Populairste petities van de afgelopen maand

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Terug naar een eerlijk en rechtvaardig bestuur

Wij het soevereine volk der Nederlanden verklaren ons soeverein.   Alle mensen zijn gelijk en vrij, van nature heeft de mens zijn vrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid goed met deze vrijheid om te gaan. Als een koning en zijn regering zijn Volk niet dient, dan heeft het volk het recht de koning en zijn regering af te zetten. Wij het Volk stellen vast dat de Koning en zijn regering: ·         Vreemde wetgeving boven de eigen grondwet heeft gesteld EU, Verenigde Naties, Handelsverdragen    E

Gemaakt: 2021-01-29

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 108 105
Afgelopen maand 33 32

Duimdrop moet blijven!

It takes a town to raise a child!   “Zodra de vlag van Ayten buiten hangt, weet ik dat mijn kinderen veilig en met veel plezier op het plein kunnen spelen.“   Met deze petitie gaan wij om de Rotterdamse kinderen staan, die in moeilijkere omstandigheden opgroeien. Die armoede ervaren en daardoor kwetsbaar zijn voor de verleidingen van drugsdealers en een grotere kans lopen het foute pad op te gaan. Daarom, Duimdrop moet blijven! Voor deze kinderen willen we dat vanaf 2021 Duimdrop 6 dagen in de

Gemaakt: 2020-10-13

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 1456 1444
Afgelopen maand 32 32

Uitloop werkzaamheden brug in Grietpolderweg

D.m.v. deze petitie wil ik druk uitoefenen om de werkzaamheden aan de nieuwe brug in Grietpolderweg voort te zetten/af te ronden. Momenteel ligt het werk stil door een, voor mij onbekende, reden. In eerste instantie zouden de werkzaamheden eind september gereed zijn, inmiddels is het november. De afsluiting van de grietpolderweg leidt tot overlast en gevaarlijke situaties op omleidingswegen door het Verlaat en Nokweg. Mogelijk dat het delen en tekenen de gemeente Kaag en Braassem beweegt tot maa

Gemaakt: 2020-11-13

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 31 31
Afgelopen maand 31 31

Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam of op kwetsbare natuur gebieden maar op betere locaties.

Geen Mega windturbines in Amsterdam maar op betere locaties zoals bijvoorbeeld het westelijk industriegebied, Markermeer en of de Noordzee. De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens een aantal terawatt aan energie te gaan opwekken. Om dat te realiseren wil de gemeente in de wateren rond IJburg diverse windmolens plaatsen met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter, sommige op slechts 300 meter van  de huizen. Dit betekent dat de bewoners van I

Gemaakt: 2020-06-19

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 2231 2224
Afgelopen maand 31 31

Hamelhuys moet blijven bestaan

Begin januari jl werd bekend dat Hamelhuys, inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en naasten, gaat sluiten. In een filmpje heeft Josje Hamel (vrijwillig onbezoldigd directeur) aangegeven dat na 6 jaar de energie op is. Hamelhuys werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen structurele financiële steun vanuit gemeente, overheid, zorgverzekeraars of andere bronnen.  Wij als gasten en betrokkenen bij het Hamelhuys weten uit ervaring hoe belangrijk deze plek was en is voor heel veel mensen di

Gemaakt: 2021-01-23

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 148 147
Afgelopen maand 30 30

Free Fabio

Wij pleiten bij deze voor het intrekken tegen de genomen maatregelen met betrekking tot de vwo 5 leerling Fabio Dudink.

Gemaakt: 2020-12-15

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 31 30
Afgelopen maand 31 30

Examens aanpassen examenklassen 2021

Door Corona zijn alle scholen vanaf maart tot juli dicht geweest. In deze maanden hebben de meeste leerlingen een enorme achterstand opgelopen. Daarentegen worden de examens niet aangepast. Persoonlijk vind ik dit niet acceptabel. Zodra leerlingen de kans hebben gehad om alle lessen te volgen en alle stof aangeboden hebben gekregen, zijn er al leerlingen die zakken. De examenklassen van dit jaar zullen het zo niet normaal zwaar krijgen. Ik vind dat er rekening gehouden moet worden met de gemiste

Gemaakt: 2020-08-20

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 172 172
Afgelopen maand 30 30

Tegemoetkoming studenten

Een mooi initiatief, de halvering van collegegeld voor de studenten van het komende studiejaar. Een maatregel die het tekort aan lesaanbod van de huidige COVID situatie compenseert. Een mooi initiatief voor de studenten van het komende studiejaar… Maar hoe zit het met de studenten van dit jaar? De studenten die dit jaar afstuderen? Zij komen niet in aanspraak tot de halvering van collegegeld. Maar ook zij hebben geleden onder de tekorten binnen het onderwijs. Het afgelopen schooljaar is er bepaa

Gemaakt: 2021-02-17

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 31 30
Afgelopen maand 29 28

IK BEN VOOR MEER PERSONEEL IN DE REGULIERE ZORG

Vindt u ook dat elke client evenveel aandacht en tijd verdient?En vindt u ook dat dit nu te kort schiet voor vooral de clienten in reguliere verpleeghuizen? Dit resulteert onder andere in dat zorgmedewerkers overwerkt zijn en cliënten die te kort hebben aan aandacht en tijd en hier moet echt iets aan gedaan worden. Als u het hier ook mee eens bent, teken dan vooral deze petitie en sta samen met ons op om hier verandering in te brengen!    

Gemaakt: 2020-11-03

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 28 28
Afgelopen maand 28 28

Geen particulier vuurwerk meer!

KORT We vragen met aandrang aan alle gemeentebesturen van Belgie en Nederland – om particulier vuurwerk te verbieden. Niemand wordt er beter door, en de ellende die het kan aanrichten is niet te overzien. Recentelijk werden in Alkmaar huizen door vuurwerk in brand geschoten, en in Nijlen is het paard Pullo letterlijk van schrik voor vuurwerk door een hartaderbreuk gestorven... (Als je het eens bent met onze vraag naar een totaalverbod op particulier vuurwerk, onderteken dan alsjeblieft deze pet

Gemaakt: 2012-06-10

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 9714 6120
Afgelopen maand 28 28