Stop_SABAM

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Sabam delft onderspit in Scarlet-dossier

2011-11-24 18:26:19

Na een procedureslag van maar liefst zeven jaar delft auteursrechtenvereniging Sabam het onderspit in de fameuze Scarlet-zaak. Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat ISP’s niet verplicht kunnen worden om peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van hun klanten. 

De rechtzaak tussen Sabam en Scarlet (het vroegere Tiscali) is overbekend, in die mate zelfs dat de uitspraak ook internationaal gevolgen zal hebben. Het Belgische Hof van Beroep schoof de hete appel immers door naar het Europese Hof van Justitie. 

Ter herinnering: in 2004 diende de Sabam klacht in tegen de Belgische internetprovider Tiscali (nu Scarlet – Belgacom). De auteursrechtenvereniging vond dat de ISP het downloaden van o.a. illegale muziek een halt moest toeroepen door middel van filtering. 

De rechtbank beval meteen een deskundigenonderzoek. Daaruit bleek dat er een slechts één manier was waarop er kon gefilterd worden zonder het p2p-verkeer volledig te blokkeren (namelijk met de software van Audible Magic). In een eerste vonnis werd er dan ook beslist dat ISP’s gebruik moesten gaan maken van Audible Magic om te filteren, ondanks het argument van Scarlet dat die filtering onmogelijk zou zijn zonder een fors snelheidsverlies. 

Scarlet tekende beroep aan, met steun van de andere Belgische internetproviders (onder de ISPA Belgium koepel). Omdat de ‘Audible Magic’-filtersoftware niet of niet voldoende bleek te werken (wat door Sabam werd toegegeven), beval de rechtbank aan Scarlet een andere oplossing te zoeken. 

“Vermeldenswaard in dit verhaal is het arrest van het Europees Hof van Justitie waarin de rechter concludeert dat auteursrecht niet boven de privacyrechten staat”, zegt jurist Matthias Dobbelaere, partner bij MyLex en specialist in ict-recht. 

“Dit arrest was belangrijk omdat Scarlet door de filtering onvermijdelijk inzage kreeg in wat de klanten aan het doen waren online. Ook de EuroISPA heeft zich verzet tegen een dergelijke filtering. EuroISPA gelooft in innovatieve diensten voor muziek en films, eerder dan de bestrijding van de illegale uitwisseling ervan.” 

Europees 

Normaliter werd begin februari 2010 een einduitspraak verwacht. Het Hof van Beroep schoof de hete appel echter door naar het Europees Hof, waardoor de zaak een internationaal allure kreeg, en belangrijk werd voor alle Europese ISP’s. 

“De hamvraag die het Europees Hof diende te beantwoorden, was vanzelfsprekend of een ISP verplicht kan worden het peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van haar klanten”, aldus nog Dobbelaere. “In april was er reeds een negatief advies verschenen van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie, en nu is er dus een uitspraak: het filteren van downloads gaat in tegen de Europese regelgeving rond privacy en vrijheid van meningsuiting én tegen de E-Commerce Directive."

“Hoewel de uitspraak verwacht was, zullen heel wat Europese ISP’s allicht erg opgelucht zijn”, besluit Dobbelaere. “Want als het Scarlet was dat het onderspit had moeten delven, dan hadden heel wat Europese providers zich allicht geconfronteerd gezien met claims van hun nationale auteursrechtenverenigingen.”

Bron: http://datanews.knack.be


Stop Sabam

De absurditeit van het auteursrecht

2011-11-15 14:22:55

Wanneer ik een loodgieter vraag mij een WC met spoeling te komen installeren, dan lijkt het nogal evident dat ik de man betaal voor de gepresteerde arbeid en voor de gebruikte materialen. Niemand, denk ik, zou het ooit in zijn hoofd halen te overwegen die man te betalen, elke keer dat ik doorspoel en van zijn geleverde prestatie gebruik maak. Welnu, voor de komponist zijn er geen redenen zoiets anders aan te pakken. In het geval van uitvoerende musici - zelf reeds reproducenten van informatie - is het opkomen voor reproduktierechten op de uitvoering nog onzinniger. Vooreerst is dit tegen het eigen belang van de musici zelf aangezien het wezen van hun arbeid uit het musiceren bestaat en niet uit de reproduktie daarvan. Bovendien zou de aanvaarding van zulk reproduktierecht bij logische doortrekking moeten leiden tot de absurde aanvaarding van een reproduktierecht voor de uitvinders en producenten van de zuiver mechanische reproduceermachines (bandopnemers , cd's , luidsprekers)... Voor een arbeidsprestatie dient slechts eenmaal betaald te worden.

Lees verder...


Stop Sabam

Wie de vogeldans fluit is strafbaar

2011-11-15 14:13:51

Het was een genante vertoning deze zomer op de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten: een Caribische Salsaband die zich staat op te warmen, terwijl SABAM-inspecteurs in razzia-stijl, politie en deurwaarder incluis, met de inhoud van de kas aan de haal gaan. Dezelfde ‘auteursrechtenvereniging’ had zich n.a.v. het kampioenenfeestje van S.V. Waregem-Zulte ook al in de debatten gemengd omdat de burgemeester spontaan zijn sax had bovengehaald om de vreugdezang van de supporters te begeleiden,- jammer genoeg met een repertoire dat ‘beschermd werk’ bevatte. En elke organisator van scoutsfuiven, studentencantussen of karaoke-avonden kan er van meespreken: als SABAM langskomt is het afdokken geblazen. Houdt deze coöperatieve vennootschap niet van leut? En wat stellen die ‘auteursrechten’, in een hedendaags cultureel perspectief, eigenlijk nog voor?

Lees verder...


Stop Sabam

Tommelein schiet internetbelasting Sabam af

2011-11-15 14:10:16

De eis van Sabam om een vaste vergoeding te krijgen voor elke internetabonnee is contraproductief. De artiest is de pineut van het verhaal, zegt Bart Tommelein (Open Vld). Het wordt tijd dat Sabam en de andere beheersvennootschappen afstappen van het steeds verder uideinende heffingsmodel dat tegen zijn grenzen aanbotst, luidt het.

Lees verder in De Morgen...


Stop SabamDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.