Wet "Verbeterde banenafspraak" is géén verbetering!

Opmerkingen

#2

Er een wet moet komen die iedereen kans op werk biedt

Roos Hoelen (Culemborg, 2023-09-08)

#3

Ik in mijn omgeving zie dat de Banenafspraak mensen buiten spel zet. Terwijl het voor hen belangrijk is.

Diana Kort (Rijsw, 2023-09-08)

#6

Ook ik hier last van heb. Ik kan door mijn chronische aandoening (en alle bijbehorende ziekenhuisbezoeken) niet meer dan 20-24 uur per week werken, maar ik heb wel een academische opleiding. Banen voor die combinatie lijken niet te bestaan.

Dieuwke van Wijk (Amersfoort, 2023-09-08)

#7

Dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft

Anique du Bois (Lent, 2023-09-08)

#10

Ook ik word al jaren gediscrimineerd door het beleid om arbeidsparticipatie van mensen met een handicap te vergroten middels de banenafspraak en bijbehorend doelgroepenregister. Want ik heb een urenbeperking door verschillende oogziekten, kan dan wel 100% wml verdienen, maar niet concurreren tegen mensen zonder handicap die fulltime kunnen werken of mensen die wel binnen de banenafspraak vallen.

#GelijkeKansenOpWerk

Bianca Prins (Krimpen aan den IJssel, 2023-09-08)

#11

Zelf ben ik beperkt. De termen die in deze wet worden, gaan uit van ongelijkheid. Daar kan ik niet blij mee zijn.

Lieke Wernsen (Dordrecht , 2023-09-08)

#16

Er gelijke rechten en kansen moeten worden gecreëerd voor iedereen.

Annelies De Jong (Nieuwegein+, 2023-09-08)

#20

Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet hebben.

Heleen Gorter (Schagen, 2023-09-08)

#22

Ik vind deze wet discriminatie bevorderen.

Jacqueline Maschino (Hilversum, 2023-09-08)

#25

Ik onderteken omdat iedereen moet kunnen meedoen en deze wet nog steeds een grote groep mensen uitsluit van participatie op de arbeidsmarkt.

Herman Eberstadt van der Velden (Dordrecht , 2023-09-08)

#28

Iedereen mee telt

Cees van Houten (Arnhem , 2023-09-08)

#29

Ik onderteken omdat ik tegen discriminatie ben en het van de gekke is dat de overheid een wet aanneemt die grote groepen uitsluit!

Marianne Nijnuis (Baarn, 2023-09-08)

#35

De VN definitie de enige definitie is waarmee we moeten en mogen gaan werken

Caspar van den Berg (Ede, 2023-09-08)

#39

Iedereen verdient gelijke kansen

Mirjam Koornneef (Rotterdam , 2023-09-08)

#40

Ik mij sterk maak om alle mensen met een beperking het plezier en het trotse gevoel van een dienstbetrekking te hebben te realiseren!

Marianne van den Bos (Zoetermeer, 2023-09-08)

#41

Ik vind dat iedereen moet kunnen werken op zijn/ haar niveau.

Maria Hoefnagels (Zeist , 2023-09-08)

#44

Ik belangrijk vind dat iedereen gelijke rechten heeft om gaan werken

Bastiaan Zuidhof (Alkmaar , 2023-09-08)

#45

Een wet moet doen wat-ie beoogt n

Liesbeth Raymakers (Austerlitz, 2023-09-09)

#46

Ik teken omdat ik zelf ondervinden heb hoe mentaal zwaar het is om niet de gelijke kansen te krijgen als anderen, omdat je een beperking hebt en daarom werkgevers je niet willen.
Of niet het loon willen betalen waar je recht op hebt.

Juul Heko Adang (Wijchen, 2023-09-09)

#47

Het VN verdrag moet leidend zijn om het recht op eigenwaardige participatie te realiseren.

Nicole Franssen (Baarn , 2023-09-09)

#50

Ik uit eigen ervaring weet hoe het is om te werken met een beperking en hoeveel voldoening ik eruit haal. Ik gun het iedereen.

Patricia Oostendarp (Neede, 2023-09-09)

#52

Ik onder teken deze petitie omdat dit iets is waar ik al jaren op wijs. Door het maken van een doelgroepenbeleid ga je mensen in hokjes plaatsen waardoor je anderen weer uitsluit.

Gerard De Gooijer (Kapelle, 2023-09-09)

#56

De wet “verbeterde banenafspraak” absoluut geen verbetering is.

Anneke van Roemburg (Hilversum, 2023-09-09)

#63

Ik in mijn dagelijks werk samen met mijn cliënten met een visuele beperking ondervindt dat ze omdat ze niet in het doelgroepregister kunnen komen een nog grotere achterstand hebben op de reguliere arbeidsmarkt

Sandra Sneekes (Hilversum , 2023-09-09)

#68

Ik wil dat mensen met een beperking een kans krijgen op een baan en baanbehoud. Met moderne technologie is het mogelijk werkplekken toegankelijk te maken en hiermee wordt je beperking voor een groot deel gecompenseerd. Er moet een doelstelling komen vanuit de overheid dat elk organisatie een x aantal mensen in dienst moet nemen.

Meryem Bakirhan (Doetinchem, 2023-09-09)

#69

Ik vind dat alle mensen met een beperking goede kans moeten hebben op een betaalde baan.

Anita Beenen (Olst, 2023-09-09)

#70

Het is van belang dat er een eenduidige wet komt die alle mensen met een arbeidsbeperking gelijke rechten geeft en daarmee gelijke kansen op werk. Niet een tweedeling maakt tussen mensen die wel en die niet in het doelgroep register staan.

Bart van der Dussen (Utrecht , 2023-09-10)

#74

Er zijn te veel mensen die bij deze ‘verbetering’ tussen wal en schip vallen omdat iemand op latere leeftijd niet zo in het doelgroeprwgister kan worden opgenomen. Dar zorgt voor dubbele concurrentie bij chronische ziekte of een beperking.

Joost van de Kreeke (Eindhoven, 2023-09-10)

#79

Het belangrijk is dat mensen niet worden benadeeld op de arbeidsmakrt. Door de huidige wetgeving worden grote groepen mensen buitengesloten. Deze mensen hebben we juist nodig om de arbeidsmarktkrapte op te lossen. Wetgeving momenteel sluit grote groepen uit.

Joost van Loon (Dongen, 2023-09-11)

#80

Ik dagelijks met jongeren werk met een functionele beperking e/o psychische kwetsbaarheid die door de huidige rigide wetgeving geen toegang hebben tot voorzieningen waar zij én werkgevers (en daarmee BV Nederland) absoluut bij gebaat zijn!

Piroska Masthoff (Lent, 2023-09-11)

#81

Ik onderteken omdat er een gelijkwaardige plaats moet zijn voor iedereen op de werkvloer!

Carolien Wanrooy (Vleuten, 2023-09-11)

#84

Ik ben het zeer eens met deze petitie. In mijn werk heb ik veel te maken met mensen die op latere leeftijd (toenemend) visueel beperkt raken en die daardoor niet in aanmerking komen voor de Banenafspraak. En daarmee worden uitgesloten voor veel, speciaal voor de Banenafspraak gevormde, banen.

Frank van der Helm (Harderwijk, 2023-09-11)

#87

Absoluut, het is van groot belang dat er geen ongelijkheid op de arbeidsmarkt bestaat en dat iedereen, ongeacht of ze binnen de doelgroepverklaring vallen of niet, gelijke kansen krijgt op werk, vooral als ze een beperking hebben. Het streven naar inclusie en gelijke kansen is cruciaal voor een rechtvaardige samenleving.

Angela Bossenbroek (Zutphen , 2023-09-11)

#88

Het onrechtvaardig is om mensen met beperkingen met deze regeling te discrimineren. Er zijn heel veel mensen met een aandoening die meer dan minimumloon kunnen verdienen.

Helen Mijnarends (Den Haag, 2023-09-11)

#92

Grote groepen worden uitgesloten

Rob Janssen (Eindhoven , 2023-09-11)

#93

Arbeidsparticipatie belangrijk en met een beperking pas je meestal niet in 36-40 uursbaan. Jammer, veel potentieel gaat op deze manier verloren. Organisaties, bedrijven staar je alsjeblieft niet blind op fulltime jobs. Overheid, pak je taak op qua regelgeving en promotie! Kijk niet alleen naar gemakkelijke winst, maar verder! Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen!

Emma Couperus (Zaltbommel, 2023-09-11)

#97

iedereen een betere kans krijgt voor werk / baan te vinden, als ze beperkt handicap heeft. Het is belangrijk om hun kans te geven om hun ervaring te opdoen.

Johan Groskamp (Haarlemmermeer, 2023-09-12)

#98

Arbeidsparticipatie is voor iedereen

Esther Schobbe (Waalre, 2023-09-12)

#100

het belangrijk vindt dat wij, mensen met een chronische ziekte, die niet in het doelgroepen register staan ook een kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Dat ervaar ik nu niet zo. Gelukkig word ik wel aangenomen als zzp-er.

Esther Blokzijl (Utrecht, 2023-09-12)

#101

Werk met een beperking, weekendtoeslagen ontvang, netjes maar het UWV vind dat ik daardoor te veel verdient heb, ze noemen dat te veel uitkering uitgekeerd. Dit is geen gelijkheid, een gezond iemand krijgt geen rekening van een maandloon van het UWV. Een gezond mens mag werken wat hij of zij wil, carrière maken etc. Als arbeidsbeperkte heb je een extra beperking die je veel geld kost.

Jeroen Sloot (Alkmaar , 2023-09-12)

#102

Voor alle mensen gelijke kansen.

Inge Prins (Castricum , 2023-09-12)

#105

de huidige regeling onvoldoende aansluit bij de situatie van veel mensen met een arbeidsbeperking en meer dan het minimumloon kunnen verdienen

Loes Reijnen (Veldhoven, 2023-09-12)

#109

Ik pleit voor ern echte inclusief maatschappij.

Maureen Reimer (Ulvenhout, 2023-09-12)

#110

Ik als loopbaancoach te vaak samen met kandidaten moet 'strijden' tegen dit systeem. Op naar gelijke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zodat iedereen een volwaardig inkomen, voldoening en waardering kan krijgen door talenten te mogen inzetten.

Karin Lanenga (Leek, 2023-09-12)

#111

Het doelgroepregister andere groepen weer uitsluit. Iedereen gelijke kansen, moet het devies zijn, niet of iemand in een register staat, waarmee je als werkgever kans maakt op minimumloon minus allerlei fiscale voordelen en boetes voorkomt. Het zijn mensen, geen middelen.

Sandra Muis (Utrecht, 2023-09-12)

#116

De doelgroep voor deze regeling blijft te beperkt. In voetnoot 6 komt dit sterk tot uiting.

Daarom is mijn advies om dit structureel te herzien.
Het onderliggende voorstel is slechts een kleine reparatie terwijl er structureel groepen tegenover elkaar uit worden gespeeld. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn!

Henk Zeggelaar (Nijmegen, 2023-09-12)

#117

Ik onderteken omdat ik als autist met 25 jaar arbeidsverleden overal buiten val, terwijl ik door de flexibilisering toch moeite heb om 'normaal' mee te doen. De wet sluit me in de 'verbeterde' vorm nog steeds uit.

Enno Borgsteede (Driebergen, 2023-09-12)

#118

Iedereen dezelfde kansen moet krijgen

Arieanne Van Kalsbeek (Zeist, 2023-09-12)

#121

Dit geen oplossing is om mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan werk te helpen, deze wet zorgt voor meer (rechts)ongelijkheid, meer bureaucratie en hogere lasten voor werkgevers.

BCG Moerdijk (Laren (Gld), 2023-09-13)

#122

Ik ook bij die groep hoor, die overal buiten wordt gesloten.

Sanja de Bruin (Broek in Waterland , 2023-09-13)

#124

Gelijke kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt va groot belang zijn!

Theo Dijt (Hazerswoude-dorp, 2023-09-13)

#126

Ik onderschrijf dat de wet verbreding banenafspraak de ene persoon met een (visuele) beperking uitsluit ten opzichte van de andere persoon. Wet maakt het vinden van een baan lastiger omdat er nog altijd mensen met (visuele) beperkingen buiten het doelgroepenregister vallen.

Anneke Berkhout (Zaandam, 2023-09-13)

#127

Als je werkloos raakt val je onder de reguliere bijstandsregeling terwijl je onder de voorwaarden van de Wajong zou moeten vallen ook al is die nooit toegekend.

Emile Diekstra (Groningen, 2023-09-13)

#130

Iedereen gelijke kansen moet krijgen

Gregory Dunker (Hilversum, 2023-09-13)

#132

Veel mensen met een beperking niet in het doelgroepenregister staan en door deze wet op achterstand worden gezet tov anderen met een arbeidsbeperking. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Ik werk zelf met mensen met een visusbeperking. ondanks een goed opleidingsniveau is het percentage mensen dat werkt met een visusbeperking slechts 30%. Deze wet maakt het juist voor hen ingewikkeld werk te vinden bij bedrijven die welwillend tegenover de brede doelgroep staan, maar wel doelgroepenregister eisen bij indiensttreding. Dat is voor deze doelgroep uitermate frustrerend.

Diane Massaar (Kampen, 2023-09-13)

#133

Ik val met vele anderen buiten het doelgroepregister. "Hoog" opgeleid. Er zijn amper parttime banen voor hoog opgeleide mensen. Met mijn vnl energie beperking kan ik max 20 uur werken.

Mensen binnen doelgroepregister krijgen voorrang, zowel vanuit overheid als vanuit werkgever.

Op deze manier gaat er een boel potentieel verloren.

Ilse Wessels (Nijkerk, 2023-09-13)

#135

Ik er achter sta wat er geschreven is. Iedereen even veel rechten en kansen. Deze mensen willen ook graag.

Jaap de Graaf (Amersfoort , 2023-09-13)

#139

Ik het belangrijk vindt dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt. En dat je naar kunnen mag ontwikkelen en niet aan een bepaalde norm moet voldoen.( Zoveel uur op een dag werken omdat iedereen dat doet)

Wieneke Grabijn (Eindhoven, 2023-09-14)

#144

Laten we ervoor zorgen dat ook echt iedereen een kans heeft op een volwaardige baan waarin hun talenten worden benut!

Bart Borsje (Den Haag , 2023-09-15)

#146

Ik zelf ook buiten het doelgroepen register val en ervaar wat voor nadelen dit heeft met betrekking tot het vinden van een baan.

Karien van Wieren (Groningen, 2023-09-15)

#147

Iedereen gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt.

Gerald Thus (Utrecht, 2023-09-15)

#149

Zelf heb ik ook een beperking en veel mensen met een beperking worden uitgebuit

Philip De Smet (Hooglede, 2023-09-15)

#155

Ik vind dat iedereen kans moet hebben op werk met volwaardig loon.

Noortje van Lith (Roosendaal, 2023-09-15)

#156

Zelf een spierziekte heb en al zeker 10 jaar heb gesolliciteerd.

Keith Nooijen (Venlo, 2023-09-15)

#157

Ik het oneerlijk vindt dat mensen met een handicap in de bijstand komen omdat er geen geschikte baan voor ze is.

Barbara Bekker-Huisman (Arnhem, 2023-09-15)

#162

ik onderteken omdat deze groep al veel te lang aan de zijlijn hebben moeten staan

Loekie witte (beerzerveld , 2023-09-15)

#165

Ik hier met 100% sta!

Jolanda Groothuis (Hengelo, 2023-09-15)

#166

Wij weten uit eigen ervaring dat deze wet niet werkt. Er is te weinig werk, nauwelijks begeleiding en er wordt niet uitgegaan van wat iemand wél kan.

Marga Appels (Amstelveen, 2023-09-15)

#167

Gelijke monniken, gelijke kappen ‼️‼️‼️

Victor van der Heijden (Zutphen, 2023-09-15)

#168

Er moeten meer banen voor mensen met beperking komen

Danielle Smit (Amstelveen , 2023-09-15)

#172

Ik zelf moeite heb om een baan te krijgen

Melissa Lubbers (Druten, 2023-09-15)

#176

Gehandicapte mensen allemaal eerlijke en gelijke kansen verdienen!

Mila Schretlen (Leiden, 2023-09-15)

#178

Geen mensen uitsluiten.

Peternella Dikkers (Metslawier, 2023-09-15)

#184

Ook mensen met een handicap gelijke kansen moeten hebben op werk en een normaal inkomen, net als mensen zonder handicap.

Marieke Van der Ros (Hilversum , 2023-09-16)

#185

Ik sta zelf in het banenregister, nadat ik het heb moeten aankaarten bij het UWV om ook daadwerkelijk er in gezet te worden, maar door te weinig werkervaring wil men liever met een indicatie dagbesteding werken. Kost niks.

Yvette van der Knijff ('s-Gravenzande, 2023-09-16)

#187

Ik zelf met deze discriminatie te maken heb gehad voordat ik volledig uitviel.

Marieke Spee (Almere, 2023-09-16)

#189

Zoals het nu gaat is discriminerend.
En discriminatie mag niet
Dus tijd om te laten zien dat alle mensen gelijk zijn

Mindervalide

M. V. (Spaarndam-west, 2023-09-16)

#194

Ik onderteken omdat de verbeterde wet banenafspraak nog steeds mensen met een ondersteuningsbehoefte uitsluit waardoor zij tussen wal en schip vallen en nog steeds lastiger aan een baan komen.

Patricia Peters (Arnhem, 2023-09-17)

#198

Ik geluk heb gehad een vaste baan te hebben toen ik ziek werd en dus op mijn eigen niveau ( ook financieel) te kunnen werken.

Dejo Overdijk (Amsterdam, 2023-09-17)

#199

Hoog tijd voor beleid in lijn met het VN-verdrag Handicap!

Daniel Toebes (Nijmegen, 2023-09-18)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...