Stop de verkwanseling van gemeenschapsgeld in Sliedrecht

Beste Sliedrechters,

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van het volgende prestigeproject dat Sliedrecht rijk is, namelijk de verbouwing van jongerencentrum Elektra. Waar de werkeloosheid en financiële onzekerheid voor veel families in Nederland, en dus ook in Sliedrecht, met de dag stijgt, vond de gemeente Sliedrecht het tijd om juist nu een verbouwing van het aan de Stationsweg gelegen pand aan te kondigen.

De verbouwing gaat 1,6 miljoen euro kosten, wat neerkomt op ruim 64 euro per inwoner van Sliedrecht (cijfers inwonersaantallen van januari 2019). Na jarenlang achterstallig onderhoud is het, volgens PvdA, CDA en SGP-Christenunie, tijd om het pand eens goed aan te pakken. Dat er iets met het pand moet gebeuren staat buiten kijf, maar waarom juist nu? Of beter gezegd: waarom is dit pand al jarenlang verwaarloosd en komt men juist in deze onzekere tijden tot de conclusie dat men nu toch maar eens wat moet gaan doen?

Nadat de ‘verkoop’ van het pand Boerhaave en een deel van de bijbehorende grond de gemeenschap eerder al een groot bedrag heeft gekost, mag diezelfde gemeenschap nu opdraaien voor de nalatigheid van de gemeente inzake het pand van Elektra. Het idee om een gemeenschapscentrum te creëren wat voor iedere Sliedrechter een toegevoegde waarde is, valt ontzettend te prijzen, maar de wanneer waarop roept vragen op. Waar de gemeente bijvoorbeeld al jarenlang verkondigt geen geld te hebben om de veiligheid in het dorp te vergroten door onder andere iets te doen aan vele slecht zichtbare of onveilige wegmarkeringen en -situaties, is er nu wel 1,6 miljoen beschikbaar om een nodeloos dure verbouwing uit te voeren.

Wij roepen de gemeente op de opties die er zijn betreft het opknappen van het pand van jongerencentrum nog eens goed te heroverwegen, want het enige resultaat dat het zonder enige vorm van zelfreflectie uitgeven van 1,6 miljoen euro oplevert is een nog grotere afstand tussen de overheid en haar burgers.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik J toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...