Geen windturbines in Keppel en Eldrik!

Logo_Tegenwind_Keppel_Eldrik2_rood.jpg

Geen 200 meter hoge windturbines in de omgeving van Keppel en Eldrik

Ons is zeer recent ter ore gekomen dat er plannen zijn voor het plaatsen van ten minste 8 (en mogelijk 15) grote windturbines van meer dan 200 meter hoog in de nabijheid van Keppel en Eldrik. Dit windmolenpark is gesitueerd aan de overzijde van de Oude IJssel vanaf de brug in Laag-Keppel tot aan de brug bij Eldrik/Hoog-Keppel.

Wij - inwoners van Keppel - werden overvallen door dit nieuws en zijn direct op onderzoek uitgegaan. Uitkomst: Landgoed Keppel - en mogelijk andere partijen - hebben inderdaad plannen voor windturbineparken. In onze ogen is het cruciaal dat omwonenden en belanghebbenden tijdig, open, transparant en eerlijk worden geïnformeerd. Tot op heden is dat echter niet gebeurd, door geen enkele partij.

Wij zijn vóór verduurzaming, maar vinden dat een windturbinepark niet in ons prachtige coulisselandschap hoort. Naast landschapsverstoring zijn er negatieve effecten als geluid, slagschaduw en de (knipperende) lichten op de turbines, maar ook de eventuele kans op gezondheidsproblemen, negatieve milieueffecten zoals vogelsterfte en potentiële waardedaling van de woningen in de nabijheid.

Met deze petitie laten we de gemeente Bronckhorst en de initiatiefnemers van de windmolenparken weten dat we fel tegen deze plannen zijn. Maar ook dat de inwoners onvoldoende en onvolledig worden geïnformeerd over het verduurzaamheidsbeleid van de gemeente Bronckhorst.

Foto_Facebook.jpg


Tegenwind Keppel en Eldrik    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tegenwind Keppel en Eldrik om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...