Geen kwartier van de toekomst in Schendelbeke

2022-03-30_22_06_25-Window.png

**************************************************************
HERBEKIJK HET OPEN DEBAT - Zaal De Kat Ophasselt - donderdag 19/5 om 19u30


www.reddegodsbergkouter.be
**************************************************************


Velen onder jullie hebben het maar pas zéér recent in de media vernomen:

Het Stadsbestuur van Geraardsbergen heeft een aanvraag ingediend voor een militaire kazerne van 70 ha of 700.000 m² in onze dorpen en dit in waardevol AGRARISCH gebied. Hier zouden 1000 militairen tewerkgesteld worden! Hier bovenop zijn er plannen voor de aanleg van een extra oefenterrein met schietstand.

In concreto betekent dit dat:

  1. ALLE LANDBOUWGRONDEN zuidwaarts gelegen vanaf het rond punt aan de Moenebroekstraat richting Ninove tot aan de spoorweg aangesproken worden.
  2. OEFENTERREIN MET SCHIETSTAND zou ten Noorden van de Aalstsesteenweg komen tussen de Moenebroekstraat (Schendelbeke) en de Varingstraat (Smeerebbe-Vloerzegem).

IMG_50021.JPGHet Stadsbestuur gaat wél heel autoritair en hautain van start:

  1. nooit werden omwonenden of de gebruikers van de landbouwgronden VOORAF geconsulteerd
  2. en er is reeds in het grootste geheim een ganse studie van 42 pagina’s richting Ministerie van Defensie gestuurd.

Een tiental landbouwers heeft deze gronden broodnodig voor de exploitatie van hun bedrijf! Dit is bevestigd agrarisch gebied!

Met de Godsberg verdwijnt meteen het laatste stukje pittoreske open ruimte tussen Idegem en Schendelbeke. Het rustige, landelijke wandelpad langs de spoorweg verdwijnt en de Godsbergstraat wordt in plaats van een mooie fietsroute voor de wielerliefhebbers een continue aanvoerroute van personen en legermaterieel. Idem dito voor de Aalstsesteenweg!

Voor iederéén van onze dorpen wordt dit een régelrechte nachtmerrie :

  • Weg met het mooie open landschap op de zéér vruchtbare Godsbergkouter: kilometers lange afsluitingen en prikkeldraad komen in de plaats met daartussen tienduizenden m² beton. Moet de overheid zelf niet het goede voorbeeld geven met de betonstop? Bij zware regenval komen hier gegarandeerd problemen voor de lager gelegen woningen in de Ganzestraat…
  • Weg met de rust: met 1000 extra militairen en dagdagelijkse activiteit, inclusief schietoefeningen wordt dit onmogelijk! De leefbaarheid van de ganse buurt komt in het gedrang!
  • Weg met een vlotte doorstroming van verkeer in de Moenebroekstraat en de Aalstsesteenweg: lokale verkeersinfarcten en onveiligheid nemen crescendo toe.
  • Extra gevaar voor de volksgezondheid: plaatsing van parabool antennes voor communicatie met een zeer hoog niveau van straling , Opslag van munitie en brandstof.

IMG_50061.JPG

En wat als er vroeg of laat eens oorlog komt in België? Militaire basissen worden altijd als eerste geviseerd en rekening houdend dat er langs de andere kant van de Aalstsesteenweg een HOGEDRUK GASLEIDING en een HOOGSPANNINGSLEIDING ligt die potentieel gevaar oplevert! Dat zien we dagdagelijks in de Oekraïne- oorlog!

In de voorziene plannen loopt de HOGEDRUK GASLEIDING gewoon onder het schietoefenterrein

rondpunt1.jpgIMG_50031.JPGIMG_50041.JPG

Wetende dat er reeds drie leegstaande kazernes met bijbehorende faciliteiten zijn in Oost-Vlaanderen (Ursel, Gavere en Semmerzake), is dit opnieuw een staaltje van kortzichtige lokale politiek om het schrale blazoen van het Stadsbestuur op te poetsen.

We gaan het hier niet bij laten en komen op voor onze rechten!

Daarom vragen we jullie vriendelijk deze petitie mee te ondertekenen waarmee jullie verklaren TEGEN deze waanzinnige kandidatuur te zijn.

Wij zijn er zeker van dat, met uw hulp, het gezond verstand tegen dit megalomane project zal zegevieren…

Hoogachtend,


Het Actiecomité : “ Red de Godsbergkouter! “.

Verantwoordelijke uitgevers:

  • Johan Verbruggen Moenebroekstraat 59, 9506 Schendelbeke
  • Jan Hanssens Driesstraat 114, 9506 Idegem

BelangrijkBericht.jpg

Graag nodigen wij u ook uit om lid te worden van onze facebookpagina "Geen kwartier van de toekomst in Schendelbeke", om hierover verder op de hoogte te blijven.

https://www.facebook.com/groups/214452610881134/?ref=share


QR_CODE_-_FACEBOOKGROEP.PNG

monophy.gif

 

Actiecomité : “ Red de Godsbergkouter! “    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Actiecomité : “ Red de Godsbergkouter! “ alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...