Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#3

Het een ontzettend stomme beslissing was te decentraliseren zonder voldoende geld.

Joost Zaat (Purmerend, 2021-06-18)

#8

Omdat het inconsequent en stom is om geneeskundige zorg bij de gemeente te beleggen. Het experiment heeft nu lang genoeg geduurd.

Barbera Van Reijswoud (Maastricht, 2021-06-18)

#10

Alle kinderen die GGz zorg nodig hebben in NL moeten daar snel en adequaat toegang toe hebben. Dit zal gemeente overstijgend georganiseerd moeten worden/blijven. De verspilling van tijd en geld aan onderhandelingen per gemeente gaat ten koste van de beschikbaarheid voor de behandelingen zelf.

Rixt Riemersma (Groningen, 2021-06-18)

#11

Helemaal mee eens, enorme politiek dwaling, een ramp

Anne Brouwer (Hengelo, 2021-06-18)

#12

Het nu meer dan voldoende duidelijk is dat het huidige stelsel een verslechtering is ipv een verbetering voor de jeugdGGZ

Renee Arnold (Schoorl , 2021-06-18)

#15

De kinder en jeugdpsychiatrie is een medisch specialisme, welke niet bij de Gemeente thuis hoort, maar net als iedere andere zorg bij de professionals en de zorgverzekering. Zoals reeds voor invoering voor gewaarschuwd is het alleen maar slechter geworden en kinderen en ouders zijn de dupe!

Eleonoor van Gool (Amersfoort , 2021-06-18)

#16

medische zorg niet bij gemeente die daar helemaal geen verstand van heeft hoort.

madelon wonink (HENGELO OV, 2021-06-18)

#19

Ik me ernstige zorgen maak over deze valse bezuiniging die tot enorme ellende heeft geleid.
-De enig mensen met baat bij deze wet zijn de "Sywerts" van onze maatschappij.

Nico Teders (Purmerend, 2021-06-18)

#22

Jeugdzorg nú de hoogste prioriteit moet hebben!

Marja Schouten (Amersfoort , 2021-06-18)

#26

Ik de gevolgen zie bij mijn kleinkind.

Lea van Someren (Utrecht, 2021-06-18)

#35

Zeer verdrietig ben over de ontwikkelingen in den lande

Rianne De Graaf (Driebergen, 2021-06-18)

#38

Jeugdgzz moet terug naar de professionals en dus niet meer bij de gemeente.

Carlin Holkenborg (Lichtenvoorde, 2021-06-18)

#42

Ik heb van nabij gezien hoe het werk van een vrijgevestigde jeugdpsychiater de laatste jaren onmogelijk is geworden. Onderhandelingen met steeds wisselende onwetende gemeenteambtenaren over therapie ruimte, het inkopen van klinische zorg bij incompetente maar veelbelovende nieuwe partijen, het schaamteloos accepteren van wachtlijsten van een half tot soms een heel jaar heeft vele jeugdpsychiaters doen besluiten het werk vaarwel te zeggen. De zorg voor vele kwetsbare kinderen is geminimaliseerd, de rekening komt wanneer deze kinderen volwassen zijn geworden!

Alf Arnold (Schoorl, 2021-06-18)

#45

Bij decentralisatie expertise meer op de goede plek zit

Simone Nooter (Medemblik, 2021-06-18)

#48

Nu werkt het niet!

Juud Jonckheer (Amsterdam, 2021-06-18)

#51

Omdat er veel jongeren door het systeem verwaarloost worden

Hugo van Mierlo (Leiden, 2021-06-18)

#52

Psychische hulp beter moet worden geregeld

Daniëlle Winkel (Naarden, 2021-06-18)

#61

Geen goeds zie door deze vorm van organiseren . Kind en jeugd psychiatrie hoort niet tot het domein van de Gemeentes!!!!!

Greetje Duinstra (Groningen, 2021-06-18)

#64

De hele decentralisatie is een farce, waar geld voorop staat en niet de zorg

Anneloes Elbertsen (AMERSFOORT , 2021-06-18)

#65

Medische zaken moeten niet door gemeentes geregeld worden, nu is gebleken dat dit niet werkt!

Tanja Schreiber (Drachten, 2021-06-18)

#67

Ik onderteken omdat de kennis NIET bij gemeenten zit. Er is specifieke kennis nodig. Er moet niet beoordeeld worden door mensen die tevens ‘zo goedkoop mogelijke’ hulp in moeten zetten.

Petra K (Zoetermeer, 2021-06-18)

#71

Ik onderteken omdat ik alle kinderen en jongeren in Nederland evenveel kans gun op snelle en deskundige hulp wanneer zij psychiatrische problemen hebben

Pety So (Rotterdam, 2021-06-18)

#73

Eerder de petitie ook al ondertekend, ondanks alle geluiden/waarschuwingen vanuit werkveld is 't doorgezet. Eerder luisteren was beter geweest, nu toch aar weer nieuwe poging. Vertrouw de professionals

Gerda Poffers (Driebergen-Rijsenburg, 2021-06-18)

#79

Hulp in gevallen waar partijen in verschillende regio's wonen gewoon niet meer gegeven wordt.

Martijn Sneep (Zoetermeer, 2021-06-19)

#84

De situatie te schrijnend voor woorden is geworden.

Nick de Waard (Alkmaar, 2021-06-19)

#88

Ik het leuk vindt

Enora De koning gans (Castricum, 2021-06-19)

#90

De jeugd verdient goede zorg

John Zwarter (Heemstede , 2021-06-19)

#91

De signalen zijn zó overduidelijk. Het is mis in de jeugd GGZ en het moet beter. Jongeren verdienen de beste specialistische geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk komt dit niet alleen hen maar de hele samenleving ten goede.

Mariëlle Faas (DOORN, 2021-06-19)

#95

Omdat blijkt dat het niet werkt op deze manier. Zoals destijds al door velen voorspeld.

Tom Rusting (Zeist, 2021-06-19)

#101

Ondanks indicatie huisarts, intake en diagnose heeft mijn zoon 5 jaar moeten wachten op adequate j-ggz behandeling. De ellende is inmiddels niet meer te overzien. En dat alleen omdat gem Deventer, gezinscoaches, op de stoel van de dokter ging zitten en menen dat hulp -ondanks de j-ggz diagnose- veel goedkoper kan.

Iris Wegener (Deventer, 2021-06-19)

#102

De jeugdggz weer onder centrale financiering moet gaan vallen

Jan Drost (Haarlem, 2021-06-19)

#104

Ik zie dat de zorg voor de jeugd op deze manier naar de knoppen gaat!

Ingrid Drost (Haarlem, 2021-06-19)

#105

Het beter kan

Anne Riemke Van der Meer (Overveen, 2021-06-19)

#108

Er dient een landelijk te kunnen worden verwezen, de kosten zijn te hoog en er is te weinig differentie tussen psychosociale problematiek en ernstige psychiatrie, meervoudig trauma of complexe gezinsproblemen. De gespecialiseerde jeugd GGZ dient gecentraliseerd te worden. Ook de onafhankelijkheid en privacy van de jeugd GGZ staat onder druk binnen de huidige jeugdwet.

Merijn Merbis (Amsteram, 2021-06-19)

#129

#staopvoordezorg!

Mariëlle Toorn Vrijthoff (Hoogerheide, 2021-06-19)

#130

Nooit heb geloofd in decentralisatie en concurrentie in de jeugdzorg. Kinderen met ernstige problemen en hun ouders worden de dupe. Zorgondernemers worden rijk.

Rob Slootman (Zwolle, 2021-06-19)

#132

Specialistische zorg moet je concentreren. Waarbij ik wel graag zie dat de zorg bijvoorkeur naar het kind wordt gebracht en niet andersom.

Hans ter Brake (Apeldoorn , 2021-06-19)

#138

Ik onderteken deze petitie omdat ik als vrijwilliger van de adf stichting in Driebergen, aan de telefoon deze problematiek vaak tegen kom wanneer ik met bezorgde ouders aan de telefoon in gesprek ben.

Marja Bosch-Dekker (HOUTEN, 2021-06-19)

#139

Snelheid geboden is en dit onderwerp goed aan de formatietafel aan de orde moet komen.

Herman Vermeulen (Oegstgeest, 2021-06-19)

#140

Ik onderteken omdat ik vind dat de transitie naar de gemeentes de zaak vele malen ingewikkelder heeft gemaakt en met name voor de GGz jeugd moet dit teruggedraaid worden

Flora van Grinsven (Heemstede, 2021-06-19)

#143

Ik onderteken omdat de route via de Gemeente geld- en tijdrovend is in vergelijking met de eerdere route via de zorgverzekering.
Het toezicht vanuit de gemeente wordt door ouders geregeld ervaren als bemoeien en beoordelen en soms zelfs als bedreigend als vanuit het oogpunt van veiligheid preventief de jeugdbescherming wordt ingeschakeld.

Mirjam Hinfelaar (Monnickendam, 2021-06-19)

#158

Ik onderteken omdat ik me grote zorgen maak over de steeds verdere decentralisatie van de jeugdzorg, waar kinderen en jongeren de dupe van zijn en nog meer worden...

Sanne De Boer (Haarlem, 2021-06-19)

#165

Ik onderteken omdat ik zie dat elke gemeente de jeugdzorg anders regelt, en een kind dus afhankelijk is van de gemeente waar het woont… nog te zwijgen over een tussentijdse verhuizing. Daarnaast gaat er veel geld naar tussenpersonen: eigen jeugdteam, daarna CJG of andere tussenpersoon en dan pas de aanbieder die de eigenlijke zorg moet gaan bieden, waarbij de huisarts allang heeft aangegeven dat er zorg moet komen. Te veel lagen kost teveel geld en het belangrijkste: teveel tijd. Instellingen hebben administratie moeten optuigen om de toegang alleen al te regelen: jammer van de kosten die dit voor instellingen betekent. Daarnaast is er veel expertise verloren gegaan of wordt minder opgebouwd omdat er minder geld beschikbaar is voor bijscholing.

Marie-jeanne Berkers (Heerlen, 2021-06-19)

#170

Ik onderteken, omdat kinder-en jeugdpsychiater als medisch specialisme georganiseerd moet zijn met goede regionale toegankelijke gespecialiseerde (en landelijk indien nog specialistischer) instellingen.

Marjolein Bannink (Rotterdam, 2021-06-19)

#171

Het hoog tijd wordt de jeugdzorg bij de gemeentes weg te halen. De puinhoop is daar te groot.

Ellen Stuivenberg (Hilversum, 2021-06-19)

#177

Ik enigzins de puinhopen van ruim 10 jaar rechtse hobby's van Rutte wil opruimen.

Tom Bogaart (Hilversum, 2021-06-19)

#188

De jeugdzorg gered moet worden uit handen van de Gemeente.

Barbara Van Den Broeke (Amsterdam, 2021-06-19)

#189

Ik onderteken omdat de overheid op centraal niveau een mega-fout heeft gemaakt met te denken, dat het op lokaal niveau allemaal beter zou gaan. Iedereen kon op zijn klompen aanvoelen dat gemeenten het geld voor een ander doel zouden gebruiken.

W.H.A. (Pim) van der Tas (Waddinxveen , 2021-06-19)

#195

Ik onderteken omdat we met goede zorg voor de jeugd zoveel kunnen voorkomen.

Carien de Kloet (Bodegraven, 2021-06-19)

#196

Ik onderteken omdat ik weer goede kinder en jeugd psychiatrie wil voor Nederland!

Cees Baas (Zwolle, 2021-06-19)

#198

30% apparaatkosten om jeugdzorg organiseren is absurd!
Terug naar de overheid , de participatiewet is toch allang mislukt .

Marianne Frieling (Alkmaar , 2021-06-19)

#200

Ik in deze zorg gewerkt heb en het fout zag gaan.

A.M. Linthorst (Den Haag, 2021-06-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...