Recentste petities

  • Land: Nederland
  • Taal: Nederlands

Petitie tegen de afschaffing van projectsubsidies in Antwerpen (English below)

ENGLISH BELOW ------------------ Het Antwerpse stadsbestuur heeft beslist om de projectsubsidies voor de Antwerpse cultuursector te schrappen. De komende drie jaar wordt er ons jaarlijks 720 000 euro ontnomen. Dit zorgt voor nóg minder toekomstperspectief voor jonge kunstenaars, in een veld dat al heel competitief is. Waar moeten we aan beginnen na onze opleiding? Is er nog plaats voor ons werk? Cultuursubsidies zijn essentieel om de toekomst van het kunstenlandschap te garanderen. Ze bieden de

1580 Gemaakt: 2022-10-23 Statistieken

Woningnood onder de jongeren

We vragen aandacht voor de woningnood onder de jongeren van Nederland.  Afgelopen week is er een bericht voorbij gekomen dat het kabinet de gemeentes verplichten om de statushouders voorrang te geven op de woningmarkt. Dat zou een oplossing zijn voor het bestrijden van de asielcrisis. Wij vragen ons af hoe het dan met de woningnood crisis onder de jongeren van Nederland gaat?Koopwoningen is onbetaalbaar, woningcorporatie die met een puntensysteem werken is niet te doen.  In de grondwet staat dat

45 Gemaakt: 2022-10-21 Statistieken

verbied logo's op televisiebeelden

het kijken naar films en (natuur)documentaires wordt vergald doordat op het scherm logo's van omroep-organisatie en/of televisiezender wordt getoond.Daardoor kun je niet goed genieten van het beeld.Als er al commerciële redenen zouden zijn om dit noodzakelijk te maken, doen moet het volstaan om dit een paar seconden aan het begin van de film te doen. Of in het uiterste geval een paar keer per uur een paar seconden.

7 Gemaakt: 2022-10-20 Statistieken

Energiecompensatie voor alle studenten!

1 januari verhoogt SSH de gasrekening op de Uithof met 100 euro: 5x zo duur als vóór de oorlog in Oekraïne. De reden: de UU is pas in september gaan kijken naar een contract voor komend jaar. In mijn studentenflat zijn veel studenten bang dat ze vanaf januari niet meer kunnen rondkomen. Zij lenen maximaal, werken extra, en verwachten geen steun van hun ouders, die in veel gevallen zelf worstelen met een verdriedubbelde energierekening. Enkelen zien zelfs niets anders op dan verhuizen—al hebben z

1705 Gemaakt: 2022-10-20 Statistieken

Koffiekar restaurant De Mof ook komende winter in Den Treek

Gemeente Leusden heeft in tegenstelling tot vorige jaren geen toestemming verleent aan restaurant De Mof om met hun koffiekar in Den Treek te staan. Hierbij ontneemt de gemeente niet alleen deze ondernemer inkomsten maar vooral vele recreanten een gezellige en belangrijke ontmoetingplaats.  De wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers maken hier een praatje met elkaar. Er zijn mensen waarvoor de Koffiekar betekent dat hun eenzaamheid verminderd. Ook dragen die praatjes bij aan verdraagzaam

371 Gemaakt: 2022-10-18 Statistieken

Laat de speeltuin en het sportveld aan de Constantijn Huygenslaan niet verdwijnen!

De gemeente Heemstede heeft het voornemen om op het speelveld aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede voor een periode van minimaal 10 jaar containerwoningen te plaatsen.  Met ondertekening van dit formulier geeft u aan de sport- en speelvoorzieningen aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede te willen behouden.   Deze petitie zal op 15 november worden aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.   Bedankt voor uw steun! Namens de Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Co

646 Gemaakt: 2022-10-18 Statistieken

Motie D66 Menstruatiearmoede

Het Congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 19 november 2022 in Rotterdam, constaterende dat: ·        in 2021 één op de twaalf meisjes tussen de leeftijd van 12 en 25 jaar soms te weinig geld heeft voor menstruatie producten; ·        de koopkracht van families met kinderen in 2022 volgens het CPB daalt met 6,7%; overwegende dat: ·        het gebrek aan menstruatieproducten ertoe kan leiden dat meisjes niet naar school gaan vanwege hun menstruatie; ·        de impact van menstruatie

7 Gemaakt: 2022-10-18 Statistieken

Vóór betaald parkeren in het Houtvaartkwartier

Beste buurtgenoten, ik zie geen ander alternatief voor de online petitie "tegen betaald parkeren in het Houtvaartkwartier', opgestart door een andere buurtgenoot die geen oog heeft voor het probleem waar velen in deze buurt dagelijks mee geconfronteerd worden, dan het opstarten van deze petitie vóór het invoeren van betaald parkeren. Een groot deel van de bewoners aan het begin van de wijk heeft al jaren last van wildparkeerders. Het gaat hier enerzijds om dagjesmensen, anderzijds om frequente b

14 Gemaakt: 2022-10-17 Statistieken

Heijmanspark Pumptrack in Afferden lb

Onze heijmanspark wordt opnieuw ingericht. De halfpipe waar onze jeugd met skeelers, fietsen, steppen en skateboarden is verwijderd. Voor onze jongeren en in het oog van beweging zou een pumptrack ideaal zijn. Aankomende donderdag 20 okt komt onze dorpssraad om 19.30 uur bijeen in de Cafe de Pruuver en daarom zou ik zoveel mogelijk handtekeningen ontvangen of kom zelf ook om de dorpssraad te overtuigen..

36 Gemaakt: 2022-10-16 Statistieken

Tegen het sluiten van het Merlet College Mill!!!!

  Wij als ouders zijn deze petitie gestart om het sluiten/verhuizen van het Merlet College in Mill tegen te gaan.  Wij maken ons zorgen om de toekomst van onze kinderen omdat deze school onze kinderen het volgende biedt:  -een kleinschalig onderwijs  -ieder kind krijgt hier zijn aandacht die hij verdient en/of nodig heeft -korte lijntjes van docent naar ouder en leerling - veilige omgeving  - goed onderwijs ( excellent school) - een slagingspercentage van 100%    Teken de petitie STRIJD MET ONS

821 Gemaakt: 2022-10-14 Statistieken

uitbuiting ongecontracteerde zorg, door zorgverzekering

Stop het onrecht van VGZ zorgverzekering en mede zorgverzekeringen, die er voor zorgen dat ongecontracteerde thuiszorg organisaties niet kunnen blijven bestaan.  De Cliënten ontvangen al meer dan drie maanden geen vergoeding voor de geleverde thuiszorg. Geen correcte informatie wordt gedeeld met de wijkverpleegkundige, waarvan het zorgplan wordt afgekeurd zonder tegen bericht. Geleverde zorg niet wordt uitbetaald en de zorgverzekering zelfstandig datums veranderd van het zorgplan. Als we onze zo

269 Gemaakt: 2022-10-14 Statistieken

Stem Vink naar Hans z'n 30e verjaardag🎉

Op speciale dagen wil je speciale mensen om je heen. Zo ook Hans op zijn 30e verjaardag! Echter is Vink anti verjaardagen.. Wellicht kunnen wij door genoeg handtekeningen te verzamelen Vink zijn haat naar verjaardagsfeestjes overwinnen zodat ook hij naar Hans zijn 30e verjaardag komt!🤩

8 Gemaakt: 2022-10-13 Statistieken

Bewijs werkzaamheid fip medicijn SAK GS-441524

Middels deze petitie willen wij de werkzaamheid van het fip medicijn GS441524 aantonen en bereiken dat er een goedkeuring komt voor dit of een soortgelijk medicijn zodat de ziekte niet wederom een doodvonnis wordt voor onze katten.

233 Gemaakt: 2022-10-12 Statistieken

Steun het beheer van samentegenfip

Met het tekenen van deze petitie spreken wij onze steun uit aan het beheer van de "samentegenfip" groep.    Gebruikers verklaren ook dat de beheerders nooit op wat voor manier dan ook druk hebben uitgeoefend om de behandeling tegen fip met GS-441524 te beginnen. Dit was hun eigen keuze. Gebruikers hebben het middel gekocht voor de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Altijd heeft het beheer gebruikers met raad en daad bijgestaan en zijn heel veel katten genezen. Het beheer heeft alleen de i

1399 Gemaakt: 2022-10-11 Statistieken

Het zebrapad moet terugkomen in de Trompetterstraat in Grave

Bij de herinrichting van de Trompetterstraat is het zebrapad dat ter hoogte van de bibliotheek lag, verdwenen. Wel is er een duidelijke oversteekplaats gemaakt met een verlaagde stoep en geleidelijnen. Het platform Toegankelijk Grave wil dat het zebrapad terugkomt, zodat iedereen hier veilig kan oversteken. Een van de argumenten, die de gemeente Land van Cuijk gebruikt om hier geen zebrapad aan te leggen, is dat in een 30 km zone iemand die oversteekt gemakkelijk oogcontact kan maken met de auto

51 Gemaakt: 2022-10-11 Statistieken

Ik ben tegen het parkeerverbod op de Kerweg in driebruggen.

Met het ondertekenen van deze petitie wil ik kenbaar maken bezwaar te maken tegen het uitbreiden van het parkeerverbod op de Kerkweg in Driebruggen.

9 Gemaakt: 2022-10-10 Statistieken

Ik wil graag het zebrapad tegenover de Kerweg 4 in driebruggen terug.

Met het ondertekenen van deze petitie wil ik kenbaar maken het zebrapad tegenover de Kerweg 4 in Driebruggen terug te willen hebben net zoals de situatie was voor de verbouwing.   Oude situatie. Nieuwe situatie.

96 Gemaakt: 2022-10-10 Statistieken

STOP DE VERKEERSOVERLAST IN DE BUITENHOF!

STOP DE VERKEERSOVERLAST IN DE BUITENHOF! ( o.a.  de Van der Slootsingel, Beethovenlaan, Mozartlaan, Jan Thomeelaan, Reinier de graafweg en Buitenhofdreef ) De overlast van veel te hard rijdende auto`s en motoren in De Buitenhof neemt in de jaren schrikbarend toe. Af en toe krijg je het gevoel dat het hier het circuit van Zandvoort aan het worden is. Nu De Buitenhof steeds drukker wordt met fietsverkeer zorgt dit regelmatig voor onveilige verkeersituaties en is het wachten op ongelukken. Dit is

66 Gemaakt: 2022-10-09 Statistieken

Dj goose(gans) wel of niet in banaatje

Mag deze heer in banaantje? Dat is de vraag waarmee het kabinet van banaantopia kampt. De heer goose heeft een enorme lul en een hartje van goud en wil heel graag in banaantje. Maar voor bus geldt altijd patatje op Derek. Deze gans zal meewerken aan alles wat hem wordt gevraagd anders is banaantopia geschokt. Heer goose is sexy en hot en is een slimme jongen die havo 5 haalt. 

7 Gemaakt: 2022-10-08 Statistieken

Vrijeschool Meander Nijmegen moet snel een tweede locatie krijgen!

Vrijebasisschool Meander kan de grote vraag naar vrijeschool onderwijs al jaren niet aan. Dit schooljaar moest de helft van de nieuwe aanmeldingen worden afgewezen. De huidige locatie is vol en biedt geen ruimte tot uitbreiding.   Vrijheid van onderwijs In onze samenleving bestaat een toenemende behoefte aan onderwijs dat naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht geeft aan creatieve, kunstzinnige, socialiserende en persoonsvormende aspecten. Zo krijgen kinderen de kans om uit te groeien tot

569 Gemaakt: 2022-10-08 Statistieken