Zorginspectie moet anders!

Zorginspectie streeft ernaar om elk erkend woonzorgcentrum om de 4 jaar te inspecteren. Met dit toezicht wil Zorginspectie een continue aanwezigheid in de sector realiseren om zicht te blijven houden op de kwaliteit van de zorg en de werking binnen de woonzorgcentra.

Om de 4 jaar is een veel te lange tijd, dit moet anders! sommige patiënten hebben niet de mogelijkheid om zich te uiten en wij allen die dat wel kunnen zouden dit voor de zorgbehoevende moeten doen. De controles moeten vaker uitgevoerd worden en niet alleen bij een erkend woonzorgcentrum. 
De mishandelingen die hebben plaatsgevonden binnen Zorgbedrijf Aurora Borealis in Wedde zou iedereen moeten wakker schudden! 

- Zorginspectie moet woonzorgcentra/instellingen met veel meer regelmaat inspecteren

- Zorgbedrijven zouden niet mogen openen zonder vergunning en professionele zorgverleners

Nu kan een ieder een zorginstelling beginnen wanneer er minder dan 10 werknemers in dienst zijn door alleen een melding te maken

- Alle nu nog niet erkende zorginstellingen zouden erkend moeten worden zodat kwaliteit grondig te controleren is

De IGJ schrijft; er zijn zo’n 45.000 zorgaanbieders in Nederland. Van de thuiszorg, huisartsen, tandartsen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de zorg aan asielzoekers en jeugdzorg tot ziekenhuizen, apothekers en fabrikanten van medicijnen en medische hulpmiddelen. Een heel breed terrein dus met ongeveer 1,3 miljoen mensen die in de zorg werken. Met onze bijna 600 inspecteurs kunnen we dus nooit altijd en overal meekijken.

We kijken vooral waar de risico’s het grootst zijn, dáár gaan we naar toe. En we reageren op meldingen en signalen. Van zorgaanbieders en zorgverleners, en van patiënten, cliënten en hun families. Als patiënt, cliënt of betrokkene kunt u een klacht melden via het Landelijk Meldpunt Zorg.  

"We kijken vooral waar de risico's het grootst zijn" Blijkbaar gebeurd dit niet, wellicht doordat het om een niet erkende instelling ging, daar waar risico's groot zijn moet het zeker vaker gecontroleerd worden hiermee zeggende; 

- Er zou extra moeten worden geïnspecteerd in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg 

 - IGJ wacht een melding niet af maar werk prefentief 

- Zorg voor meer inspecteurs in dienst

- Zorg onder beheer/toezicht van overheid ipv de gemeentes 

Sommige zwakbegaafde/gehandicapten mensen hebben geen familie of niemand die naar ze om kijkt. Sommige onder hun kunnen letterlijk niet praten, laten we ze proberen te beschermen! Laten we een stem zijn voor degene zonder! 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Melanie Mel alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...