Windmolens Nee - Zonnepanelen Oké (Rijnenburg)

Opmerkingen

#1603

Windmolens niet geplaatst zouden mogen worden in druk bevolkte gebieden gezien alle overlast die zij veroorzaken.

Arjen Pama (De Meern, )

#1604

Tegen windmolens ben i.v.m. negatieve impact voor de omwonenden. Van Zonnepanelen heeft niemand last en kunnen straks ook op de daken geplaatst worden als er woningen worden gebouwd.

Thea van der Weij (De Meern, )

#1607

Ik vrees geluidsoverlast en slagschaduw en weiger daar de dupe van te worden

Rachelle Tang (De Meern, )

#1610

Ik teken omdat ik absoluut geen windmolens wil zien, horen en slagschaduwen van wil bemerken. Er zijn alternatieven die het landschap en comfort van de mensen die er moeten leven niet verpesten. Het is een schande dat windmolens tegen de uitdrukkelijke wil van de gehele bevolking wordt doorgedrukt. De aanleg van windmolenparken op land wordt door de bevolking tegengewerkt door middel van bedreigingen, niet onbegrijpelijk gezien er voor de mensen geen enkel ander effectief middel overblijft.
Ik teken deze petitie omdat ik sta voor een vredig protest, ik hoop dat geluisterd wordt naar de bewoners.

Ramon Stappershoef (DE MEERN, )

#1611

Ik teken deze petitie omdat ik zwaar teleurgesteld ben in het college van B& W van Utrecht betreffende de geplande windmolens in de polders rijnenburg en Reijerscop grenzend aan nieuwegein noord, de meern en Ijsselstein. In de 6 eerder gepresenteerde modellen was nog sprake van max 5-6 windmolens, nu is dat meer dan 200% hoger nl 11. Wat beoogd de gemeente?? Hoog inzetten en dan zg toegeven en alsnog 5-6 windmolens en dan zeggen dat ze goed geluisterd heeft naar de bevolking. De windmolens in de NO polder zijn te vergelijken met de geplande windmolens. Van de Eigenaren van de grond, de boeren zijn er al verhuisd omdat zij geluids en slagschaduw hinder ondervonden. Terwijl zij financieel beter worden van de windmolens omdat zij in de coöperatie zitten. Dus het uitgangspunt van “participerende burgers zien windmolens zitten” gaat echt niet voor iedereen op.

marloes de bint (Nieuwegein noord, )

#1615

Nutteloosheid ten koste van het milieu.

Paul Schinkel (Nieuwegein, )

#1617

Ik een jong gezin heb en niet zit te wachten op de impact die slagschaduw met zich meebrengt van deze torenhoge windturbines, laat staan het geluid dat deze voortbrengen

Kim Overbeek (Nieuwegein, )

#1618

Ik tegen windmolens ben dichtbij bewoning en voor zonnepanelen

W papen (De Meern, )

#1620

Ik teken ondat ik het onverteerbaar vind dat windmolens in de buurt van woonhuizen worden neergezet. Het is simpelweg niet gezond. Elk onderzoek wijst het uit. Zonne-energie prima! Zorg ervoor dat desnoods voor dat elk huis in Utrecht ermee wordt bedekt, maar laat de winning nooit ten koste gaan van de gezondheid vaan je eigen inwoners. En is deze grond niet 100x nuttiger te besteden om ook gelijk het woningtekort in Utecht op te lossen.

Leon Buijsman (De Meern, )

#1627

Ik ze niet in mijn achtertuin wil hebben!

Susanne Van den Ham-Dunaj (Nieuwegein , )

#1631

Ik erop tegen ben die giga molens te plaatsen en te benutten.

Martin Breij (De Meern, )

#1636

Ik teken omdat winmolens in Rijnenburg voor mij als bewoner veel overlast brengt en een aanzienlijke waardedaling van mijn huis betekent.
Los hiervan ben ik niet eens met het wijzigen van het oorspronkelijke plan om woningbouw in de genoemde polders te realiseren, maar in plaats daarvan windmolens. Dit gezien de nijpende woningnood.

Tot slot noem ik de economische afweging. Windmolens op land zijn alleen rendabel dankzij enorme subsidies. De nu voorliggende plannen betreffen symbool politiek: de keuze voor windmolens in de polders Rijnenburg en Rijerscop is niet gebaseerd op een eerlijke economische afweging.

Fedde Kuperus (Nieuwegein, )

#1640

Zonnepanelen is de toekomst

Maarten Veld (Gouda, )

#1647

Ik teken omdat ik vind, dat er weer voor een aantal bewoners bepaald wordt wat ze in hun achtertuin krijgen, zonder enige rechtsvorm. Het is een kleine groep bewoners, die in het groene hart wonen en het maar hebben te slikken.
Zoals wij ook als kleine bewonersgroep ook al hebben ondervonden. Zo onterecht !!!!!! Gemeentebelang boven burgerbelang plaatsen!!!!!! Zonnepanelen is een goed alternatief!!!! Met de minste problemen voor de omgeving.
Vandaar mijn protest.

M de Groot (Harmelen, )

#1649

Ik teken omdat grote windmolens echt het einde zijn van de nu nog mooie polder Rijnenburg. Echt vervuiling van het uitzicht en overlast voor de omgeving. Verschrikkelijk als hier voor gekozen wordt.

Douwe van Terwisga (Nieuwegein , )

#1651

Ik teken omdat ik tegen de komst van de windmolens ben. Dan liever zonnepanelen. Het geluid van de molens zal ik mijn tuin te horen zijn

Maartje Van Leeuwen (De meern, )

#1652

Ik teken dit omdat ik tegen windmolens ben en zeker als ze zo dicht bij woonhuizen staan.

Nicole Wouters (Nieuwegein, )

#1654

Ik teken omdat ik het belang van opwekken van zonneenergie belangrijk vind, maar dat dit niet ten koste mag gaan door het uitzicht te bederven door windmolens.

Francis Linden (De Meern, )

#1655

Ik teken omdat ik geen last wil hebben van het geluid en slag schaduw wat deze molens teweeg brengen.

André Schaap (Ijsselstein , )

#1656

Ik in de meern woon en zie dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van pv. Heel steijkviertel kan nog vol, daaaar word ook overdag veel energie opgenomen. Weg met die herriemakers!

Remco Ekelschot (De meern, )

#1657

Bizar dat stedelijke politiek het beeld in de provincie domineert. Windturbines horen niet in het landbeeld van Utrecht. Ga op zee of in modern ingerichte polders wind vangen!

Huib Veldhuijsen (IJsselstein, )

#1661

Groen groen moet blijven

Anne De Vos (Harmelen, )

#1663

Vervuiling van een geweldig mooi uitzicht. Denk in godsnaam NA!!!

Jan Sanberg (Nieuwegein, )

#1664

Windmolens eigenlijk midden in een woonwijk gaat echt te ver! Wat zijn de gevolgen, geluidsoverlast....

Helga Gerritse (Nieuwegein, )

#1665

Ik ben tegen horizon vervuiling en geluidsoverlast van de windmolens

Marco Te Brake (Vleuten , )

#1666

Belachelijk dat er molens van 225 meter hoogte in een toekomstige woonwijk moet komen. Kort termijn politiek van een doorgeslagen college op dit gebied. Hoe gaan we die 96.000 inwoners van energie voirzien na die 15-20 jaar?. Er zijn voldoende alternatieven voor de langere tijd en ga daar aan werken. Ik voorspel nu al dat er mensen zijn die er hun levenswerk van gaan maken om deze historische blunder te voorkomen.

Adriaan van Assem (De Meern, )

#1670

Omdat het belangrijk is om windmolens te plaatsen in een druk bewoond gebied. Er is een veel goedkoper en duurzamer alternatief namelijk zonne-energie . Dat dit door de gemeente er door gedrukt lijkt te worden is ondemocratisch en heeft weinig met verduurzaming te maken maar politiek gewin en de portemonnee van Eneco . Bouw ook huizen en zonne-energie dat heeft de stad nodig

tineke Aernout (De meern, )

#1672

Windmolens te veel overlast geven

Gerda Steenbeek (3454 WS, )

#1674

Niet passend in stedelijke omgeving.

Maarten Mulder (Nieuwegein, )

#1675

Windmolens zijn lelijk, kosten levens aan vogels en insecten, en veroorzaken gezondheidsklachten bij burgers.

P. Bakker (Utrecht, )

#1676

Ik vind dat het niet nodig is om juist daar windmolens te plaatsen. Er kan beter gezocht worden naar goede alternatieven, zoals zonnepanelen.

Rogier Barnhoorn (Haarlem, )

#1681

de enorm grote windmolens niet passen in het landschap, niet beter zijn voor het milieu en er voor deze locatie betere en prettigere alternatieven voor handen zijn.

Matthijs Bos (Utrecht, )

#1682

Energie opwekken minder zichtbaar en overlast bezorgend kan.

Lida Snoek (Nieuwegein, )

#1683

Tegen windmolens ben te duur niet rendabel

Jos Van oostrum (Woerden, )

#1686

Ik vind laagbouw zoals zonneparken meer passen in de omgeving dan windmolens. Windmolens geven meer geluidsoverlast. We zitten al tussen 2 snelwegen in en zou betekenen dat er meer geluidsoverlast bij komt

Tirza Rumpf (IJsselstein , )

#1691

Ik teken omdat wij geen windmolens willen. Dit bederft ons woongenot en kwaliteit van leven. Er zijn andere opties zoals BVRR aangeeft. Extra zonnepanelen kunnen op vele daken geplaatst worden, ook van overheidsinstellingen, scholen, langs geluidswallen etc.

Cindy van Stappershoef (De Meern, )

#1696

Windmolens zijn ook schadelijk voor het milieu blijkt uit recent onderzoek in Duitsland.

Anny Hoefs (Nieuwegein, )

#1697

Voorgestelde Energie opwekking is onrendabel en kostbaar legt tevens een zware wissel op de Natuur door Bossen te kappen en Weilanden te bedekken zodat er geen CO2 opname meer mogelijk is. Juist CO2 opname door de Natuur is de meest belangrijke reden om CO2 uittoot te verminderen. Bosbouw en Weilanden zijn daarbij de belangrijkste bronnen. Temeer de Weilanden om de Voedselketen instant te houden

Albert Woudstra (Bilthoven, )

#1698

Er andere oplossingen zijn

Lex van der Veldt (Nieuwegein, )

#1699

Wij omwonende zijn die uitzicht gaan krijgen op evt windmolens en uiteraard niet ons vrije uitzicht kwijt willen

Sascha Van Eijndthoven (IJsselstein, )

#1700

Geen windmolens in mijn achtertuin. Een zonnepanelen park is een veel betere optie.

Stephan Roomenburg (De Meern , )

#1705

Naast de herrie en schaduw zullen vogels, groot of klein het ontzien van deze gevaartes. Het groene hart mag niet op deze manier aan die linkse plannen voldoen. Geen windmolen. Er komen al zonnepanelen in de nieuwe geluidswal. Dat is voor nu voldoende.

Roland Borsboom (Harmelen, )

#1708

Ik vind dat mijn woongenot
Aangetast word

A.J. Bus (De meern, )

#1711

Ik teken omdat ik overtuigd ben van de negatieve gevolgen van de geluidsoverlast dmv luchtverplaatsing en het slagschaduweffect wat je gemoedstoestand negatief kan beïnvloeden, voorbeelden te over op het internet.

Mark Pieterse (Harmelen, )

#1712

Het is absoluut niet goed om zo dicht bij de windmolens te hebben. Kijk naar eerdere voorbeelden.

Jeffery van Dijk (Ijsselstein , )

#1717

Ik absoluut geen windmolens in onze mooie wijk Galecop wil.
er gaan zoveel bewoners last van krijgen dat het een ondoordacht plan is en onleefbaar gaat worden.

Monique Oude Veldhuis (Nieuwegein, )

#1721

I dont agree with the tree cut out

bartek Mojsa (Swifterbant, )

#1722

Ik tegen windmolens ben, zowel de gezondheid en hinder

Betty Van bemmel (Nieuwegein, )

#1726

Ik niet achter de plaatsing sta van deze windmolens. Het vervuilt de horizon, geeft geluidsoverlast en heeft daarmee een slechte invloed op mijn woongenot!

Christa Sonsma (De Meern, )

#1729

Ik tegen al de mee brengende nadelen ben

Kelly Van barneveld (De meern, )

#1734

Deze molens zijn veel te hoog en te dichtbij woongebieden . Zonnepanelen geen bezwaar.
Hier zouden toch woningen komen /? Hard nodig in deze tijd van woningnood.

M. Bekenkamp (De Meern, )

#1736

Ik teken de petitie omdat ik tegen de komst van zonnepanelen ben!

Mimi Singh (De Meern, )

#1737

Ik teken omdat ik me heel veel zorgen maak over de gevolgen van windmolens voor onze wijk “Velthuizen”.

Fransien Ensing (De Meern, )

#1740

Geluidsoverlast en onduidelijke lange termijn gevolgen voor de gezondheid, Horizonvervuiling, Waardevermindering van de woningen

Marco van Veelen (De Meern, )

#1742

Mogelijke gezondheidseffecten door ultrasoon geluid kunnen ontstaan.
De beleving van geluid is niet te meten, maar juist deze geluidsbeleving kan verstrekkende gevolgen hebben.

Monique Lie-A-Sak (De Meern, )

#1748

Ik maak bezwaar tegen windmolens, vanwege de overlast welke zij veroorzaken.

J Mulder (De Meern, )

#1752

Doe is even gewoon, het mooiste stukje ongerepte natuur in de regio nieuwegein/utrecht. Hier komt iedereen tot rust, degene die windmolens willen plaatsen daar, zijn er nooit lang genoeg geweest! Gedraag je!

Jeroen Scholman (Nieuwegein, )

#1754

Ik ben voor duurzame energie, maar dit plan vind ik alles behalve duurzaam. Ten eerste vraag ik me af waarom elke gemeente apart aan een klimaateis moet voldoen, pak dat landelijk op. Er zijn echt wel plekken in NL die meer ruimte hebben dan dit stukje groen in de Randstad volbouwen. En de technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat windmolens over 10 jaar waarschijnlijk achterhaald zijn. Gebruik de ruimtes naast snelwegen en snelwegen zelf met flexibele zonnecellen....Er zijn zoveel betere plannen te bedenken dan dit.

Marloes Van Kessel (Hernhutterslaan 25, )

#1755

ben tegen horizon vervuiling.
Daarbij moet alles mooi zijn in de stad Utrecht maar de buiten wijken moet alles wat minder is maar opvangen.

mja van wijngaarden (de meern, )

#1758

Ik teken omdat ik het belachelijk vind dat er niet nagedacht wordt over het woongenot van de omliggende wijken, Nieuwegein, de meern, veldhuizen. De torens zijn te hoog en geeft teveel extra geluidsoverlast naast de al bestaande drukke snelwegen. Dit kan echt niet!!!! Nederland ..... denk nou eens na. !!!

Marjolijn Vroom (Vleuten, )

#1768

Omdat het de leefomgeving verpest. Woningen voor woningzoekenden is beter. Zet daar meteen zonnepanelen op.

Petra Steenbeek (Nieuwegein, )

#1773

Ik teken omdat ik tegen windmolens ben.

Ralph Endeveld (Nieuwegein , )

#1774

Dit tegen elk menselijk principe gaat van geestelijk welzijn en wonen.

Erik Slijkoord (Nieuwegein, )

#1775

Het horizon vervuilend is. Een afschuwelijk gezicht al die windmolen in de natuur.

E.H Schrik (Huizen, )

#1776

Ik teken omdat ze de windmolens beter kunnen plaatsen in zee. Niet bij dichtbevolkte gebieden. Of windmolens die veel lager zijn.

Sandra Imholz (Vleuten, )

#1781

Ik ben tegen windmolens op die plek

pauline smale (de meern, )

#1782

Ik teken omdat mijne inziens zonnepanelenvelden een betere optie zijn. Deze geven geen slagschaduw en geluid en renderen ook als er schaduw is. Bij weinig wind leveren de molens niets op.

Cora Wagemakers (De Meern, )

#1784

Niet genoeg mogelijkheden geweest voor bewoners om te protesteren en niet genoeg inspraak

Philip Latimer (Ijsselstein , )

#1786

Ik ben tegen de windmolens vanwege de hoogte en geluid en niet gepast in onze omgeving.

Georgios Stawrianidis (Nieuwegein, )

#1788

Ik teken omdat ik vind dat Nieuwegein al genoeg geluidsoverlast heeft daar deze omringd ligt tussen 3 snelwegen. Bovendien zal dit waardevermindering van de huizen betekenen

Monique Stavrianidis (Nieuwegein, )

#1795

Ik teken omdat windmolens veel te veel overlast veroorzaken. Bouw desnoods woningen met zonnenpanelen. Dat is pas een duurzame oplossing.

Susanne Aardoom (Nieuwegein, )

#1796

Zonnepanelen niemand overlast bezorgen en wie wil er nou in de buurt van windmolens wonen...

Irene Bakker-Sterk (Nieuwegein, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...