uitbuiting ongecontracteerde zorg, door zorgverzekering

Stop het onrecht van VGZ zorgverzekering en mede zorgverzekeringen, die er voor zorgen dat ongecontracteerde thuiszorg organisaties niet kunnen blijven bestaan. 

De Cliënten ontvangen al meer dan drie maanden geen vergoeding voor de geleverde thuiszorg.

Geen correcte informatie wordt gedeeld met de wijkverpleegkundige, waarvan het zorgplan wordt afgekeurd zonder tegen bericht.

Geleverde zorg niet wordt uitbetaald en de zorgverzekering zelfstandig datums veranderd van het zorgplan.

Als we onze zorgverleners willen behouden, moeten zij ook betaald kunnen worden 

Help mee , samen met de media om deze vorm van fraude van de zorgverzekering tegen te gaan en dit te brengen tot aan de tweede kamer.

Door dit te ondertekenen zorgen wij er voor dat de zorgverzekring een halt wordt geroepen en de vergoedingen waar de mensen recht op hebben ook daad werkelijk ontvangen en worden uitgekeerd. 

Wil jij je verhaal doen of je ervaringen delen , dan horen wij het graag info@efezorg.nl

Samen staan we sterk 

efe_thuiszorg_logo_1.jpg


Fabienne Cijntje , EFE Thuiszorg    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Fabienne Cijntje , EFE Thuiszorg om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...