Geluidsregels in Delft moeten snel bijgesteld worden

Geachte burgemeester en raadsleden van de gemeente Delft,
Als betrokken en bezorgd burger van Delft verzoek ik u om aandacht te besteden aan het volgende:
Sinds kort is er een nieuw beleid van kracht met betrekking tot het maken van live-muziek in en bij de horecagele
genheden in de binnenstad. Dit beleid heeft de afgelopen maanden tot grote onvrede geleid onder bewoners, bezoekers, horeca-exploitanten en muzikanten.
Het argument om door dit systeem de mogelijkheden voor live-muziek beter te spreiden gaat niet op: de ene horecagelegenheid heeft zijn product nauw verbonden met het regelmatig bieden van live-muziek en zal hierdoor ernstig beknot worden in zijn onderneming, de andere gelegenheid heeft hier juist geen behoefte aan en zal niet méér muziek gaan bieden.
In de praktijk leidt dit tot absurde situaties, met name op de zondagmiddag: vanwege de plicht om ruim van te voren een vergunning te moeten aanvragen, gecombineerd met de onvoorspelbaarheid van het Nederlandse weer, worden er geen optredens op terrassen meer georganiseerd. Ook komt het voor dat er publiek op de terrassen zit terwijl goede muzikanten binnen slechts voor het barpersoneel staan te spelen. Verder worden binnen-optredens last-minute gecanceld omdat het toevallig mooi weer is.
Het netto resultaat is een binnenstad waar op zondagmiddagen een matte sfeer heerst, in pijnlijke tegenstelling tot de levendige atmosfeer van vorige jaren. Ook het verschil met andere steden die een centrale rol in hun streek vervullen is schrijnend, vooral omdat Delft zoveel potentie heeft.
Op korte termijn leidt dit tot economische schade voor de horeca, muzikanten en detailhandel, doordat bewoners en bezoekers wegblijven of de binnenstad korter bezoeken. Op langere termijn leidt dit tot imagoschade voor Delft in het algemeen en zal dit ook op grotere schaal een negatief economisch, cultureel en politiek effect hebben.
Ik kan me niet voorstellen dat deze schade het gevolg mag zijn van het verbieden van drie uren live muziek op de zondagmiddag.
Ik vraag u dan ook met klem om hier serieus aandacht aan te besteden en om de regeling terug te draaien of op te schorten. Vriendelijk verzoek om dit op zeer korte termijn te doen zodat de schade voor de rest van het seizoen beperkt blijft.
Met vriendelijke groet,


Guus Mentink en Rene Bubberman    Neem contact op met de schrijver van de petitie