Stop Toekomstplannen Recreatiegebied Broekerhaven!

Screen_Shot_2017-05-01_at_19.56_.20_2.pngCamping Broekerhaven is geprivatiseerd. Burgemeester en wethouders van Stede Broec zien dit als de oplossing om de camping als recreatievoorziening te behouden. De nieuwe eigenaren zijn EuroParcs BV. EuroParcs heeft in de aanbesteding zaken toegezegd, waaronder het behoud en het blijven openstellen van het badhuis.

Straks wordt deze belofte, net als de belofte naar de huidige caravanbezitters, niet nagekomen en laat zowel EuroParcs als de gemeente Stede Broec zich niet zien en horen.

In 2014 heeft de college van B&W de plannen voor privatisering opgepakt, waarin de volgende voorwaarden worden meegenomen.

 • Dagrecreatie dient voor de inwoners behouden te blijven met inachtneming van een reële prijs/kwaliteit verhouding.
 • Met de belangen van de huidige caravanbezitters dient naar redelijkheid en billijkheid rekening te worden gehouden.

Dit laatste is niet gebeurd.

Het blijkt dat Europarcs zo snel mogelijk van de nog overgebleven caravanbezitters af wil door onmogelijke eisen te stellen. Een enorme verhoging van de tarieven. Op 12 april 2017 zijn de caravanbezitters daarover ingelicht. Niet in Stede Broec maar in Apeldoorn. De caravanbezitters kregen hier te horen dat;

 • Het stageld voor een caravan wordt verhoogd van Euro 160 tot 200 naar 500 tot 600 euro per maand.
 • het middenterrein op 1 mei vrijgemaakt moest zijn.

Dit alles terwijl de handtekeningen nog niet eens geplaatst waren.

Of er in de toekomst nog ruimte is voor dagrecreatie voor de inwoners van Stede Broec en tegen welke prijs is de vraag.

 

Artikel.png

 

PETITIE

 

Wij

De inwoners van de gemeente Stede Broec, leden van de vereniging tot beheer & exploitatie van Camping Broekerhaven 

Constateren

 1. dat het college van B&W gesteund, door de coalitie de inwoners van de gemeente Stede Broec en de leden van de genoemde vereniging ontijdig, onvolledig, onjuist en arrogant zijn ingelicht, waardoor wij niet in staat waren om een juist beeld te vormen van de noodzaak tot privatisering op zo’n korte termijn; de invulling daarvan en de reden van toewijzing aan EuroParcs.
 2. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de betalende toerist aantrekkelijk te maken en niet voor het recreëren voor de inwoners van Stede Broec, en behoud van de haven.
 3. dat bestemmingsplannen met een makkelijke stemmingswijze binnen de raad gewijzigd en doorgevoerd kunnen worden.
 4. dat er door commerciële exploitatie nieuwe aanrijroutes worden gepland waarvan de buurt niet in kennis is gesteld.

En verzoeken

 1. Geen verdere exploitatie door commerciële partijen voor het gebied rondom Broekerhaven.
 2. Geen verdere uitbreiding van in het Markermeer commerciële toeristische attracties.
 3. Maximale openheid over de verdere ontwikkelingsplannen van het badhuis, Broekerhaven en Vermeulen strandje.
 4. Dat de gemeente Stede Broec toeziet dat alle door de raad gestelde eisen aan de aanbesteding van het privatisering van camping Broekerhaven, door EuroParcs worden nagekomen. Hierin wordt duidelijk door EuroParcs aangegeven met een tegemoetkoming in sanering of verplaatsingskosten voor de huidige recreanten.

Petitie Recreatie Broekerhaven    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Petitie Recreatie Broekerhaven om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...