Structurele jeugdtheatervoorziening in Almere/Flevoland

Geachte Raad voor Cultuur, geachte mevrouw de minister Van Engelshoven,  


Nu de Raad voor Cultuur haar advies aan de regering en het parlement over de cultuursubsidies na 2020 voorbereidt, willen wij nogmaals verzoeken BonteHond, het enige professionele jeugdtheatergezelschap van Flevoland, op te nemen in de culturele basisinfrastructuur.  

In het door de Raad voor Cultuur uitgebrachte advies over de periode 2017-2020 is BonteHond positief beoordeeld, maar buiten de boot gevallen op grond van het spreidingscriterium. Wel heeft de Raad voor Cultuur toen bepleit dat ‘bij de toekomstige invulling van de culturele basisinfrastructuur speciale aandacht wordt besteed aan het verzorgingsgebied van jeugdtheater in Flevoland.’ Wij hopen van harte dat Flevoland straks inderdaad kan rekenen op uw steun voor BonteHond.  

Waarom in Flevoland?
Flevoland heeft om meerdere redenen een structurele jeugdtheatervoorziening nodig, die niet alleen artistieke producties uitbrengt, maar zich ook toelegt op educatie, publiekswerk en talentontwikkeling. Allereerst is Flevoland een kinderrijke provincie, met alleen al 211 basisscholen (inclusief speciaal onderwijs). Hiervan staan er 76 in Almere, de thuishaven van BonteHond. Ook deze polderjeugd wil je dichtbij huis in aanraking kunnen brengen met kwaliteitstheater. Daarnaast, en dat argument is minstens zo belangrijk, is Flevoland cultureel gezien een verhaal apart. De twaalfde en daarmee jongste provincie van Nederland heeft door haar relatief korte geschiedenis ook een relatief korte kunsttraditie. Om een idee te geven: Almere, in omvang de zevende stad van Nederland, heeft slechts één schouwburg en één vlakke vloertheater, BonteHond is het enige professionele jeugdtheatergezelschap van heel Flevoland en kunstvakopleidingen zijn er niet. Met andere woorden: het kweken van een culturele humuslaag is nog in volle gang. Nog meer dan elders is theaterbezoek hier geen vanzelfsprekendheid en kost publieksopbouw meer tijd en extra inspanning. Een jeugdtheatergezelschap heeft een lange spanningsboog nodig. En dus een BIS-gezelschap dat meerjarige beleidslijnen kan ontwikkelen en geen ad-hoc gezelschap dat opereert op basis van voorstellingssubsidies.  

Waarom BonteHond?
Hoewel dit pleidooi in de kern gaat over de noodzaak van een functie voor jeugdtheater in Flevoland, gaat het natuurlijk ook over BonteHond. Want BonteHond is de ideale kandidaat voor die functie. In de eerste plaats voert het gezelschap al alle taken uit die worden verwacht van een BIS-gezelschap. BonteHond levert niet alleen uitgebreide educatiepakketten bij schoolvoorstellingen, maar is ook penvoerder en regisseur van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Als initiatiefnemer en uitvoerder van drie doorlopende leerlijnen in het primair onderwijs en het vmbo kan BonteHond bogen op lange samenwerkingsverbanden met het onderwijs en is het in staat de toekomstige kwaliteit van cultuureducatie in Flevoland te waarborgen en verder te ontwikkelen. Ook talentontwikkeling is een vast onderdeel van het programma van BonteHond, dat in 2005 nota bene begon als productiehuis. Er wordt regelmatig gewerkt met jonge makers en acteurs en ook worden talenten in huis begeleid via de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. Verder heeft BonteHond een bijzondere vorm van publiekswerk ontwikkeld: theaterprojecten op locatie, gemaakt op basis van lokale verhalen en problematieken. Hiermee wordt nieuw Flevolands publiek getrokken. Door al deze activiteiten en zijn beleidsmatige aanpak wordt BonteHond in het veld als een serieuze partner gezien. Samen met de negen BIS-jeugdtheatergezelschappen is de groep bijvoorbeeld vaste gast van jeugdtheater De Krakeling.  

De tweede reden waarom het logisch is BonteHond op te nemen in de BIS, is zijn bereik. In Flevoland is BonteHond sinds zijn oprichting in 2005 een factor van belang geworden. BonteHond zoekt de Flevolanders op. Er wordt gespeeld in alle steden van de provincie, in theaters, maar ook op andersoortige plekken als gymzalen, bibliotheken, een leegstaand winkelpand, een asielzoekerscentrum of de kleedkamer van een voetbalvereniging. In 2017 werden in heel Flevoland (inclusief Almere) 115 speelbeurten gerealiseerd en bijna 7.000 toeschouwers bereikt. Bovendien werden er via de leerlijnen 73 speelbeurten en ruim 10.000 leerlingen bereikt (23 % van de scholen). Maar behalve geworteld in Almere en de regio, speelt BonteHond ook in het nationale en internationale artistieke discours een rol, met in 2017 220 speelbeurten in de rest van Nederland voor 22.000 toeschouwers en 90 optredens in negen buitenlanden voor 7000 toeschouwers. Op dit moment is BonteHond in Nederland zelfs een van de meest gespeelde theatergezelschappen sowieso. In 2017 werden in totaal 35.373 bezoekers bereikt, een groei van meer dan 120 % ten opzichte van 2013 en onvergelijkbaar met de 280 man publiek in 2005.  

BonteHond neemt niet alleen kinderen serieus, maar ook Almere en Flevoland. De regio verdient een professioneel, uitdagend en geëngageerd jeugdtheatergezelschap van (inter)nationale allure dat langetermijndoelstellingen kan realiseren op het gebied van educatie, publiekswerk en talentontwikkeling. Tot op heden heeft BonteHond dit alles waar weten te maken met behulp van een aanzienlijke som additionele gelden. Het aanvragen hiervan kost veel arbeidsuren, de afhankelijkheid ervan maakt het werk van BonteHond kwetsbaar, want tijdelijk. Onze en hopelijk ook uw conclusie? Voorkom kapitaalvernietiging, ga voor BonteHond in de BIS!  


Met vriendelijke groet,    
René Geerlings, artistiek leider BonteHond
Roeland Dekkers, zakelijk leider BonteHond


Roeland Dekkers, BonteHond    Neem contact op met de schrijver van de petitie