Geen verbod op Hells Angels in België !!!

FB_IMG_15595607100152.jpg

Beste,

In ons buurland Nederland heeft de heksenjacht op motorclubs geleid tot het verbod op de Hells Angels, 1 van de eerste en de meest befaamde motorclub van de wereld !!

De media heeft door foutieve en vaak overdreven berichtgeving aktief deelgenomen aan de heksenjacht op de Hells Angels en de club bewust in een negatief daglicht geplaatst wat uiteindelijk tot het verbod van de club heeft geleid in Nederland.

Ook bij ons in België is geprobeerd de Hells Angels te verbieden. Gelukkig is dit toen niet gelukt omdat de vrijheid van vereniging daardoor in het gedrang zou komen te staan. Want stel dat de club ook in België zou verboden worden, dan kan dit verbod aangewend worden als antecedent om eender welke vereniging op te doeken in België.

Beste mensen dit is een inbreuk op het grondwettelijk recht tot vereniging in België. Een verbod op de Hells Angels staat gelijk aan een verbod op iedereen zijn recht om te verenigen en de vrijheid om samen een gemeenschappelijk interesse te delen. In dit geval het rijden op de motor met gelijkgezinden.

Kent iedereen de zaak van Els Clottemans nog ??? Zij werd veroordeelt zonder effectieve bewijzen op grond van sterke vermoedens en kreeg ten onrechte 30j cel. Sindsdien is het hek van de dam en kan ieder van ons op gelijkaardige wijze veroordeeld worden zonder harde bewijzen.

Dus: Alstublieft onderteken niet alleen om een verbod op de Hells Angels tegen te gaan, maar ook om uw eigen recht tot vereniging te vrijwaren !!! Always look at the Big picture !!!

FB_IMG_15595607100153.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jimmy Çmendur om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...