Geluidsoverlast buurtcentrum Laurierweg 104

Inmiddels zijn wij als buurtbewoners bijna 2 jaar bezig om de geluidsoverlast vanuit het buurtcentrum tegen te gaan. Meerdere personen van de gemeente, het buurtcentrum en Bo-ex hebben wij geinformeerd zonder enig resultaat.

Het meeste overlast is na 18:00 uur tot soms 22:45 uur. Vooral de harde muziek, het stampen en scheeuwen is waar wij het meeste last van hebben. 
Graag vragen wij voor een permenente oplossing zoals het sluiten van de zalen na 18:00 uur, geen muziek meer afspelen na dit tijdstip of kijken naar mogelijkheden om de zaal volledig geluidsdicht te maken.  

Het buurtcentrum is eigendom van de gemeente Utrecht (staat in de Kadaster ). Wij hebben op 2-2-2022 een bericht over de overlast gestuurd naar wethouder Eerenburg maar daar hebben wij geen reactie op gehad.

Middels deze petitie willen wij de overlast nogmaals aan de kaart brengen op het spreekuur op 13-12-2022. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sharona Reijken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...