Stop uitrol 5G Brummen

Bezorgde en goed geinformeerde burgers uit Brummen constateren:
 dat de Telecombedrijven en de Centrale Overheid in het publieke domein in Nederland, ook in Brummen, het 5G netwerk aan het uitrollen zijn
 dat voor een goede ontvangst van 5G om iedere 150 meter een zendmast moet worden opgesteld en om de 50 meter een zender met cellphones
 dat het 5G-netwerk qua stralingsrisico's wetenschappelijk bewezen grote gevolgen heeft voor mens, dier en natuur
 dat de Gezondheidsraad uitgaat van een veilige norm van maximaal 61 mv (volt per meter) terwijl de Europese Raad maximaal 0,2 mv als veilig acht
 dat er geen onafhankelijk onderzoek bekend is van overheidswege dat aantoont dat 5G veilig is
 dat verzekeraars letsel door straling uit hun polissen hebben geschrapt
 dat behalve gezondheid ook onze privacy en veiligheid in het geding zijn
 dat de gemeenten en burgers buiten spel gezet worden door financiële belangen van zowel de Telecombedrijven als de Overheid
 dat het Voorzorgsprincipe niet toegepast wordt
 dat we niet geïnformeerd worden door de Gemeente Brummen en het wel van invloed is op onze gezondheid, privacy en leefomgeving

en verzoeken de Gemeente Brummen
 haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over deze kwestie
 een eigen antennebeleid te ontwikkelen
 geen uitrol of testen van het 5G netwerk toe te staan voordat gedegen onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur
• het Voorzorgprincipe toe te passen

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Mirjam namens Brummen5Gvrij toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...