld’. GO Atheneum zal steigeren, als dit opnieuw toegepast wordt.
Vanuit de ouders werd voorgesteld of het een optie was om klascontainers te gebruiken om de situatie op het STC voorlopig aan de pakken. ‘2008’ is een groot geboortejaar, en ‘Campus CREO’ moet nog wat reputatie opbouwen, dus het zou kunnen dat het probleem zich wat stabiliseert. Vanuit het VLOT werd reeds aangegeven dat hier geen financiële middelen voor zijn. Vanuit de ouders werd de vraag gesteld of ‘Stad Lokeren’ hier een oplossing kon bieden, wetende dat zij wel heel wat ervaring hebben met het plaatsen van klascontainers op de verschillende Lokerse stadsscholen.
Dit voorstel werd door LOP-voorzitter van Bogaert meteen afgeschoten, zie verhaal hierboven. Hij was er zeker van dat het LOP dit nooit zou goedkeuren. De ouders drongen er op aan om dit toch voor te stellen aan zijn achterban, afhankelijk van wat ‘Stad Lokeren’ hier in wou of kon betekenen.
De burgemeester zag een oplossing via containers niet zitten. Hij vindt dit een oplossing voor ‘onze kinderen’, maar geen structurele oplossing naar de toekomst toe. ‘Het is wat het is’.

Aangezien het duidelijk was dat niemand een oplossing had voor het probleem, werd deze laatste zin ook het besluit van het hele gesprek. ‘Het is wat het is’, en volgend jaar zullen er opnieuw vele kinderen en ouders teleurgesteld zijn omdat ze naast een plaatsje in hun dichtstbijzijnde school grijpen. Ouders die het probleem zullen willen aanpakken, zullen op dezelfde boodschap botsen. We mogen al blij zijn dat er binnen Lokeren capaciteit is voor onze kinderen, want eens dat volzet is, is het geen zekerheid dat de Lokerse jeugd binnen Lokeren naar school zal kunnen gaan.
Als ouders bedanken we alle betrokkenen om tijd vrij te maken om in overleg te gaan, doch zijn we diep teleurgesteld over het feit dat er naar de toekomst toe geen enkele actie zal worden ondernomen om de onvrede die er heerst over het feit dat er met ‘afstand’ geen rekening wordt gehouden, aan te pakken.

 


Actie comité 'Elke klacht telt'Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...