Geen binnendijkse hoogwatergeul Varik Heesselt

Opmerkingen

#7

ik ben tegen de geul, omdat het een onzinnig project is, vanwege het feit dat het doel achterhaald is en de kosten enorm zijn; Duitsland heeft allang grote overloopgebieden vrijgemaakt, zodat bij ons een herhaling van 1995 onmogelijk is. Daarnaast worden normale alternatieven door de belanghebbende partijen terzijde geschoven en onbespreekbaar gehouden; dat is geen democratie. Er zijn al genoeg projecten op tv geweest bij programma's zoals "Over de balk"!

Robert Joosten (Varik, 2017-11-08)

#10

Ik teken tegen de binnendijkse hoogwatergeul, Varik Heesselt omdat dit plan mij totaal geen vertrouwen geeft op veiligheid waar ik woon. Ik voel me veel eerder bedreigd en opgesloten door dit plan. En een onverantwoordelijke investering!!
Lida Brinkkemper

Lida Brinkkemper (Varik, 2017-11-08)

#14

de gevolgen zijn niet te overzien bij dijk doorbraak. Levensgevaarlijk !!!"WIJ WILLEN GEEN GEUL"

Josselyn Joosten (Varik, 2017-11-08)

#15

Ik teken omdat ik het geheel eens ben met de visie van de Vereniging Waalzinnig en acht het arbitrair dat aan het natuurbehoud aan de zuidkant van de Waal meer waarde wordt gehecht dan aan de veiligheid van bewoners aan de noordzijde van de Waal.

Jankees Toppen (Heesselt, 2017-11-08)

#17

Omdat de beweegredenen ,zoals hierboven door de commissie "Waalzinnnig" beschreven,volledig ondersteun!!!

Ries van Rooij (Varik, 2017-11-08)

#18

Het nut en noodzaak van de nevengeul is niet bewezen. Het is zelfs gevaarlijk voor de bewoners van Varik/heesselt. Er zijn goede alternatieven langs de rivier.

Anke De jong (Ophemert, 2017-11-08)

#19

Ouders kwamen uit Ophemert en Varik, Mogelijke Geul komt door mijn achtertuin. Groot deel familie ligt op Kerkhof in Varik. Moge zij rusten in vrede.

Henk van Deutekom (Ophemert, 2017-11-08)

#20

ik teken omdat ik niet in een gevaarlijke badkuip wil wonen

Johan Goedhart (Heesselt, 2017-11-08)

#22

De alternatieven veel beter zijn

Stijn Elbers (Harare, 2017-11-08)

#29

Ik teken omdat ik tegen de onveilige hoogwatergeul ben die ook nog eens veel meer geld kost dan traditionele dijkverzwaring

Marcel de Vree (Varik, 2017-11-08)

#30

De Hoogwatergeul Varik Heesselt is een overbodige, dure en lelijke oplossing is die er tevens voor zorgt dat de bewoners binnen deze geul onveiliger zijn en zich onveiliger voelen.
Onverstandig !

Robert van Rheenen (Heesselt, 2017-11-08)

#31

Als dit zotte idee doorgaat voorzie ik vele slachtoffers in onze gemeente! En wij komen dan ook in haaften aan de beurt! NEE GEEN KANAAL LANGS DE WAAL

Berry Van hemert (Haaften, 2017-11-08)

#32

Ik teken de petitie omdat de binnendijkse hoogwatergeul niet zal gaan bijdragen aan een totale waterveiligheid voor iedereen. Daarnaast zal deze oplossing inbreuk doen op het leefgenot van bewoners, grondgebonden ondernemers in het hart treffen, afbreuk doen aan historische elementen en een onnodig hoge investering vragen ten koste van alle belastingbetalers in Nederland.

Nicole Aarts (Heesselt, 2017-11-08)

#33

De hoogwatergeul een onvoldoende doordachte oplossing is. Dijkverzwaring en andere maatregelen met name buitendijks bieden voldoende oplossing, net als in de rest van het waal stroom gebied.Het is onzinnig omdat dit veel woningen kost en een hoop mensen dupeert. Plannen voor de zuidkant van de rivier zijn er nog niet eens en toch wordt een hoogwatergeul dan als noodzaak gezien. Het vertrouwen in politiek, waterschap en Gemeente daalt met de dag en toch blijven we er maar aan vasthouden. Drs. Ir. Spaargaren en vele ingenieurs met hem zien het ook als zinloos gelet op de vele, veel minder ingrijpende en dure, andere oplossingen. Is de Betuwelijn niet voorbeeld genoeg voor een slecht doordacht plan. Laten wij de fout niet nogmaals maken en gewoon kiezen voor dijkverzwaring en dijkverhoging. Neem een schep zand uit de rivier en plak dat buitendijks tegen de dijk. Kunnen alle huizen blijven staan, alle mensen blijven wonen waar ze graag willen wonen en de dijk wordt buitendijks verstevigd en verhoogd. De ruimte voor de rivier blijft daarbij hetzelfde en de mensen gelukkiger.

Huib E. van der Vlist (Varik, 2017-11-08)

#36

Ik teken omdat ik het erg zonde vind van het landschap als de binnendijkse hoogwatergeul wordt aangelegd,vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat er veel betere oplossingen zijn. De geul is niet noodzakelijk en duur!

joke van den Ban (Varik, 2017-11-08)

#38

Omdat de geul volgens berekeningen Universiteit Wageningen volstrekt overbodig is.
Een grote verspilling van geld en natuur!!

Marianne van Rooij-Vendrig (Varik, 2017-11-08)

#39

ik ben het met de standpunten van waalzinnig eens

c.j. van leeuwen (varik, 2017-11-08)

#44

Het huis van mijn zus anders gaat verdwijnen.

Folmer de Jong (Emmeloord, 2017-11-09)

#47

Ik teken, omdat er alternatieven zijn die veel minder belastend zijn voor de bewoners.

Alex Olzheim (Varik, 2017-11-09)

#52

Als er een nevengeul komt lopen de inwoners gevaar op in het gebied. Andere alternatieve zijn beter en goedkoper.

Petra Van Kuilenburg (Waardenburg, 2017-11-09)

#56

Ik heb alle bijeenkomsten bijgewoond en en/of gevolgd. Er zijn veel betere en goedkopere plannen, waarbij huis en haard wordt ontzien. De zinloosheid van een zeer dure watergeul is overduidelijk, het kan toch niet zo zijn dat daar dan voor wordt gekozen. Ontkoppel twee dorpen van de buitenwereld met een groter risico ivm dubbel kwelwater wat niet meer weg kan. Te gek voor woorden: verhoog de dijk, verstevig de dijk, doe het vanaf de rivier kant en niet vanaf de bewoonde kant, gebruik zand/klei uit de rivierbedding en de ruimte van de rivier zal er niet onder lijden. Breng vervolgens het plan van de noordzijde samen met een nog niet bestaand plan voor de zuidzijde en ga er geen twee losse projecten van maken, want het ene heeft invloed op het ander. Laat bewoners en bewoning voorop staan.

Karlijn de Wilde (Varik, 2017-11-09)

#57

Huizen vernietigd zullen worden zonder reden, want er zijn andere oplossingen!

Carola Bogezi (Harare, 2017-11-09)

#58

Geen geul wil!!!

Lidy Polman (Varik, 2017-11-09)

#59

Ik sta achter de vereniging Waalzinnig!

Jack Peters (Wadenoijen, 2017-11-09)

#66

Adri van de Geijn

Adri van de Geijn (Heesselt, 2017-11-10)

#70

omdat er alternatieven zijn die veel beter scoren voor hoofddoel waterveiligheid, de enorme gevolgen van een calamiteit, de grote negatieve impact op het landschap en voor de dorpen en de hoge extra investeringen.

wim van de Geijn (Bunnik, 2017-11-10)

#73

Ik zie mijn familie liever niet in een levensgevaarlijke emmer wonen. De mooie fruitteelt zal verdwijnen, omdat het kwelwater niet meer weg kan. Er zijn veiligere en goedkopere alternatieven die minder impact hebben op de dorpen.

Ernst-Jan van de Geijn (Soest, 2017-11-10)

#76

Ik familie heb wonen in Varik en de evacuatie van 1995 iets is wat ik niet ga vergeten.

Ina van Lith (ROTTERDAM , 2017-11-10)

#77

Ik teken omdat een binnendijkse geul niet veilig is en er betere en goedkopere oplossingen zijn.

Ina Hakkert (Heesselt, 2017-11-10)

#79

Waterveiligheid is niet gewaarborgd

Jeanne van Leeuwen-van de Geijn (Gellicum, 2017-11-10)

#80

Omdat de vaargeul-optie niet goed is doordacht, zowel qua veiligheid als financieel. Anderzijds vind ik het wel weer gepast als Varik, een dorp dat toch wat gezelliger en hechter is dan de rest van de Tielerwaard, op een eiland komt te liggen.

Paul Van de Geijn (Nijmegen , 2017-11-11)

#85

Omdat er ook andere oplossingen mogelijk blijken te zijn, die nog minder geld kosten ook, wil ik niet in een badkuip wonen.

Sandra Aardema (HEESSELT, 2017-11-12)

#92

Ik geen vertrouwen heb in de hoogwatergeul.

W. Reijnen (Opijnen, 2017-11-12)

#93

Omdat een hoogwatergeul levensbedreigend is

Frans Hendrik Kuyff (Heesselt, 2017-11-12)

#98

Ik teken, omdat er ander, goedkopere en veiliger oplossingen mogelijk zijn. Deze moeten eerst verder onderzocht worden.

Frieda Boekel (Bunnik, 2017-11-12)

#105

ik teken; zolang er buitendijks grootschalige natuurprojecten worden uitgevoerd(met opstuwend effect) en bouwprojecten in het rivierbed, ontgaat mij totaal de noodzaak dat Varik/Heesselt vrijwillig voor 40 cm. extra waterstanddaling zou moeten zorgen

Colette van den Heuvel (Heesselt, 2017-11-13)

#108

Ik teken omdat het niet nodig is om een hoogwatergeul te maken.

Johanna Molenaar (3768CD Soest, 2017-11-13)

#110

Ik teken omdat ik dit een te grote aantasting vind van de omgeving en de leefomgeving van ons dorp teveel aangetast wordt terwijl er goede en misschien wel betere alternatieven zijn.

Corry Buizer (Varik, 2017-11-14)

#113

Ik ben tegen de hoogwatergeul Varik Heeselt

Filip Hazenberg (Varik, 2017-11-15)

#114

Tegen de Hoogwatergeul

Linda Mol (Varik, 2017-11-15)

#117

De bypass rond Varik Heesselt is een gevaarlijk plan.
Als er iets mis gaat zitten bewoners als ratten in de val. De uitstroom in de uiterwaard is een ongewenste opening in de winterdijk. Waar bij zuid-wester storm een aanvoer over 7 km water op de dijk beukt en golven over de dijk slaan.
Bovendien is de veiligheid nu 2017 al helemaal op orde sinds de kribverlaging en de enorme ontgronding van de Heesseltsche Uiterwaard. De norm voor veiligheid is nu overstromingsrisico eens in de 1200 jaar, heel veilig dus. Verhoging van de norm naar eens in de 30000 jaar is ongegronde fantasie.
De planfase en uitvoering van ontgronding van de Heesseltsche uiterwaard hebben me geleerd dat de plannen uit gebakken lucht bestaan en de uitvoering sterk afwijkt van wat eerder was toegezegd en overeengekomen. NIET DOEN dus.

loes ten Brink (Heesselt, 2017-11-15)

#120

pak de flessenhals in Zaltbommel aan

Piet van den Heuvel (Heesselt, 2017-11-16)

#125

Wij tekenen omdat wij het eens zijn met de bekende bezwaren en bovendien ontneemt een hwg ons ons mooiste bloemen- en fruitboeket want de appel- de peren- en de kersenboomgaarden moeten plaats maken voor deze onnodige en gevaarlijke geul.

Barry en Thea Van Hattem (Varik, 2017-11-17)

#130

Er dreigt een hoop belastinggeld te worden uitgegeven op basis van slecht onderbouwde zeer discutabele statistieken.
Daarnaast lijkt 'de geul' een parade paardje van een aantal bewindvoerders.
Dit aangezien deze in meerdere rapporten om verschillende redenen niet als de beste keuze wordt bestempeld en deze toch als meest voor de hand liggende optie wordt gepresenteerd.

Auke Kleinhout (Varik, 2017-11-19)

#131

Ik teken omdat de hoogwatergeul van Varik, Heesselt en een deel van Ophemert onbewoonbaar gebied maken en omdat de bewoners de inmiddels welbekende Groningse behandeling krijgen.

F.m.c. Timmer (Heesselt, 2017-11-20)

#136

Tegen de hoogwatergeul

Lidy Schut Schut (Heesselt, 2017-11-22)

#137

Ik ben het eens met de argumenten van Waalzinning! Daarnaast lees ik in de laatste Statenbrief van 14 november jl dat met enkel de dijkverzwaring de hoogwaterveiligheid tot 2075 gegarandeerd is. En dat op basis van een voorspelde 18.000 kuub bij Lobith; Bij die wateraanvoer staat heel Keulen en Koblenz al onder water..... In 1995 was de hoogste stand 12.060 m'/s en daarna is de dijk verhoogd.

Laten we de paar honderd miljoen (van ons) belastinggeld die de geul zou gaan kosten, aan iets beters uitgeven.

Karin Gruson (Heesselt, 2017-11-22)

#147

Ik teken omdat bestuurders wel horen, maar niet lijken te luisteren

Michel Poot (Rhenen, 2017-11-24)

#149

Ik teken omdat voor de vorm mensen wel worden gehoord, maar er wordt niet geluisterd.
Men staat niet open voor alternatieven.

Michel Poot (Rhenen, 2017-11-24)

#154

Ik ben tegen de Hoogwatergeul. De redenen hiervoor is dat-de noodzaak is er niet van is aangetoond en mocht die er met een betere onderbouwing wel zijn dan;
-is een hoogwater geul een te risicovolle optie voor de bewoners van Varik/Heeselt.
-zijn er veel betere opties waarbij het risicoprofiel voor de bewoners stukken geringer is, de impact op de omgeving veel beperkter en de kosten lager zijn.

A. Lanser (Varik, 2017-11-25)

#157

Nut en noodzaak niet bewezen. Alternatief aanwezig.

Cees Van der Windt (ophemert, 2017-11-26)

#158

ik ondersteun de actie van waalzinnig ten volle

riet van koeverden-van wijk (varik, 2017-11-26)

#162

Ik teken omdat met het besluit mijn hele bestaan hier wordt weggevaagd door de nevengeul.

Andreas M.J. Van Lieshout (Heesselt, 2017-11-26)

#163

De bypass is veel ingrijpender dan de andere alternatieven en gaat ten koste van de mensen die er wonen. Ik geloof niet dat het landschap en de leefbaarheid met een bypass er op vooruit gaan. Integendeel.
ALS er buitendijks gegraven gaat worden moet het landschap en de natuur daar erop VOORUIT gaan. 'Nieuwe' natuur waarbij de mooie 'oude' natuur (bos) ontzien wordt. Geen kaalslag in natuurgebied de Stiftsche uiterwaarden!

LET OP: er is twijfel of al die dure riviermaatregelen zorgen voor meer veiligheid of juist voor meer ONVEILIGHEID, met name voor Laag Nederland.

Louis de Jel (Varik, 2017-11-26)

#170

Hoogwaterproblemen dienen binnen het winterbed van de rivier te worden opgelost. Een binnendijkse hoogwatergeul introduceert te veel extra risico's: falende menselijke bediening inlaatwerk, falende techniek, groot groepsrisico bewoners ingesloten polder.

Cees (C.) Kooman (Opijnen, 2017-11-27)

#173

Zie info

Ben Groven (Ophemert, 2017-11-27)

#175

omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden

Hans Wouterse (Varik, 2017-11-27)

#177

Tegen de geul bent

DG van Culemborg (Ophemert, 2017-11-27)

#178

De andere alternatieven zijn op alle gronden beter en meer aansluitend bij de behoeften en wensen van de lokale bevolking en de gegeven omstandigheden.

Ajk Visser (VARIK, 2017-11-28)

#179

IK teken omdat ik tegen de aanleg van de hoogwatergeul ben.

A.P. van Lith (Varik, 2017-11-28)

#182

watergeul grote onzin.

A.G.S. Van Lith-Vellekoop (Varik, 2017-11-28)

#195

geheel eens met de ver. Waalzinnig

Jacob Noordam (Varik, 2017-11-28)

#196

geheel eens met Waalzinnig

Tiny Noordam (Varik, 2017-11-28)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

kysytään!-- Large modal -->