Stop BTW verhoging op boeken, tijdschriften en kranten!

Wij


Verontruste lezers, auteurs, boekhandelaren, scholen, leesbevorderingsorganisaties en overige belanghebbenden

constateren

Dat de Nederlandse overheid voornemens is om 21% BTW te heffen op boeken, tijdschriften en kranten. Dat boeken voordien als primaire levensbehoefte aangemerkt werden door de Nederlandse overheid: vandaar het lage BTW tarief van 6%! Wij vragen ons af wat de Nederlandse overheid van gedachten heeft doen veranderen, zeker in deze tijd waarbij subsidies voor bibliotheken wegvallen en er een aantoonbare verslechtering gaande is qua geletterdheid onder de Nederlandse bevolking. Wij wensen dat een ieder toegang blijft houden tot Nederlandse lectuur, en niet dat het slechts voorbehouden is aan een elite. Hierbij spreken wij onze zorg uit over deze ontwikkelingen. Literatuur zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en als eerste levensbehoefte aangemerkt moeten worden. Immers is taal, lees communicatie, naast water, voedsel, onderdak en warmte een absolute eerste levensbehoefte in een moderne en geciviliseerde cultuur. Verder blijkt uit onderzoek dat deze maatregel ten koste gaat van banen, boeken en kranten. Ook spreken wij onze onvrede uit dat deze maatregel het illegaal verspreiden van digitale media in de hand werkt.

Daarom verzoeken wij u ten zeerste

Geen verhoging door te voeren en het BTW-tarief op 6% te houden! Omdat de voorgestelde maatregel om 21% BTW te heffen de Nederlandse literatuur niet ten goede zal komen.