Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn

Opmerkingen

#3

Ik teken omdat ik TEGEN ben.
Over de eventuele bouw van een CHEMISCH Fabriek op de grond van voormalig Bos Baton.

Gerna Teeuwen (Alphen aan den Rijn , 2020-03-28)

#4

Ik ben er heel erg op tegen dat we een chemische fabriek in onze wijk krijgen. Onze wijk en het Weteringpark zullen hier heel veel last van krijgen.

Els van Gans-Duineveld (Alphen aan den Rijn, 2020-03-28)

#7

Ik teken omdat ik bezorgd over het gemak waarmee dit soort plannen opgezet worden midden in een woonwijk en door de slinksheid van de terminologie. Een haalbaarheidsstudie doet vermoeden dat eea nog lang niet zeker is terwijl ondertussen op internet al meer duidelijkheid te vinden is en de plannwn al in vergaande staat van uitwerking zitten.

Mark van Lieshout (Alphen aan den Rijn, 2020-03-28)

#8

Ik een chemische fabriek niet hoort in een woonwijk.

Jan Zandbergen (Alphen aanbeden rijn, 2020-03-28)

#9

Een Chemische fabriek hoort niet in een woonwijk.

Er is alleen behoefte aan Woningbouw in Alphen aan den Rijn. Groot tekort aan BETAALBARE woningen.

Geen fabrieken, geen Bedrijfsterreinen.
Het DC van Hoogvliet staat Helemaal LEEG. voldoende ruimte voor bedrijven.

Annette Van Lieshout (Alphen aan den Rijn, 2020-03-28)

#10

Een onzalig plan van de gemeente

Kees Vreeswijk (Alphen aan den Rijn, 2020-03-30)

#14

ik ben van mening dat een chemische fabriek niet op de Staalweg thuis hoort. Te dicht bij woonwijken. Er is gebrek aan betaalbaren woningen o.a. voor jongeren. dat is een betere bestemming voor deze ruimte

Bert Hegeman (Alphen aan den Rijn, 2020-03-30)

#18

Ik teken omdat de ruimte niet meer passend is voor industriële ondernemingen, zowel vanuit de huidige woonwijken als recreatie met de haven en weteringpark. Er zijn voldoende andere alternatieven, waaronder complex Hoogvliet wat beschikbaar komt.

Mark Van der Schrier (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#19

Maak me zorgen i.c.m. mijn astma en is sowieso slecht voor de leef condities voor iedereen in de omliggende wijken.

G.J. van Okburcht (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#21

Ik teken omdat ik de Schoenr heb gekozen als een groene en mooie woonwijk, zonder industriele activiteiten in de nabijheid. De activiteiten passen niet (meer) in dit gebied.

henk wolf (alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#22

Ik tegen een chemisch bedrijf ben in de nabije buurt van een woonwijk en het weteringpark. Het is onacceptabel dat dit in de buurt van een woonwijk geplaatst zou kunnen worden.

Judith De Vries (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#28

Ik woon in de buurt hier van en ik heb geen bezwaar op meer bedrijven of ondernemingen hier in de buurt, echter denk ik dat een chemische fabriek zo dicht bij woningen en scholen extreem onverantwoord zou zijn.

Colin Heijnen (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#29

Ik teken deze petitie omdat ik het onverantwoordelijk vind om een chemische bedrijf aan de rand van een woonwijk te plaatsen.

Arend Kooij (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#30

Ik geen chemische fabriek vlak naast mijn woonwijk wil

Marin Snijders (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#32

Een chemische fabriek past niet in een woongebied.

Thomas Hage (Alphen aan den rijn , 2020-03-31)

#33

Omdat men hier in de toekomst flexibel wonen en werken wilden stimuleren. Dit strookt totaal niet met elkaar.
Het terrein is te klein voor echte industrie.
Zie ook van Schip.
Geluidsnormen van bedrijven aan de rand moesten omlaag. Ter compensatie van van schip. Straks dienen wij ook emissie te compenseren.
Dit is niet eerlijk.
Te klein industrieterrein. Maak er woongebied van.

Frank Nisters (Alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#38

Mijn woongenot mogelijk gaat lijden bij plaatsen van deze fabriek

Pauline Visser (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#42

Er een veel beter alternatief bestaat. Ik ben voorstander van de fabriek maar niet op deze locatie. Beperk het transport en de daarmee voortkomende overlast. Gebruik het industrie terrein de schans. Waar al suez is gevestigd. Nabij de n11 en vlakbij de haven.

Willem Geerlofs (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#48

Deze locatie is veel te dichtbij div. woonwijken

Dennis Verhorik (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#50

Woning tekort. Zet daar woningen neer.

Rene van Horzen (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#52

Geen overlast van wil en gevaar voor gezondheid en waardevermindering van huizen in omgeving

Chantal Sol (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#53

Ik teken omdat er geen chemische industrie in de directe omgeving van woonwijken behoort te worden toegestaan, i.v.m. de volksgezondheid.

N. Verlaan (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#55

Ik teken omdat wij al veel verkeershinder ondervinden van de omliggende bedrijven en geluidsoverlast van de ijzerhandel Van het Schip.
Wij willen niet nog meer overlast!

D Haspers (ALPHEN AAN DEN RIJN, 2020-03-31)

#60

Mijn gezin en ik er dicht bij wonen en ook omdat wij veel in het Weteringpark komen. Ik zou het niet prettig vinden als er een plastic verwerkingsfabriek komt, vanwege stankoverlast en de chemicaliën die erbij vrij zullen komen.

Anique Oppelaar-Wagensveld (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#64

Ik van mening ben dat er voldoende bedrijven zijn die overlast veroorzaken terwijl dit op andere plekken die beter geschikt zijn niet gebeurt.

martijn back (Alphen Ad Rijn, 2020-03-31)

#67

Grond aan het water in een woonwijk dient gebruik te worden voor woningbouw en recreatie. De discussies over de Oude Rijn Zone moeten ook hier in praktijk worden gebracht.

Babetta Jaarsma (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#68

Ik teken deze petitie omdat ik bang ben voor de gevolgen van een chemisch verwerkingsbedrijf zó vlakbij een speelpark, woonwijken en haven.
Dit past totaal NIET in een bestemmingsplan voor dit gebied en ik snap dan ook niet dat de gemeente dit überhaupt overweegt!

Pauline Van Kins (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#73

Ik begrijp niet waarom een overheid zou willen overwegen een dergelijke inrichting toe te staan zo dicht op woonkernen. Vestig een dergelijke inrichting op de maasvlakte. Daar is de ruimte en ook een lokale overheid en fatsoenlijke milieudienst die een dergelijke inrichting kunnen monitoren.

Jeroen van der Tuijn (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#74

Ik FEL tegen de komst van deze fabriek ben!

Frank Broer (ALPHEN aan den rijn, 2020-03-31)

#76

Ik ben tegen omdat ik een nieuwe chemische industrie binnen een voorgesteld woongebied niet wenselijk vind, en niet vind passen binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeentelijke overheid in de 21e eeuw

Henk Vermeulen (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#77

Geen chemie vlakbij woonkernen. Zeker niet als je de fabriek voor de meest voorkomende zuidwestelijke wind neerzet ten opzichte van woonwijken.

Chemie hoort thuis in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Delfzijl of nabij Chemelot in Limburg.

Daarnaast is volgens mij firma Bos juist door de gemeente uitgekocht om minder milieuzonering (geluid, of iets anders) te hebben naar de ongeving. Nu iets meer milieubelastends terug laten komen is weggegooid maatschappelijk geld en valt die beslissing van destijds onder onbehoorlijk bestuur.

Ronald Bosch (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#78

Ik in de buurt woon en me dit niet wenselijk lijkt in een volle woonwijk.

Chantal Trouwborst (Alphen Aan Den Rijn, 2020-03-31)

#81

Ik het onverantwoordelijk vind dat er zo een fabriek in of nabij een woonwijk wordt ingepland! Ik ben zeer verbaasd dat het sowieso op deze plek bedacht is.

Lilian Ponse (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#82

Ik er tegen ben er ligt een mooi park naast waarom dan daarnaast een chemische fabriek?

Monique van Leeuwen (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#83

Ik ben tegen deze chemische fabriek. Niet alleen omdat deze in een woonwijk wordt gebouwd, maar ook omdat dit betekent dat er heel veel vrachtverkeer bij komt

Fennie Schipper (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#86

Ik er naast woon. Er zouden woningen met bedrijfspanden komen. Beter dan wat de plannen nu zijn. Wij zijn bang voor stank. Aangezien de wind 9 vd 10x onze kant op staat

Ingrid de Winter (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#88

Ik teken omdat de gemeente geen ondernemer moet gaan spelen, zeker op dit gebied is Amsterdam een prachtig voorbeeld. Daarnaast is een van de partijen de bovenliggende partij die het afval van Alphen volledig in handen heeft zodat er geen sprake is van een evenredige partner verhouding.
De gemeente heeft daarnaast geen mandaat van de burger om onderneminkje te gaan spelen. Enkel om de gemeente zo goed als mogelijk te besturen en zeker in deze tijd van woningnood past het niet om midden in het Groene Hart een dergelijke fabriek neer te gaan zetten die behalve natuurlijk het milieu zal verpesten (ondanks ongetwijfeld prachtige beloftes) en over de prijs en met zekerheid over de verwerkingsarieven heen zal gaan en gewoon die extra kosten gaat verhalen op onder andere onze bevolking.
Kortom heel slecht idee.

JGW Den Brinker (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#89

Ik teken deze petitie omdat ik tegen een chemische fabriek ben die zo dichtbij de woonwijk, school en recreatie gebied gebouwd wordt!

S Hester (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#90

Het geen goed plan is zo'n bedrijf te starten midden in een woonwijk in het Groene Hart.

Jeannette Meijer (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#91

Zo’n bedrijf met zulke activiteiten hoort niet in of nabij woonkernen. Plus al het bijkomende vrachtverkeer dwars door Alphen en over de Gnephoek. Doe normaal! Ga lekker in de Europoort, Moerdijk of Amsterdam zitten.

Hans de Boer (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#93

Ik teken omdat dit een absoluut foute plek is o. a. Door de bereikbaarheid van deze locatie. Bizar !!!

Iris Meihuizen (Alphen asn den Rijn , 2020-03-31)

#94

Ik teken omdat ik als Schepenbuurtbewoner absoluut geen plasticverwerkingbedrijf in de buurt van woningen wens te hebben. Voor zulk soort bedrijven vind ik dat de gemeente Alphen aan den Rijn voldoende ruimte kan creëen aan de randen van de gemeente. Zulke bedrijven horen niet en/of naast een woonwijk te staan. Bizar dit.

Agnes de Jong (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#98

Dit niet goed voelt voor mijn familie die daar erg dichtbij woont.

Mirjam Nisters (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#99

Het is toch een gospe dat een dergelijke fabriek zonodig geplaatst moet worden in een woonwijk!

Arjan Koster (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#104

Zie boven

Angie Dushii (Alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#107

leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten, potentiële risico's, mogelijke extra stank (uit die buurt komt vaak al stank), extra zwaar verkeer door de stromenbuurt

R. van Wieringen (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#108

Ik het niet vind passen op de plaats waar het bedacht is park, woonwijken etc

Sabrina Zeilstra (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#109

Ik ben tegen milieuvervuilende industrie temidden van woonwijk(en)

Marcel Tuinte (Alphen aan de rijn, 2020-03-31)

#118

Bizar dat de gemeente Alphen aan den Rijn nadenkt over een plastic verwerkingsbedrijf in en/of naast een woonwijk. Ik vind dat de gemeente aan de randen van Alphen bv naast de N11 genoeg ruimte heeft voor zo'n bedrijf.

Agnes de Jong (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#123

Chemische industrie hoort niet thuis in de nabijheid van woningen!

Menno Schouten (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#125

Ik teken omdat ik denk dat dit geen passende lokatie voor deze fabriek is. Het lijkt me fatsoenlijk als direct omliggenden bij zo'n project vroegtijdig actief betrokken worden.

R Van Arkel (Alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#128

Invloed flora fauna, gezondheid omwonenden

Suzan Graafland (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#131

Ik teken omdat wij aan de rand van het groene hart wonen en al veel last hebben van Schip metaal verwerking.
Grote woonwijk met div. Scholen in deze omgeving .

An Nisters (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#133

Ik bang ben voor evt vergif in de lucht

Anouk Overmeer (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#136

Het is onwenselijk om een dergelijke activiteit in de nabijheid v wonen / recreëren te realiseren

Dick Elenbaas (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#139

Een chemisch bedrijf zo dicht in de buurt van een woonwijk en het weteringpark is absoluut onacceptabel.

W. De Vries (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#142

Dit natuurlijk van de gekke is. Midden in een woonwijk zijn ze gek geworden!!

Marianne Deurloo (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#143

Ik teken omdat er betere opties zijn.

rober Van Leeuwen (alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#144

Ik teken omdat ik verwacht dat er veel plastic wordt aangevoerd dmv vrachtwagens die achter onze tuin langs rijden en overlast gaan bezorgen.

Leonie Daniel (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#145

Dit kan je niet menen. Zoiets kan echt niet bij woningen en scholen! Zoiets moet ergens waar ruimte is en dat is hier niet

Daphne Ceglia (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#146

Graag gezond wil blijven en expres voor deze boomrijke wijk heb gekozen

Wje Lautenslager (Alhen aan den rijn, 2020-03-31)

#151

Dat wil je toch niet een chemische fabriek in een woonwijk.

Dingena Lubbelinkhof (Alphen aan den rijn , 2020-03-31)

#152

Omdat ik vlak bij die locatie woon

Jeroen Luiten (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#154

De gemeente Alphen zich dood moet schamem om dit midden in een woonwijk te willen plaatsen!

Bjorn Deurloo (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#155

In de wijk woon en mijn kinderen in een schone milieuvriendelijke omgeving op wil laten groeien.

Fred van Nassau (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#157

Ik een gezonde leefomgeving wil.

Simone Verkade-Boot (ALPHEN AAN DEN RIJN, 2020-03-31)

#162

Alle plannen van de gemeente inzake de leefomgeving van de wijk Ridderveld onverstandig vind

Aad Geeve (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#172

Dit niet thuis hoort bij recreatie gebied en vlakbij woonwijk

Margaret De Rooij (Alphen aan den Rijn , 2020-03-31)

#174

Ik me zorgen maak over stankoverlast en geluidsoverlast en het mileu

Petra Hoogervorst (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#175

Omdat een chemische fabriek niet past midden in een woonwijk. Zoek een andere plek!!

Wilma Groen (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#181

Ik van mening ben dat een dergelijke, chemische fabriek niet past in een woonwijk!

Dirry Vogelaar (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#184

Ik geen chemische fabriek in mijn achtertuin wil 😡

Bouw er woningen gezien er een woningnood is

Joost Van den Dool (Alphen aan den rijn, 2020-03-31)

#187

Vervuiling van bodem en lucht. Gevaar voor omwonenden en volksgezondheid in het algemeen. Er is woningtekort dus bouw er maar woningen

Edwin De Leeuw (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#189

Ik geen chemische industrie wil in de buurt van woonwijken.

Karina De waard (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#190

Geen fabriek in onze mooie groene wijk

Boris Pannebakker (Alphen aan de rijn, 2020-03-31)

#191

Ik ben tegen een chemische fabriek dicht bij woonwijken..

Hans de Vos (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#192

Ik teken omdat ik het onverantwoord vind om in dit gebied (het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen in het Groene Hart. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en Watersport Vereniging Alphen (WVA)), een chemische fabriek toe te staan.
Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, wegens de impact die het heeft op:
leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten;
risico van brand, ontploffingen;
bodem-, oppervlaktewater verontreiniging;
invloed van flora en fauna;
stank van de chemische verwerking van plastic;
stank van de plastic opslag;
de vele vrachtwagens die het plastic komen brengen;
zwerfafval door het wegwaaien van plastic tijdens transport en opslag;
etc. etc.

Mijnie Minnee (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#195

Ik teken omdat ik geen chemisch bedrijf wil maar dat het terrein beschikbaar komt voor woningbouw.

Atie Schipaanboord (Alphen a/d Rijn, 2020-03-31)

#196

Ik het ontoelaatbaar vind dat zo een chemisch bedrijf pal tegen de woonwijk(en) aan wordt gebouwd en absoluut verboden zou moeten worden. Meteen staken dit hele idee of zoeken naar een gebied buiten de woongebieden !
De gemeente heeft zich al laten "piepelen" met het afgeven van een vergunning voor van Schip waar wij al 30 jaar VEEL (geluids)overlast van hebben.

Ad Hester (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#198

Woon daar met een klein kind van 2. Die hoeft niet op te groeien bij een chemisch bedrijf in de buurt!

Leander de Boer (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)

#200

Ik falikant tegen ben het inrichten van een chemische pilotplant van gemeenschapsgeld binnen woonwijken waar geen beschikbare transportwegen zijn voor aan/afvoer van materiaal.
Laat ondernemingen hun testfacilieiten daar stichten waar voldoende infrastructuur is vwb aan- en afvoerwegen, brandpreventie enkalamiteitenopvang.

Fred Mylius (Alphen aan den Rijn, 2020-03-31)