Lidl in Dronten-west

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Raadsvergadering donderdag 14 november 2019

2019-11-08 08:25:57

Dag ondertekenaars van deze petitie,

Op donderdagavond 14 november 2019 zal er weer een Raadsvergadering zijn waarin de Raad ondermeer wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Lidl Dronten West (D3002)' gewijzigd vast te stellen.

Omdat er door de winkeliers en dan voornamelijk door (of namens) de bestaande supermarkten zienswijzen zijn ingediend (13 in totaal) waarin zij aangeven tegen de komst van de Lidl in Dronten-west te zijn, heb ik als tegengeluid een brief aan de Raad opgesteld. 

In deze brief heb ik nogmaals benadrukt dat wij als bewoners, inmiddels 824 ondertekenaars van deze petitie, heel graag willen dat de Lidl zo snel mogelijk in Dronten-west komt.

De inhoud van de brief is binnenkort te lezen op de website van de gemeente als ingekomen stuk, 
https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_31067
maar heb ik hieronder ook weergegeven. 
Daarnaast heb ik ook de pers, te weten: De Drontenaar, Flevopost en De Stentor, van deze brief op de hoogte gebracht.

De inhoud van de brief aan de Raad is als volgt:

------------------

Geachte Raad, 

De discussie rondom de Lidl speelt al geruime tijd. In elke discussie en zo ook in deze, zijn er voor- en tegenstanders. Feit in een discussie is dat de tegenstanders vaak het hardst roepen, waardoor het lijkt alsof er meer tegenstanders dan voorstanders zijn. De tegenstanders krijgen ook vaak de meeste aandacht. Maar dat dit niet terecht is, willen wij, de bewoners van Dronten-west en van Swifterbant, met deze brief graag benadrukken. Want wij als voorstanders willen heel graag dat de Lidl in Dronten-west komt en wel zo snel mogelijk! 

Volgens een recent artikel in De Drontenaar[1] zijn er dertien bezwaren ingediend tegen de komst van de Lidl in Dronten-west. Deze dertien bezwaren zijn allemaal afkomstig van winkeliers en ondernemers, te weten: de supermarkten die vrezen voor concurrentie. Maar is concurrentie erg? Volgens ons helemaal niet! Sterker nog: een gezonde economie kàn tegen concurrentie en biedt zelfs veel voordelen waaronder lagere prijzen voor iedereen, betere kwaliteit, meer keuze en innovatie[2]. 

Wij, bewoners, gunnen elke ondernemer zijn brood, maar vinden het ook belangrijk dat wij gehoord worden. Want wij zijn de klanten die wekelijks onze boodschappen doen en dat willen wij graag dicht bij huis in onze eigen wijk. Hierbij moet ‘vraag en aanbod’ bepalend zijn voor de markt. De vraag vanuit de bewoners is er, maar het aanbod ontbreekt en dààr moet nu nodig wat aan veranderen! 

De vraag naar een tweede supermarkt in Dronten-west zal de komende jaren steeds verder toenemen. Dronten groeit qua inwoneraantal nog steeds en deze groei zit voornamelijk in Dronten-west. Zo telt Dronten-west inmiddels bijna 9000 inwoners[3]en met de bouw van nog vele woningen neemt dit aantal alleen maar toe. Bij dit grote aantal inwoners past een tweede supermarkt. 

Deze tweede supermarkt willen wij graag in onze wijk, in Dronten-west. Dat wij dit graag willen hebben wij laten zien met een petitie[4] die wij uw Raad hebben aangeboden en die maar liefst 824 keer is ondertekend door zowel bewoners uit Dronten-west als Swifterbant. We willen deze petitie en daarmee onze stem, middels deze brief, nogmaals van harte onder uw aandacht brengen. Daarnaast willen wij met deze brief er bij uw college op aandringen ons geluid serieus te nemen en vragen om bij uw beslissing inzake de komst van de Lidl, onze 824 bewonersstemmen goed af te wegen tegen de 13 bezwaren van de supermarkteigenaren. 

Wij wensen u tenslotte veel wijsheid toe bij het nemen van uw beslissing en hopen op een positief besluit zodat de bouw van de Lidl in Dronten-west gauw kan beginnen. 

Hoogachtend,

Namens alle 824 ondertekenaars van de petitie met als titel:
Wij stemmen VOOR een Lidl in Dronten West !!“

(mijn naam)


Voetnoten:

[1] https://dedrontenaar.nl/algemeen/ook-dronten-zuid-deen-albert-heijn-en-aldi-tekenden-bezwaar-aan-tegen-lidl-dronten-west
[2] https://ec.europa.eu/competition/consumers/why_nl.html
[3] https://allecijfers.nl/gemeente/dronten
[4] https://www.petities.com/signatures/lidl_in_dronten-west


Lidl voorstander

Gemeenteraadsvergadering donderdag 31 januari 2019: Retailvisie en Lidl Dronten-west

2019-01-28 18:02:46

Geachte ondertekenaar van de petitie vóór de komst van de Lidl in Dronten-west,

Komende donderdag 31 januari 2019 staat de Retailvisie wederom op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van Dronten. Onderdeel van de visie is ook de komst van de Lidl in Dronten-west.

Er zijn al diverse gemeenteraadsvergaderingen over dit onderwerp geweest en hierin heb ik als voorstander namens jullie (de bewoners van Dronten-west) ook ingesproken.
(zie: https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_17427
vanaf ongeveer 1:50 uur).
Daarbij heb ik nogmaals de vele honderden handtekeningen overhandigd.

Het lijkt er nu op dat het plan toch doorgeschoven wordt tot na de zomer. Besluitvorming duurt lang en men bedenkt steeds meer argumenten om de Lidl in Dronten-west tegen te houden.
Hierbij roepen de tegenstanders steeds harder dat een Lidl in Dronten-west slecht is voor de economie (lees: de ondernemers in het centrum van Dronten) en voor Swifterbant.

Om 'ons geluid' niet onder te laten sneeuwen is het belangrijk dat we ons blijven laten horen.
Daarom, zoals gezegt: Komende donderdagavond wordt hier verder over gediscusieerd. Mocht je tijd hebben en in de gelegenheid zijn, dan is het natuurlijk heel mooi om op de tribune de discussie te volgen en zo ook een signaal af te geven van de betrokkenheid van ons als bewoners naar de gemeenteraad toe.

De vergaderstukken voor komende donderdag zijn hier te lezen:
https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_18086

Nogmaals dank voor je steun bij deze petitie,
Hartelijke groeten,

W.Boersma

PS:
DE PETITIE HEB IK SINDS VANDAAG WEER OPENGEZET OMDAT ER VEEL REACTIES PER MAIL BINNENKOMEN DAT MENSEN DEZE ALSNOG WILLEN ONDERTEKENEN.
JE KUNT DEZE PETITIE OOK DELEN VIA SOCIAL MEDIA.


Lidl voorstander

Komende maanden besluitvorming m.b.t. de komst van de Lidl supermarkt naar Dronten-west

2018-05-31 18:57:34

Geachte ondertekenaars van de petitie,

Het wordt de komende maanden spannend!
Vorige week verscheen er al een artikel op DeDrontenaar.nl mbt de komst van de Lidl supermarkt: https://dedrontenaar.nl/algemeen/cda-wil-komst-lidl-naar-dronten-west-beoordelen-tegelijk-met-visie-op-detailhandel

Wat is er aan de hand?
Binnenkort zal er namelijk door de Gemeenteraad een beslissing genomen worden of de Lidl supermarkt in Dronten-West komt of niet. Dit gaat als volgt:

- De Coördinatieregeling zal 7 juni in de commissie komen in de gemeente Dronten voor een procedure voorstel.
- De Gemeenteraad vindt dan plaats op 28 juni. Hierin kan men inspreken. 
- Vervolgens zal op 13 september het besluit genomen worden in de commissie.
- Als laatste zal de Gemeenteraad op 27 september bijeenkomen om het besluit al dan niet te bekrachtigen.

Omdat het al weer even geleden is dat we de petitie hebben aangeboden aan de toenmalige wethouder Dirk Minne Vis, hebben wij (de initiatiefnemers) vandaag een brief gestuurd aan het College van Dronten waarin wij dringend verzocht hebben het duidelijke signaal dat wij met de petitie hebben afgegeven serieus te nemen. Bij deze brief is ook de petitie als bijlage bijgevoegd.

We hopen dat we hiermee de Gemeenteraad kunnen overtuigen om positief te beslissen over de komst van de Lidl supermarkt naar Dronten-West.

Mocht je zelf ook nog de gemeente hierover willen benaderen, dan kan dat natuurlijk altijd door een e-mail te sturen naar: gemeente@dronten.nl

Hartelijke groeten,

De initiatiefnemers van de petitie 'Lidl in Dronten-west'.
W. Boersma & A. Zonneschijn


Lidl voorstander

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie "Lidl in Dronten-west"

2017-09-12 17:43:01

Lidl in Dronten-west - Petitie  

Geachte ondertekenaars van de petitie “Lidl in Dronten-west”.  

Ruim een maand geleden zijn wij een petitie gestart met betrekking tot de komst van een Lidl-supermarkt in Dronten-west.
U heeft deze petitie ook ondertekend waarvoor we u bij deze hartelijk willen bedanken!  

Het initiatief tot deze petitie is ontstaan nadat ondernemers van het Stadscentrum Suydersee en de stichting Dronter Ondernemersfonds Evenementen Suydersee (DOES) in eerste instantie aangaven dat zij de komst van de Lidl alleen in het centrum van Dronten wilden en pertinent niet in Dronten-west.
(Bron: https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/487096/breed-protest-tegen-lidl-in-dronten-west.html)  

Vervolgens gaf de stichting DOES aan dat zij eerst nieuw beleid wilden voor de detailhandel en dat tot die tijd de plannen voor een Lidl in de ijskast moesten.
(Bron: https://dedrontenaar.nl/algemeen/winkeliers-over-detailhandelbeleid-eerst-plannen-voor-de-lidl-in-de-ijskast)  

Omdat wij als bewoners helemaal niet zitten te wachten op nog meer vertraging en omdat er in het centrum van Dronten genoeg supermarkten zijn, terwijl Dronten-west het met slechts 1 supermarkt moet doen, voelden we ons genoodzaakt om een tegengeluid te laten horen.  

U heeft hierop massaal gereageerd en ook de media heeft ons bericht opgepakt en meermalen hierover geschreven.  

Wat duidelijk is geworden, is dat de bewoners in Dronten-west en ook de bewoners van Swifterbant grote behoefte hebben aan een tweede supermarkt en bijna niet kunnen wachten totdat de Lidl gebouwd gaat worden.  

Om dit signaal over te brengen aan het gemeentebestuur van Dronten, zullen we alle bijna 700 handtekeningen inclusief alle motivaties, op woensdagmiddag 13 september persoonlijk aanbieden aan Wethouder Dirk Minne Vis van de gemeente Dronten. Bij dit gesprek is ook de heer Murk Falkena (project / senior beleidsmedewerker) aanwezig.  

Vanavond (dindag 12 september 2017) sluiten we de petitie welke door bijna 700 mensen is ondertekend, waarvoor nogmaals hartelijk dank!  

Hartelijke groeten,
de initiatiefnemers: A. Zonneschijn & W. Boersma.  


Lidl voorstanderDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...