Recentste petities

  • Land: Nederland
  • Taal: Nederlands

Overheid, zet Kopros versneld op de RAV-lijst en los zo het stikstofprobleem op!

Stikstofprobleem opgelost Zonder miljarden aan belasting om boeren uit te kopen. Zonder melkprijsverhogende stalaanpassingen. Zonder explosie– en brandrisico’s door dichte vloeren. Met halvering van het aardgas verslindende kunstmestgebruik. Met verbetering van welzijn en gezondheid van dieren. Met verbetering van bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Voor intensieve en extensieve melkveehouders. Voor conventionele en biologische melkveehouders. Voor verduurzaming van de voedselvoorziening in NL.

58 Gemaakt: 2022-06-21 Statistieken

Zorgen om leefbaarheid platteland...#ikwilditblijvendoen

Wij maken ons zorgen. Zorgen over de leefbaarheid op het platteland en het bestaan van onze boeren bedrijven. De toekomst is onzeker, maar het is niet alleen meer onze toekomst. Het is de toekomst van alle burgers op het platteland. Niet alleen de boeren maar IEDEREEN heeft te maken met de nieuwe regelgeving bij Natura 2000. _ Denk aan: Dorpsfeesten, tentfeesten, optochten, trekker trek, trekkerslep, Zwarte Cross, Motorcross, Mountainbike in het bos, wandelen in de natuur, werken in de agrarisch

192 Gemaakt: 2022-06-21 Statistieken

Meer parkeerplaatsen Kolfstraat Purmerend

Het gebeurt steeds meer dat het in de Kolfstraat lastiger wordt om de auto te parkeren. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor het aantal woonhuizen die gebruik moeten maken van deze parkeerplaatsen. Met als gevolg dat je rondjes aan het rijden bent door de straat, auto's langs de stoep of bij de garageboxen worden geparkeerd.  Nu is hier in de straat een groot grasveld waar niets mee gedaan wordt. Ik heb contact gehad met gemeente Purmerend en zij hebben mij gevraagd om handtekeningen te verzam

28 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

TCC Lyceum Oldenzaal moet volgens het 0 op de meter principe verbouwd worden

Zoals bekend zijn de gemeente Oldenzaal en het Twents Carmelcollege bezig met een integraal huisvestingsplan voor de verschillende locaties van het TCC. Een van de locaties waar (ver)nieuwbouw gaat plaatsvinden is de locatie aan de Lyceumstraat. Dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen die aan modern onderwijs gesteld mogen worden. De huidige eis voor overheids- en schoolgebouwen is dat er gebouwd moet worden volgens het BENG principe. Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dat betekent: Een ge

59 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

Pierenbadje Hoofddorp

Graag zouden wij een pierenbad willen hebben in Hoofddorp, dit zou voor kleine kinderen een uitkomst zijn maar ook voor de ouders  Er zijn genoeg plaatsen in Hoofddorp waar zo een pierenbadje toch zijn recht zou komen, ik hoor dan ook vele buurtbewoners hierover klagen  Overal is wel z'n pierenbadje te vinden, dus waarom niet in Hoofddorp???  Tekenen jullie mee???  Wij willen een pierenbadje !!!! 

46 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het woldpark.

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het Woldpark. Het prachtige groen van het Woldpark verdwijnt door de komst van een skatebaan en pumptrack. Dit zal gegarandeerd voor overlast zorgen in de omgeving. In plaats van groen, komt daar nu veel beton voor terug. Wij omwonenden: zijn tegen de komst van een skatebaan en pumptrack in het groene Woldpark. Constateren:- Een skatebaan zorgt voor veel overlast. Denk o.a. aan geluid, afval, drank en drugsgebruik, baldadigheid.- Een stuk natuur ve

388 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

HET REGENBOOGHUIS MOET BLIJVEN

De REGENBOOG op ons bedrijfspand Mierloseweg 43 5707AB MOET weg vanwege artikel 2.1 derde lid vd wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat dit in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van de welstand. Alle ONDERNEMERS in het Combi-centrum zijn dolenthousiast met het resultaat. Niemand die wij gesproken hebben heeft enig bezwaar . Ons bedrijf Qide Coaching heeft deze regenboog geplaatst met de geloofsovertuiging die in alle geloven wordt verwoordt; dat Hoop en de belofte voor IEDEREEN

579 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Verkeeroverlast

Vanwege het vele verkeer op de Zuiderkade,Wolfsdijk, Bennekomsekae Ede,ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Vooral in de spits (dan gaan ook de kinderen naar school) is het gevaarlijk om te fietsen of te wandelen. Wij willen dat de Gemeente Ede actie gaat ondernemen om het verkeer te verminderen,of de Zuiderkade anders in te richten zodat het minder aantrekkelijk wordt om het binnenveld als sluiproute te gebruiken.

46 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Huisoudste Bouke de Vos verdient een crisis

Reeds worden wij geteisterd door een quasi dictator, die lak heeft aan de regels, die hij zelf zo stevig handhaaft. Na een avond zuipen heeft Bouke de sleutels in de deur laten zitten, waar, zoals wij allen weten, een crisis op staat. Ondanks dit gegeven weigert de beste man deze crisis, zonder gegronde reden. Wij vragen daarom begrip en ondertekening van onze petitie onder oud huisgenoten van Concordia Instaurata, om dit soort wangedrag de kiem in te smoren. 

7 Gemaakt: 2022-06-17 Statistieken

Wij als klas willen dat Soenita Nannan Jeugd en Opvoedhulp (keuzedeel) geeft.

Na de zomervakantie start een keuzedeel traject van 10 weken.Dit keuzedeel gaat over het onderwerp Jeugd en Opvoedhulp. Het Maascollege heeft al iemand aangesteld voor het geven van dit keuzedeel, dit zou betekenen dat wij als klas dan iemand anders krijgen die aan ons les geeft. Dit houdt ook in voor de mensen die nog examens moeten doen Soenita Nannan alleen via de mail kunnen bereiken en dat is misschien niet handig. Overtuiging: Doormiddel van het tekenen van deze petitie ga je er mee akkoo

6 Gemaakt: 2022-06-17 Statistieken