Geen windturbines in Keppel en Eldrik!

Opmerkingen

#2

Windturbines komen op een paar honderd meter van onze achtertuin, met nu een mooi wijds ongerept uitzicht op de ijssel en de landerijen richting Eldrik/Angerlo. Dit zou zeer verstorend zijn op alle gebied. Enige reden van landgoed Keppel is geldelijk gewin!

Igor Reintjes (Laag-keppel, 2019-09-13)

#7

Ik teken omdat wij een prachtig landschap hebben dat niet verstoord mag worden door dergelijke windturbines. En omdat uiteindelijk het niet gaat om duurzaamheid, maar om geld verdienen. En omdat Keppel en Eldrik wederom het 'afvoerputje' van gemeente Bronckhorst zijn, waarover getracht wordt zonder inspraak te 'regeren'.

Tanya Martinus (Hoog-Keppel, 2019-09-13)

#8

Ik teken omdat ik hier woon en er niet aan moet denken dat onze prachtige natuur wordt verpest door deze windmolens, nog te denken aan alle nadelen die deze windmolens met zich mee gaan brengen!

Willemijn van Beek (Laag-Keppel, 2019-09-13)

#12

Ik teken omdat ik het onbegrijpelijk vind dat deze prachtige plek langs de IJssel voor dit doel is uitgekozen. Ik vraag me steeds meer af of er wel is/wordt nagedacht over de gevolgen voor de gezondheid als we de omgeving vervuilen met dergelijk windturbines (en warmtepompen en meer lawaaimakers en omgevingsverstoorders). Straks kunnen we nergens meer de geluiden van de natuur horen en worden onze oren overprikkeld door geraas van al deze ‘duurzame’ maatregelen. Welke invloed gaat dat hebben op het leven van mens, plant en dier? Ik heb en zie graag zorg en aandacht voor de natuur en het klimaat in de brede context van gezondheid voor allen.

Eesjen Ploeg (Hoog-Keppel, 2019-09-14)

#15

Dit coulissen landschap met veel afwisselende flora en fauna is niet geschikt voor windmolens. De Natuur zal hier erg door lijden. Uiterwaarden aan de grote rivieren zijn hier beter geschikt voor deze zijn gelukkig in onze provincie voldoende aanwezig.

HENK Sloot (HOOG keppel, 2019-09-14)

#17

Totaal geen voorinformatie vanuit Dorpsraad en Gemeente. Het lijkt al beklonken.

Robert Erkelens (Laag Keppel, 2019-09-14)

#19

emeente en partijen zo geheimzinnig doen.

Ben Scholten (Hoog-Keppel, 2019-09-14)

#21

Windmolens moeten niet vlakbij dorpen gebouwd worden, dit zorgt voor nodeloze schade.

Ton Bertram (Laag-Keppel, 2019-09-14)

#23

Omdat een windturbinepark absoluut niet thuishoort in dit prachtig, pittoreske landschap. Het idee alleen al is eigenlijk schandalig. Ik zie enkel financieel gewin en dat is verreweg het slechtste argument.

Robbert Heck (Laag-Keppel, 2019-09-14)

#24

ik teken omdat het landschap met zijn bewoners (vogels ed.) ernstig verstoord zal worden.
Op de dijk naar Doesburg mag vanaf de brug bij Eldrik/Hoog-Keppel niet gefietst worden wegens verstoring van weidevogels(?) deze windturbines verstoren in hoge mate de natuur en het plezier van de wandelende en fietsende mens!

Truus van Til-Wesselink (Hoog-Keppel, 2019-09-14)

#25

Omdat het bouwen en ooit het ontmantelen van windturbines meer energie kost dan dat ze opbrengen.
Slecht voor het milieu.

Katinka Mertens (Laag Keppel, 2019-09-14)

#27

Ik teken deze petitie omdat ik geen zin heb in nog meer herrie, in mijn vorige woonplaats stonden ze ook op zo'n afstand en het was altijd hoorbaar wanneer de wieken draaiden en heb al genoeg herrie van de Rijksweg.

Marjolein Berkhout (Hoog-Keppel, 2019-09-14)

#30

Ik teken deze petitie omdat de inwoners onvoldoende en onvolledig worden geïnformeerd over het verduurzaamheidsbeleid van de gemeente Bronckhorst.

Arend J. te Hennepe (Hoog Keppel, 2019-09-14)

#41

Schandalig vind om dit stuk prachtige natuur verkloot word.

Harrie Van de Hoef (Hummelo , 2019-09-14)

#43

Ik teken omdat windturbines daar niet horen zet ze in de polder daar heeft niemand er last van

Herman Nijman (Hummelo, 2019-09-14)

#44

In de weekend bijlage van de NRC van zaterdag 14 sept. wordt de windmolen problematiek - zoals ook in deze petitie beschreven - uitvoerig weergegeven.

Henk Otten (Laag Keppel, 2019-09-14)

#46

Een volkomen onverwacht en niet tijdig door de gemeente openbaar gemaakt plan. Uitwerking en exact doel niet tijdig openbaar gemaakt. Niet openbaar gemaakt waarom dit fraaie stuk omgeving eraan wordt opgeofferd.

J.G. Van Westen (Laag Keppelja, 2019-09-14)

#47

ik teken omdat ik regelmatig in Hoog Keppel ben, de situatie daar ken en het volledig eens ben met de stelling van de schrijvers van deze petitie.

Pam van Holthe (Amsterdam, 2019-09-14)

#48

Ik het eens ben met de opstellers van deze petitie

Elburg Van Boetzelaer (Amsterdam, 2019-09-14)

#50

Veel slag schaduw. Lawaai. Het past niet in onze mooie coulisselandschap
Gezondheids problemen
Waarde daling van woningen

JMC Schepens (Laag Keppel, 2019-09-14)

#54

Volslagen onzin dit plan op deze locatie, desastreuze vernietiging van het landschap rond laag keppel en oude IJssel. Waarom onherstelbare schade toebrengen aan nog ongeschonden landschap. Ik als oud politicus walg van de huidige politici die klakkeloos achter alle hypes aanlopen. Je kunt niet overal zo maar windmolens plaatsen zonder onherstelbare schade. Zet ze maar op het tracé van de nieuwe hoogspanningsleiding, dat landschap is immers toch al verpest.

Jan Beverdam (Laag Keppel, 2019-09-14)

#57

Het een prachtig stukje natuur/cultureel erfgoed is. Grote windturbines zouden zeer ontsierend zijn. Ongelooflijk deze plek te kiezen.

Esther de Kruif (LAAG-KEPPEL, 2019-09-14)

#59

Windturbines bewezen laag efficient zijn, ze worden geplaatst in een uniek natuurgebied en de gemeente Bronckhorst niets geeft om de dorpen in de periferie van de gemeente.

Mart de Kruif (Laag-Keppel, 2019-09-14)

#60

Ik moet er niet aan denken dat deze monsters ons mooie landschap gaan bederven, alleen al de slagschaduw en het lawaai dat ze maken is vreselijk, en dat zo dicht op de bebouwde kom.

Betty van Velsen (Laag Keppel, 2019-09-14)

#62

Ik teken omdat er andere plaatsen zijn op landgoed Keppel die minder negatief voor de omwonenden zijn. Dit zou kunnen in de buurt van de hoogspanning. De nu voorgestelde plek is desastreus voor Keppel en omgeving. Zeer onverstandig. Verder is het de taak van de gemeente de bewoners tijdig te informeren. Dit is nu niet gebeurd. Dat verbaasd me zeer.

Nellie Van der Pasch (Hoog Keppel, 2019-09-14)

#63

- Tot heden volstrekt geen overleg met belanghebbende inwoners;
- Ernstig ontsierend;
- Overlast, belasting natuur en milieu;
- Waardedaling O.G.

Tony Ossrndorp (Laag-Keppel, 2019-09-14)

#64

Bekenden van mij wonen daar

Teun Uit de Weerd (Brummen, 2019-09-14)

#65

Ik teken omdat ik geschokt ben dat er geen enkele communicatie naar de bewoners is geweest. Omdat deze plannen ons mooie landschap onherstelbaar zullen beschadigen.

Monika van der Veen (Laag-Keppel, 2019-09-14)

#68

De impact van dit plan disproportioneel voor de leefomgeving vindt.
Het als een ‘overval’ voelt. Ongelofelijk dat dit op zo’n korte termijn besloten kan worden.
Het voelt als een overheid die snel plannen er doorheen drukt en onverschillig is naar de mening van de bewoners.

Johannes Pieter Mast (Laag Keppel, 2019-09-15)

#70

Landschapsverstoring.

Carla Speelman (Laag-Keppel , 2019-09-15)

#72

Het belachelijk is! De hebzucht van een paar verpest het voor het hele dorp!

Rick Reintjes (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#73

Het landschap moet zo blijven zoals het nu is. Het is zo mooi zoals het nu is.

L. Nijman (Hoog Keppel , 2019-09-15)

#74

Dus ik kan niet overal fietsen vanwege vogels. En nu knallen jullie er 200m hoge windturbines in?!
Bescherm alstublieft het kleine beetje Nederland van deze waanzin.

Just Ossendorp (Düsseldorf, 2019-09-15)

#77

Ik teken omdat windenergie niet rendabel is en daarnaast dat ik ziek wordt van de wereldverbetaars van Groenlinks en D66.

Frank Leenders (Drempt, 2019-09-15)

#78

Schande dat Gemeente en het Landgoed dit historische landschap willen ruïneren .

Rein Hesselink (Laag Keppel, 2019-09-15)

#80

Landschapsvervuiling

John Speelman (Laag-Keppel , 2019-09-15)

#81

Ik teken omdat deze mooie gebieden niet vervuild mogen worden met deze windmolens

Roland Schaap (Dieren , 2019-09-15)

#83

Totaal verkeerde locatie en landschappelijk gezien desastreus.

Peter Steverink (LAAG-KEPPEL, 2019-09-15)

#85

Om de redenen zoals omschreven in de petitie. Wat m.n ook stoort is de procedure (overvalstrategie)
Zie ook NRC zat 14-09-2019 '' opeens stond die windmolen in mijn tuin''

B.T.F.M. Assink (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#87

tegen windmolens in Hummelo en Keppel en Eldrik

Henk van Uitert (Hoog Keppel, 2019-09-15)

#88

Landgoed Keppel en enkele boeren lijken aan het landschap te willen verdienen ten koste van z’n bewoners. De dorpsraad en de gemeente informeren ons niet actief over dit heel ingrijpende voorstel.

Maarten Seinhorst (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#91

Ik teken, omdat de omgeving rond de brug in Laag-Keppel echt schitterend is om te zien met de ophaalbrug, het water, de molen, het kasteel, de vogels op en rond het water en de schitterende zonsondergangen.
Ik moet er niet aan denken als deze pittoreske plek ontsierd wordt door windmolens!
Er zijn vast andere geschikte plaatsen te vinden in de omgeving.

Ik ben absoluut vóór groene energie, maar deze mooie (en ook toeristisch aantrekkelijke plek moet gespaard blijven.

Verder vind ik de gang van zaken tot nu schandalig, door achter de rug van de betrokken inwoners om, al vergaande stappen te zetten.
Dat heet gewoon ‘stiekem’.

Met deze manier strijk je mensen tegen de haren in en krijg je ze juist tegen je!

Marijke Sweers (Hoog-Keppel, 2019-09-15)

#92

ik het horizonvervuiling vind. ook tegen evt. geluidsoverlast

R.A.R Carrière (Hoog-Keppel, 2019-09-15)

#93

Ik teken omdat het coulisselandschap vreselijk verstoord wordt en er andere plekken mogelijk zijn

Wil De Geest (Hoog-Keppel , 2019-09-15)

#94

Ik teken omdat een windturbinepark volstrekt niet thuishoort in een landschappelijke omgeving langs de IJssel met beschermd dorpsgezicht Laag Keppel.

Wim Heebing (Hoog Keppel, 2019-09-15)

#95

Omdat er tot nu toe geen open communicatie is voorafgaand aan deze voorlopige plaatsbepaling. Er zijn m.i. aanzienlijke minder opvallende- en storende plekken dan dat er nu voor ligt.

J.M. Wienk ('s Heerenberg, 2019-09-15)

#99

Het landschap langs de Oude IJssel wordt hierdoor aangetast. Ik verwacht ernstige hinder door de slagschaduw van de molenwieken. Bovendien heeft de gemeente Bronckhorst bepaald dat binnen 2 km van een beschermd dorpsgezicht (Laag Keppel) geen windmolens mogen worden geplaatst.

Eddie Terpelle (Laag Keppel, 2019-09-15)

#100

Landschapsvervuiling; geen juiste informatie richting bewoners verstrekt.

Jurjen Fellinger (Hoog-Keppel, 2019-09-15)

#101

Vernam van ideeen over windturbines van 200 m hoogte yan plaatsen in een zeer bijzonder landschappelijk gebied op grond van kasteel Keppel. Adel verplicht: DOE DIT NIET. Initiatiefnemers geven te kennen het gebied niet op waarde te kunnen taxeren. Het is werkelijk een onmogelijke gedachte dat dit door zou kunnen gaan. NIET DOEN !!

V.T. Koele (Hoog-Keppel, 2019-09-15)

#104

Mijn roots in keppel liggen en ik eol het natuurschoon daar behouden. Zonder windturbines

E Jonker (Loenen, 2019-09-15)

#105

Ik steun een groen milieu maar niet 200 meter groot in het uitzicht van mensen hun achtertuinen

Merlijn Mast (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#112

Het jammer is dat zo'n oud en mooi coulissenlandschap aangetast wordt, het weinige aan historisch cultuurlandschap gaat hiermee verloren. Doodzonde!

H. Hoegen (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#114

Omdat dit nergens op slaat en jullie zo weer een stuk natuur verkloten. De Gemeente Bronckhorst geeft geen ene klote om de kleinere plaatsen. Het is echt een schande!

Rutger De Kruif (Laag-Keppel, 2019-09-15)

#115

very stupid idea, loved the enviroment there as a tourist. A true place of beauty where you feel like you're sheltered from the outside world. Putting windturbines, no matter if it would be 1 or 15 will instantly destroy what makes this area beautiful. I truly love the scenery in The Netherlands and the way things are done over there but I am so surprised that a local county council can make such a stupid decision. Show 1 million people that beautiful scenery in Keppel and Elderik and I think only 1 or 2 people out of the 1.000.000 would be crazy enough to actually say it would be a good idea to put windturbines there. The point is, the majority of the people would not like to see the windturbines there, tourist love the place, local bikers but also just the local people from around. They value the ground and area that they have lived for song long as a sacred ground, they can dream and picture almost every inch of it. And what is the city council going to do? They, without even letting the people know (on time) decide that it would be a good decision to place windturbines there. A disgrace. As a council, you should listen to the voice of the people and understand their feelings and emotions and what a landscape or area can mean to them. Also, it is proven over the last few years that windturbines aren't as efficient as everybody thinks they are. The plan to place windturbines itself is horrible, but the location they chose for it is just beyond reasoning. I hope that this plan goes as quick as it came. Gone with the wind.

Keep Keppel and Elderik beautiful, not just for the locals but also for the rest of the world.

From the USA

Alyssa McCabe

Alyssa McCabe (Raleigh, 2019-09-15)

#116

Ik in keppel ben opgegroeid en ik vind dat de natuur niet moet worden ‘vervuild’ door windturbines

Heleen van der Velden (Maastricht, 2019-09-15)

#117

Ik de windmolens absoluut niet vind passen in het landschap daar

Menanynke Hulshof (Doesburg, 2019-09-16)

#119

Ik ondersteun groen en duurzaam, maar molens van 200m hoogte bijna in de achtertuin van woningen kan niet de bedoeling zijn.

Anouk Mast-Storm (Laag Keppel, 2019-09-16)

#124

....omdat ik straks niet voor een voldongen feit wil komen te staan. Er zijn altijd vragen, zoals: wie gaat aan dit project verdienen.

jaap roelants (Laag-Keppel, 2019-09-16)

#125

Ik lang in Laag-Keppel heb gewoond en er nog vaak kom en ik vind het zonde van het mooie landschap en jammer van de mooie flora en fauna rondom onze oude ijssel.

Tygo van Braak (Zelhem, 2019-09-16)

#132

Deze locatie is absurd en waar blijven wij als bewoners van Laag-Keppel.
Nog inspraak??!

Jannie Nijland (Laag-Keppel, 2019-09-16)

#135

Tegen windmolens omdat ze het landschap en uitzicht gruwelijk verpesten. Beter kiezen voor weides en gebouwen met zonnepanelen. Schapen kunnen weides gewoon begrazen en bijvoorbeeld overdekte parkings met zonnepanelen bij grote winkels en bedrijven zodat auto's droog en/of in de schaduw staan en onderwijl energie wordt opgewekt.

Sandra de Rooij (Verneugheol, 2019-09-16)

#139

Windenergie niet de oplossing is voor het energie probleem, te diuur, te veel schade aan milieu en leefomgeving

Jan Ordelman (Rijsenhout, 2019-09-16)

#142

Ik teken omdat windturbines het zeldzaam mooie landschap van Keppel-Eldrik met de overgang van de beboste rivierduinen naar het open landschap van de Oude IJssel, niet mogen gaan verpesten. Dit unieke landschap dient gerespecteerd en beschermd te worden.

Rob Immink (Laag Keppel, 2019-09-16)

#146

ik teken omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen.En omdat ik het landschap mooi wil houden.

Lene Terpstra (laag keppel, 2019-09-16)

#148

we geen windmolens van 200 m. op die lokatie moeten hebben!

Mina van Eersel (Hoog Keppel, 2019-09-16)

#149

landschapsontsiering/horizonvervuiling

henk garretsen (hummelo, 2019-09-16)

#151

Een fietstochtje langs de IJssel van Laag Keppel tot Eldrik is een rustpunt voor veel mensen. Als die windturbines er staan vervalt deze unieke natuurbeleving. Ook de vissers, aangelegde bootjes en andere recreanten zullen deze plek gaan mijden.
Minder overlast zou er zijn als de molens aan de andere kant van de brug tussen Laag Keppel en Doetinchem geplaatst worden.

J. Musquetier-Brusche (hummelo, 2019-09-16)

#152

Het is slecht voor mijn gehoor en gezondheid.

Hidde Terpstra (Laag-Keppel, 2019-09-16)

#153

Het is te gek voor woorden om in zo'n mooi landschap van deze lelijke molens te plaatsen, verderop na de brug van Hoog Keppel mag je niet fietsen!! Rustgebied!! Laat me niet lachen, en dan in Laag Keppel turbines plaatsen. Of dat geen invloed heeft op de flora en fauna. Het draait Landgoed Keppel maar om 1 ding, en dat zijn de EURO'S.

F.H. Jansen (Laag Keppel, 2019-09-16)

#154

Ik als inwoner belang heb

Jan Scherrenburg (Laag-Keppel, 2019-09-16)

#155

dit waardevolle landschap mag niet verknoeid worden,zoek andere locatie langs de snelweg of voor het Kasteel Keppel

fred van den Broek (Laag Keppel, 2019-09-16)

#157

Ik ben het absoluut niet eens met het plaatsen van windmolens in een prachtig natuurgebied waar wij, maar zeker ook de dieren enorme hinder van zullen hebben. Daar wordt niet aan gedacht. Het enige waar het hier om gaat is GELD.

L.A.M. Verheijen (Laag Keppel, 2019-09-16)

#159

Onbegrijpelijk plan vd gemeente om dit te willen realiseren. Op deze locatie gaat er heel veel verloren aan rust en natuur beleving. Ook zeer negatief voor de gezondheid van de omwonenden.

Bertus Gerrits (Hummelo, 2019-09-16)

#170

Die dingen zijn natuurlijk nergens mooi maar dit is echt een onbegrijpelijke lokatie. En kennelijk niemand die het wil uitleggen voordat het in beton gegoten is. Wat zegt dat over deze politieke partijen die alles willen laten bepalen door de vrije markt. Daar heb je geen gemeenteraad voor nodig. Stem ze weg!

Ton Klein (Hummelo, 2019-09-16)

#172

Verstoring van het prachtige landschap!

Ank Van Campen (Hhjmmelo, 2019-09-16)

#173

Ik vind dat de beoogde locatie voor de windmolens daarvoor niet geschikt is. Mijn woonhuis staat op enkele honderden meters van deze locatie. Daardoor verwacht ik ernstige hinder in de vorm van geluid en slagschaduw.
Verder meen ik dat de molens te dicht op het beschermde forpsgezicht van de Dorpsstraat in Laag Keppel zijn gepland

Amunda Terpelle-Pals (Laag Keppel, 2019-09-16)

#175

Windmolens kosten nog steeds meer dan dat ze opbrengen. Kijk eens naar de mogelijkheden die de natuur in de omgeving te bieden heeft. En laat burgers spreken.

Frederik Van Ingen (Hoog-keppel , 2019-09-16)

#179

Als inwoner van Laag-Keppel, wonend aan de zuidkant van dit mooie stadje en daarmee belanghebbende, ben ik niet tijdig, open, transparant en eerlijk geïnformeerd over de plannen van een windturbinepark aan de zuidoever van de Oude IJssel thv Laag-Keppel en Eldrik.
Bovendien behoort het aangewezen gebied tot gebieden met een bijzondere landschappelijke waarde, evenals een hoge tot zeer hoge cultuurlandschappelijke waarde, is de afstand van de windturbines tot de woningen in Laag-Keppel te klein (waardoor o.a kans op geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheidsschade, vermindering woongenot en daling van de woningwaarde) en heeft Laag - Keppel een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat er binnen 2 km geen windturbine(park) gebouwd mag worden iets wat nu wel dreigt te gebeuren.

I Seinhorst (Laag - Keppel, 2019-09-16)

#184

Het zonde van het landschap

Marina Bruggink (Wehl, 2019-09-17)

#185

Bewoners moeten absoluut meegenomen worden in dit soort plannen, absurd dat dit niet gebeurd is. Inspraak is zeer belangrijk om draagvlak te hebben.

Käthe Paar (Laag-Keppel, 2019-09-17)

#191

Ik teken omdat er geen windturbines ons prachtige landschap moeten ontsieren!

Siert Wolters (Hoog-Keppel, 2019-09-17)

#192

Ik teken omdat ik geen windmolens in onze mooie omgeving wens!

Monique Smits (Hoog-Keppel, 2019-09-17)

#195

Deze omgeving super mooi is en deze turbines zullen dat beeld ernstig verstoren .

Anneke Visser (Doetinchem , 2019-09-17)

#196

Ik faliekant tegen deze landschapsvervuiling ben!

Anton Schaars (Hummelo, 2019-09-17)

#199

Het geen gezicht is.ook een hoogwater kering En ook een ecologische verbinding zone

Hans Teerink (Hummelo , 2019-09-17)

#200

Ik teken omdat ik de conclusies van het Actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik deel.

Wim Stoer (Hoog-Keppel, 2019-09-17)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...