Nee tegen het verdwijnen van ons centrale Groene Veld in Nobelhorst aan de Brink

Opmerkingen

#604

Ik woon in nobelhorst en ben 1 van de eerste bewoners. We doen alles op het groene veld. Ontmoeten, samen zijn en spelen. Ook scholen en opvang gebruiken actief dit veld. Dit moet niet verdwijnen!

Marella Van Rijn (Almere, 2022-09-26)

#605

Ik vind dat dit veld/plek behouden moet worden voor activiteiten voor bewoners

Coen Rebel (Almere, 2022-09-26)

#609

Het een centrale veld vind voor Kobelhorst waar we met ze allen vaak verzamelen voor buurtorganisaties. Het is een kenmerk van Nobelhorst!

Buket Kinaci (Almere, 2022-09-27)

#611

Ik onderteken omdat mijn kinderen en kleinkinderen deze groene ruimte willen behouden in het centrum

Ralph Hartendorp (Zeewolde, 2022-09-27)

#612

Ik ben tegen de komst van hoogbouw midden in een dorp ,waarvoor een voetbalveld wat veelvuldig gebruikt wordt moet wijken. Dit deel van de wijk zal na het realiseren van de bruggen en de Marie curielaan éindelijk af zijn en wordt dan opnieuw voor maanden een bouwput. Aan de rand van de wijk is nog ruimte zat voor hoogbouw.

Paul Gouders (Almere Nobelhorst , 2022-09-27)

#613

ik bind dat het veld moet blijven voor de jeugd

Bernard van klingeren (almere, 2022-09-27)

#617

Ik vind dat veld moet blijven voor de kinderen, ondernemers en scholen. Er zijn zoveel mooie herinneringen van het veld. Voetballende kinderen, de bijbelclub. De schaatsbaan die door buur bewoners is gemaakt. De jaarlijkse afsluiting van de zomer met water en spring kussens. Kraampjes feestjes sponsersloop buiten gym. Het is een ontmoetingsplek van de kinderen

Susanna Dool (Almere, 2022-09-27)

#620

Ik erg gehecht ben aan het speelveld en activiteiten veld wat echt staat voor verbinding in de wijk veel meer dan dat de brink dat effect heeft. Het is veel meer dan een grasveld !!!!

Tessa Faasse (Almere, 2022-09-27)

#622

Ik onderteken dit omdat groen belangrijk is voor de kinderen

Martijn Kuiper (Almere , 2022-09-27)

#623

Het veldje moet blijven voor de leuke activiteiten die er gehouden kunnen worden. Plannen kunnen wijzigen dus het plan van het bouwen moeten we maar weinigen. Het is een leuk samenkomen en een leuk plekje in ons “dorp” zonde als alles maar geruimd moet worden voor bebouwing.

Justin Stradmeijer (Almere, 2022-09-27)

#624

Geheel met eens met de onder "Korte beschrijving' staande tekst.

Gerrit Marchal (Almere, 2022-09-27)

#632

Precies zoals staat beschreven in de "Korte beschrijving" Het stveld is te kostbaar om op te offeren.

Gerard Senator (Almere, 2022-09-28)

#634

Ik onderteken deze petitie omdat de gemeente geen enkele rekening houdt met, dan wel zeggenschap geeft aan de mensen die in de wijk leven. Wij, de bewoners, maken Almere, niet de ambtenaar die hier niet eens woont.

Jacqueline Drost (Almere, 2022-09-30)

#641

Ik onderteken deze petitie omdat ik denk dat wij in een zorgzame samenleving waarin mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen het juist belangrijk is om een dorpsgevoel te stimuleren. Kleine winkels en horeca en een plein voor gezamenlijke activiteiten zijn bij uitstek voorzieningen die ervoor zorgen dat er een saamhorigheidsgevoel ontstaat waarin mensen elkaar kennen en helpen als het nodig is.

Karin Limburg (Almere Nobelhorst, 2022-09-30)

#655

Ik vind het echt belangrijk dat dit groene veld behouden blijft als Brink. Dit is vanaf het begin als "de Brink" benoemd en heeft door de jaren heen zijn waarde bewezen.

Fieke Luijendijk (Almere , 2022-10-01)

#659

Wij hebben in nobelhorst gekocht vanwege het dorpse. En zo werd het ook gepromoot.

Aziz Rachidi (Weesp, 2022-10-02)

#662

ik onderteken omdat ik - als toekomstige bewoner van Nobelhorst, Aleksandr Prochorov Straat, - een hoge waarde hecht aan het behouden van de sociale functie van een centraal groen plein.

christian gibson (naarden, 2022-10-02)

#663

Ik het helemaal eens ben met de hiernaast genoemde tekst.
Het veld is juist al een gezondheidscentrum in de 1e vorm! Veel kinderen spelen er dagelijks en vaders met zonen voetballen er. Plus alle verdere sociale interactie. Buitenruimte is essentieel in deze buurt met veel jonge gezinnen.

Elvira Zwanikken (Almere, 2022-10-02)

#667

Prachtige plek voor diverse evenementen en speelruimte voor de kinderen en eventueel voor een weekmarkt

Carlo Peereboom (Almere, 2022-10-02)

#671

Wij willen in Nobelhorst wat ons is beloofd.
Het ‘dorp’ van Almere moet wel een dorp blijven en uitstralen!

Claudia Van de lindt (Almereo, 2022-10-02)

#673

Het veldje moet blijven. Het hoort bij nobelhorst

Monique van der Loos (Almere-Nobelhorst , 2022-10-02)

#674

Laat het groene hart het hart van Nobel zijn! Dit is het ontmoetingspunt van Nobel! Mag niet weg!

Sabien Netel (Almere, 2022-10-03)

#676

Groen in de wijk moet blijven bestaan.

Sebastiaan Van der laan (Almere, 2022-10-03)

#678

Ik er tegen ben het laatste stukje groen in “ons dorp” te behouden❗️
Alles wat beloofd is , was een wassen neus!
Je wil er graag wonen omdat het nog kleinschalige is, maar alles wordt hier vol gebouwd!, en blijf er weinig DORPS over!

Peter Walstra (Almere, 2022-10-04)

#681

Het groene veld moet blijven.

Petra Kooiman (Almere , 2022-10-06)

#714

Mijn kleinkinderen daar héérlijk spelen

Nicole Brugman (Almere, 2022-10-07)

#722

Het groene veld moet blijven!

Philip van der Hoeven (Almere, 2022-10-07)

#730

Omdat we het groene veld willen behouden zodat ins kinderen daar kunnen blijven komen.

Abdelhakim Amzdar (Almere, 2022-10-08)

#732

Ik onderteken dit als bewoner die tegenover het veld woont en moeder van 2 kinderen die samen met klas- en buurtgenoten regelmatig gebruik maken van het veld. Het veld is bovendien lekker centraal gelegen waardoor het een veilige plek is om te spelen. Ook worden er vaak initiatieven door volwassenen genomen om daar gezellig te voetballen of volleyballen. Dit zorgt weer voor de verbintenis tussen jong en oud. En tot slot....wat fijn dat we een veld hebben waar we regelmatig buurtactiviteiten kunnen hebben, zoals waterfeest, mini market en Nobelrun. Binnen een echte stadsdorp moet je ook echt zorgen voor een centrale plek waar iedereen samen kan komen!!!!

Marcia Vyent (Almere, 2022-10-08)

#738

Het is het enige veld in Nobelhorst waar zo veel leuke dingen worden georganiseerd en een prachtig voetbalveld voor de kinderen.

Annelies van de Brink (Almere, 2022-10-08)

#743

Ik ondeteken omdat ik het belangrijk vind dat het grasveld blI jft bestaan voor alle leuke dorpsevenementen.

Jansen Sondy Natjik (Nobelhorst , 2022-10-09)

#744

Het zonde zou zijn omdat terrein te nebouern

Francien Severin (Almere, 2022-10-09)

#748

Deze plek, dit veld, symboliseert precies waar Nobelhorst bekend om is geworden, dorps, samen, spelende kinderen, evenementen, centraal gelegen wat de saamhorigheidsgevoel in de buurt bewerkstelligd.

Jasper van Rooijen (Almere, 2022-10-10)

#752

Dit het enige grasveld in heel Nobelhorst is waar kinderen kunnen voetballen, scholen sportdagen kunnen houden en buurtverenigingen buitenactiviteiten kunnen organiseren voor bewoners.

Erwin van Diggelen (Almere, 2022-10-11)

#753

Het dorps karakter wordt teveel aangetast als het veld bebouwd wordt.
Een brink in een dorp wordt in principe nooit bebouwd.

Tjeerd Visscher (Almere, 2022-10-13)

#756

Ik onderteken omdat ik het veld wil behouden als sociale ontmoetings- en sportplek voor bewoners omliggende scholen, kinderopvang en sport-ondernemers uit de wijk.

Gavin Zijlstra (Almere, 2022-10-13)

#757

Dit is een perfect veldje voor de jeugd om hun dagelijkse dosis vitamine D te verkrijgen en tegelijk een beweeglijk en interactieve mogelijk hebben om hun sociale contacten te verbeteren.

Quinn Zijlstra (Almere, 2022-10-13)

#760

Mijn kleinkinderen er graag spelen

Theo Jonker (Almere, 2022-10-13)

#761

Graag zie ik dat het geplande gebouw hoog wordt in plaats van 'veld vullend'. Ode aan de zorg(woningen) en maak een -slanke toren- met alle gewenste functies op de ~huidige plek van het bestaande zorgcentrum. (Misschien een mooie klok boven in de toren of iets ondersteunend voor het veld ernaast (verlichting/geluid)). Hierdoor behouden we het open veld die voor de buurt erg veel waard is geworden. Toren ook als 'landmark' en zichtbaar middelpunt van de wijk ter oriëntatie.

Edwin Vermij (Almere, 2022-10-13)

#764

Het veld is een centrale ontmoetingsplek en het hart van Nobelhorst.

Bobbie Jeurissen (Almere, 2022-10-13)

#767

Ik het een belangrijk speelveld vind voor de kinderen en de verbinding van mensen.

Yvonne Karbodin (Almere, 2022-10-13)

#768

Ik het groen, de ruimte en het hart van de wijk heel graag behouden zie. Zo waardevol ❤️

Sabrina Steffan (Almere, 2022-10-14)

#774

Ik onderteken, omdat ik het groene veld wil behouden voor de dorpskern.

Ronald Smit (Almere , 2022-10-16)

#776

Ik onderteken voor het behoud van het Groene Veld, een ontmoetingsplek met een grote sociale functie. Er zijn in Nobelhorst zeer weinig plekken om vrijuit te spelen, evenementen te organiseren en elkaar te ontmoeten. Gezien het grote succes van deze plek zou de gemeente de plannen voor het geplande gezondheidscentrum moeten aanpassen. En die zorgwoningen: idioot plan als er toch geen winkels zijn.

MMJ Overtoom (Almere, 2022-10-18)

#781

Het grasveld moet blijven. Geen bouw! Het maakt de sfeer van het dorps hart De Brink kapot. Kinderen en volwassenen kunnen niet meer hun buiten activiteiten uitvoeren. Laat het groene geld blijven!!

Marja Meyjes (Almere, 2022-10-19)

#782

Ik wil dat het groene veld blijft bestaan, het is de dorpskern en dat moet zo blijven! Zet het gezondheidscentrum maar op de plek van de parkeerplaats van de Floriade daar is ruimte zat.

Natascha Kager (Almere, 2022-10-19)

#784

Ik onderteken omdat het belangrijk is om een dorpskern te hebben waar iedereen samen kan komen. Aan de buitenrand is voldoende ruimte om het gezondheidscentrum neer te zetten.

Agnes Teel (Almere, 2022-10-19)

#792

Ik onderteken omdat ik het belang van het groene veld onderken. Het is de plek voor evenementen, bijeenkomsten, sport & spel voor school, opvang en buurt! Onvervangbaar, en moet zo blijven.

Barbara Dopper (Almere, 2022-10-19)

#795

Dat dit deel niet bebouwd moet worden.
Wordt veel gebruik van gemaakt door scholen en kinderopvang en voor evenementen

Carla Brouwer (Almere, 2022-10-21)

#796

Nobelhorst is een stadsdorp waarbij aan iedere nieuwe bewoner door de gemeente is aangegeven dat er een bijzondere balans is tussen dorpse, groene en stadskenmerken. Met het weghalen van het Groene Veld wordt de groene ziel van het dorp en het dorpse karakter volledig teniet gedaan. Dit mag niet gebeuren!

Jeroen Smits (Nobelhorst, 2022-10-21)

#799

zodat het Groene Veld zijn huidige sociale en sportieve functie kan behouden;

Amar Salah (Almere, 2022-10-22)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...