Populairste petities van de afgelopen maand

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

McDonalds Spicy en Vegan nuggets moeten terug!

Beste mensen, Vele anderen en ik zijn zeer teleurgesteld dat de Mc. Donalds de Spicy en Vegan Nuggets van het menu afgehaald hebben. Dit was inderdaad helaas een tijdelijke actie wat ik volkomen onbegrijpelijk vind. Daarom deze petitie die hopelijk zorgt voor de terugkomst van deze grandioos lekkere gerechten. 

Gemaakt: 2020-11-16

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 8 8
Afgelopen maand 8 8

Miktasjes

Ik vind dat de benaming van boterhamzakjes veranderd moet worden naar miktasjes met het doel minder letters te gebruiken en mensen meer plezier te laten beleven in het leven.

Gemaakt: 2020-11-10

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 8 8
Afgelopen maand 8 8

Red het Beekdal, Stop de Lelylijn

Er ligt momenteel een plan voor de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen. Hoewel het definitieve tracé nog onbekend is, loopt deze op schetsen paralel aan de A7, dwars door Natura 2000 gebied Van Oordts mersken.  Dit betreft een van de grootste zeggenmoerassen van het land. Paapjes, watersnippen en kemphanen komen er nog met enige regelmaat tot broeden en een ongekende rijkdom aan elders zeldzame begroeiingen komt hier voor. Blauwgraslanden, heischrale graslanden en vocht

Gemaakt: 2020-11-02

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 1276 1259
Afgelopen maand 10 8

Stop de kogel voor Zwanen!

Provincie Utrecht heeft akkoord gegeven om knobbelzwanen af te gaan mogen schieten in de hele provincie, ivm het beschadigen van het gras, ja, je leest het goed: het GRAS!! Belachelijk!! Dierenmishandeling en niet toelaatbaar! Laten we dit gaan proberen te voorkomen! Teken je mee!? Dank!  Link naar artikel:   https://www.animalrights.nl/utrechtse-zwanen-krijgen-de-kogel?utm_source=Laposta&fbclid=IwAR3lPjd3HAP4cIX6pvpRuccts2HR4QYVMqzaI5XSY6hMlDNpY_8orOGoOfI

Gemaakt: 2020-10-08

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 5102 4699
Afgelopen maand 8 8

Stop de (culturele) genocide van de Oeigoeren!

#NietwegKijken!Het is een wereld die wij vooral uit de geschiedenisboeken kennen. Uit de verhalen van onze grootouders. In de twintigste eeuw kreeg radicaal onrecht een verschrikkelijk gezicht: dat van een systematisch onderdrukkend staatsapparaat. Overheden zetten mensen apart omdat zij bij het ‘verkeerde volk’ hoorden. Omdat zij een andere culturele achtergrond hadden. Omdat zij de ‘verkeerde religie’ aanhingen. En de daders? Die konden schuilen achter hun orders en bevelen. Het was aan de res

Gemaakt: 2020-08-28

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 1158 1117
Afgelopen maand 9 8

Minister van Justitie Grapperhaus moet aftreden

Wij burgers van Nederland, In aanmerking nemende dat: De maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe Corona Virus (vanaf nu het coronavirus genoemd) onze samenleving al meer dan 6 maanden in zijn greep houdt. Deze maatregelen zeer destructief zijn; Dat zij ons beknotten in onze vrijheid, en het ons onmogelijk maken een normaal leven te leiden. Tevens in aanmerking nemende dat: Ook al zijn wij tegen deze maatregelen, wij van mening zijn dat bestuurders, en dan vooral daar waar het de minister v

Gemaakt: 2020-08-28

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 2279 2219
Afgelopen maand 8 8

Red de Noordpoort

De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, teken de petitie en dien een zienswijze in uiterlijk 24 december 2020.   Bezoek onze website www.stichtingnoordpoort.nl voor meer informatie of zoek ons op Facebook.    

Gemaakt: 2020-08-26

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 1226 1214
Afgelopen maand 8 8

Geluidsoverlast kerkklokken

Iedere zaterdagavond en iedere zondagochtend worden de klokken geluid en wordt iedereen uit zijn bed getrommeld. Echter is deze extreem oude gewoonte verouderd en achterhaald. Vroeger werden de klokken geluid zodat men op tijd in de kerk zou zijn. Niet iedereen had een klok en het was nodig om de klokken te luiden.    Vandaag de dag is het niet meer nodig om de klokken te luiden aan het begin van elke dienst. Het geloof is in Nederland niet meer leidend en het staat mensen vrij om een geloof uit

Gemaakt: 2017-05-22

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 171 165
Afgelopen maand 8 8

Windmolens Nee - Zonnepanelen Oké (Rijnenburg)

Bezorgde bewoners van o.a. Nieuwegein Noord, De Meern, IJsselstein, Harmelen, Montfoort  ondertekenen het “Manifest tegen windmolens in Rijnenburg” Windmolens in de directe omgeving van een woonwijk leidt tot veel problemen: de impact van het geluid wordt zwaar onderschat, de slagschaduw van een windmolen valt je mentaal aan. De geluidsoverlast heeft significante invloed op het woongenot. Voorbeelden slagschaduw <link> en geluid <link> door windmolens.  Wij zijn voor duurzame energie

Gemaakt: 2017-03-28

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 2396 2403
Afgelopen maand 8 8

Een nieuw wetsvoorstel rond online grooming

Wij zijn vijf laatstejaars studenten Toegepaste Jeugdcriminologie en willen een nieuw wetsvoorstel rond online grooming.   Vanwege de corona epidemie, waar de hele wereld momenteel onder gebukt gaat, dringt het opnemen van de verantwoordelijkheid rond dit probleem zich enkel maar meer op. Helaas worden opnieuw de meest kwetsbare personen aan de kant geschoven. Er wordt namelijk nog te weinig onderzoek gedaan naar online grooming, waardoor er door gebrek aan kennis niet adequaat genoeg wordt geha

Gemaakt: 2021-01-04

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 75 7
Afgelopen maand 75 7