Geen draagkracht in Zoetermeer voor bouw nieuwe gebedsruimte

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Teken de petititie tegen de bouw van een gebedsruimte (moskee) in de wijk Seghwaert, Zoetermeer

2011-10-07 01:02:37

Bent u tegen de bouw van deze gebedsruimte op deze plaats? Ondersteun dan de petitie via deze link:

http://www.petities24.com/geen_draagkracht_in_zoetermeer_voor_bouw_nieuwe_gebedsruimte

Gebrek aan draagkracht bij omwonenden van het perceel aan de Roggeakker in Zoetermeer, t.b.v. de bouw van een gebedsruimte
Er is bij omwonenden van het perceel een aantoonbaar gebrek aan draagkracht om een gebedshuis op te richten, ongeacht het soort religie dat in het gebedshuis wordt nageleefd. Dit gebrek aan draagkracht bij omwonenden moet als relevant belang worden meegewogen en kan niet worden genegeerd.

Een deel van het wijkgroen tussen de Spruitkoolakker en Roggeakker in Zoetermeer moet wijken voor de bouw van een gebedsruimte (moskee). Hierdoor verdwijnt groenfaciliteit. Door de bouw komt er tevens parkeerdruk te staan op de omgeving en in de naastliggende dansschool, straten in de omgeving.

PETITIE

Wij
buurtbewoners, direct omwonenden, bezoekers, die deze groenvoorziening bezoeken en waarde hechten aan het open karakter van dit deel van de wijk Seghwaert.

constateren
dat een deel van de groenstrook bebouwd gaat worden voor een gebedsruimte. Hierdoor verandert het aanzien van de buurt; immers groen en het open karakter (alwaar men deze wijk binnenkomt) verdwijnen. Daarnaast zal de bouw van de gebedsruimte parkeerdruk veroorzaken in de directe omgeving, waar parkeergelegenheid in de huidige situatie al schaars is.

Wij verzoeken de Gemeente Zoetermeer:

Een andere locatie voor deze gebedsruimte te zoeken en de groenstrook in huidige staat te laten bestaan. Ook de bouw van andere gebedsruimtes (andere religies) op deze plaats is niet gewenst. De groenstrook en het open karakter moeten gehandhaafd blijven! De belangen van de buurtbewoners moeten zwaar wegen en kunnen niet genegeerd worden.

Bewoners beroepen zich hierbij op de uitspraak van de Raad van State in zake de bouw van een Moskee in Hoogeland (Westland) en de streep die door deze bouw is heengezet. Hier stonden partijen uit de gemeenteraad achter de omwonenden en werden deze gesteund.

Er is bij omwonenden van het perceel een aantoonbaar gebrek aan draagkracht om een gebedshuis op te richten, ongeacht het soort religie dat in het gebedshuis wordt nageleefd. Dit gebrek aan draagkracht bij omwonenden moet als relevant belang worden meegewogen en kan niet worden genegeerd.
Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.