NEEN tegen de bouw van een windmolenpark in Sint-Denijs/Moen

De groep Engie/Eneco alsook de groep Aspiravi willen een windmolenpark van in totaal 10 windmolens van minstens 150 m hoog oprichten in het prachtig open en groen gebied tussen de dorpen Sint-Denijs en Moen. Dit park van 10 enorme windmolens zal voor de bewoners zowel geluidsoverlast, slagschaduw en een enorme vervuiling van het glooiend landschap met zich meebrengen. Daarenboven komen ze in een broedzone voor vogels en hebben ze een storende invloed op de open natuur. Daarnaast betekenen ze ook een negatieve invloed op de waardes van de omliggende eigendommen. Windmolens kunnen in de Noordzee, in industrieterreinen of langs een autosnelweg maar zeker niet in een open landschap tussen deze 2 prachtige dorpen. De molens zullen gezien hun grote hoogte (150 meter) van zeer ver te zien zijn en een enorme negatieve visuele impact uitoefenen op onze regio. Na het vernemen van deze plannen zijn een aantal buurtbewoners onmiddellijk in actie geschoten om dit project alsnog te stoppen. Naast de nodige juridische stappen wensen wij alvast onze miskenning kenbaar te maken aan de hand van een grote petitie. Wij vragen U dan ook onze campagne te ondersteunen en de petitie mee te ondertekenen. Deze kan u ondertekenen op: https://www.petities24.com/neen_tegen_de_bouw_van_een_ windmolenpark_in_sint-denijsmoen Engie is alvast van plan zijn vergunningsaanvraag in de loop van juli 2019 in te dienen en wenst het park te realiseren in de loop van 2021. Na de vergunningsaanvraag hebben wij amper één maand de tijd om bezwaar in te dienen. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe groter onze stem bij diegenen die beslissen over de uiteindelijke vergunning ! Wie actief wenst te participeren in ons actiecomité is steeds van harte welkom. Voor deelname en/of vragen kunt u steeds terecht op volgende emailadres en/of telefoonnummer: actiecomite.sintdenijs@gmail.com of 0473541388 Samen zijn we nog sterker en wij rekenen alvast op uw steun ! Getekend, het actiecomité


Actiegroep Sint-Denijs/Moen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actiegroep Sint-Denijs/Moen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...