Petitie tegen vergunning LIDL die uitrit in groene woonwijk wil vestigen

BETREFT: Bezwaar tegen vergunning LIDL, Brusselsesteenweg 412 te Overijse (inrichtingsnummer 2023128468)

Geachte,

Er is een aanvraag ingediend voor de vestiging van een LIDL in onze buurt wat mogelijk gevolgen kan hebben op het verkeer, de veiligheid, de rust en het groene karakter van onze wijk. 

De aanvraag is in strijd met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, dat de vestiging van nieuwe grootschalige kleinhandel in niet-geselecteerde kleinhandelsconcentraties zoals de Brusselsesteenweg verbiedt ; en is in strijd met het Beleidsplan Ruimte van de provincie, dat tegen verdere groei van kleinhandelslinten is en het aanbodbeleid in steden en kernen ondersteunt.

Bij deze willen wij krachtig bezwaar maken tegen de voorgestelde LIDL-vestiging op Brusselsesteenweg 412 in Overijse, om de volgende redenen :

1. Overijse als Dorp

- De voorgestelde ontwikkeling draagt bij aan het verlies van het dorpskarakter van Overijse en maakt plaats voor een meer industriële uitstraling. Dit staat in contrast met de wens van velen om de charme van een dorp te behouden.

2. Stadskarakter en Diversiteit

- De verdere groei van grote winkelketens zoals LIDL zal leiden tot een gebrek aan diversiteit in het winkelaanbod, waardoor het unieke karakter van Overijse als dorp verloren gaat. De Brusselsesteenweg verliest haar oorspronkelijke charme en wordt steeds meer een industriële zone, wat niet overeenkomt met het historische karakter van Overijse als dorp.

- Op minder dan 500 meter afstand zijn al grote supermarktketens zoals Colruyt, Delhaize en Aldi gevestigd. Een verdere concentratie van dergelijke winkels draagt niet bij aan de diversiteit en maakt de omgeving eentoniger.

3. Verkeershinder   

- De Brusselsesteenweg zit al vaak compleet stil tijdens piekuren en op zaterdag, waar aanschuiven met de auto al veel te frequent is. De voorgestelde verkeerstoename zal deze situatie alleen maar verergeren.

- Het plan houdt onvoldoende rekening met de specifieke problemen op het kruispunt Brusselsesteenweg x Schransdreef x Hengstenberg, wat ernstige verkeershinder kan veroorzaken.   

- De voorgestelde verplaatsing van verkeer naar de smalle Schransdreef zonder realistische inschatting van de toegenomen verkeersstromen zal de verkeershinder aanzienlijk vergroten. Huidig kunnen slechts 3 auto's door het groene licht van de Schransdreef op de Brusselsesteenweg rijden. Een toename van 5.500 Lidl-klanten/auto's die de parking verlaten, zal aanzienlijk meer verkeershinder veroorzaken op zowel de Schransdreef als de Brusselsesteenweg, die reeds vastloopt tijdens het spitsuur.

4. Verkeersveiligheid

-  De toename van verkeersbewegingen zullen een grote impact hebben op de verkeersveiligheid. Er zal concurrentie ontstaan tussen de gebruikers van de Schransdreef en het bijkomend verkeer dat de parking van de Lidl verlaat waardoor de snelheid op de Schransdreef zal toenemen. De lange wachttijden aan de verkeerslichten op de Schransdreef kunnen aanleiding geven tot de blokkering van het kruispunt. Heel wat gebruikers zullen niet willen aanschuiven en zullen de Schransdreef volledig oprijden en omrijden via de Marnixwijk. Dit zal dus ook een aanzienlijke toename van verkeer in de woonwijk Marnix tot gevolg hebben.

-  De verdere concentratie van handelszaken langs de zijde van de Lidl zal ervoor zorgen dat nog meer fietsers tegen de rijrichting inrijden wat bijkomende risico’s inhoudt op de Brusselsesteenweg.

5. Milieuhinder   

-  De verwachte toename van verkeer en verminderde doorstroming zal onvermijdelijk leiden tot een verhoging van luchtvervuiling (NOx), lawaaihinder en fijnstof, wat een directe en ernstige impact zal hebben op het leefmilieu van de omwonenden.

 

Ons bezwaar is gebaseerd op de overtuiging dat deze kwesties niet alleen aanzienlijke problemen zullen veroorzaken voor de directe omgeving, maar ook in strijd zijn met de normen van milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij verzoeken met klem de gemeente Overijse om deze zorgen serieus te nemen en de vergunningsaanvraag grondig te heroverwegen, met bijzondere aandacht voor de benadrukte aspecten van verkeershinder, milieuhinder en politieke incorrectheid.

Wij staan klaar om onze bezwaren nader toe te lichten en hopen op een zorgvuldige behandeling van deze kwesties.

NB: Petities hebben minder waarde dan een officiële bezwaar indienen bij de gemeente. Als u ook een bezwaar wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door op de link "Neem contact op met de schrijver van de petitie" te drukken op deze petitiepagina.

Met de meeste hoogachting.


Actiegroep Schransdreef & Marnix buurt    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Actiegroep Schransdreef & Marnix buurt alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...