BKO ouders en leerkrachten

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie BKO ouders en leerkrachten.


Gast

#1

2014-03-19 12:45

middagtoezicht moet gratis kunnen in alle scholen

Gast

#2

2014-03-20 10:46

Wanneer beide ouders werken en men niet op hulp kan rekenen van grootouders of anderen, is een goede gestructureerde buitenschoolse opvang noodzakelijk. Deze laat toch nog vaak te wensen over.

Gast

#3

2014-03-20 15:54

300.000 euro voor een nieuw logo van de vlaamse overheid kan dan wel ??????

Gast

#4

2014-03-20 20:17

Een goed georganiseerde opvang is heel belangrijk, zowel voor de kinderen, ouders, leerkrachten en directies !

Gast

#5

2014-03-21 08:21

de overheid moet hiervoor middelen voorzien die niet uit het werkingsbudget van de scholen komen: infrastructuur, personeel. Het is ook niet meer dan normaal dat ouders, die hiervan gebruik maken, een financiële bijdrage leveren.
Het is geen taak voor de scholen, al kan het best dat het toezicht op de school zelf plaats vindt.

Gast

#6

2014-03-21 20:24

Als ouder verwacht ik een gepaste reactie van de regering.

Gast

#7

2014-03-22 09:05

SCHOOLGAAN IS EEN RECHT EN PLICHT EN HET TEKORT AAN DURE OPVANG MOET OPGELOST WORDEN EN BETAALBAAR BLIJVEN VOOR IEDEREEN
Gast

#8 Buitenschoolse opvang

2014-03-24 12:22

Vele jaren heb ik gewerkt als administratieve in het onderwijs, wat betreft de buitenschoolse opvang is er veel verbetering nodig. Meestal zijn de personen die de opvang doen niet gemotiveerd, bekwaam en gaat het alleen om de euro's. Het andere minpunt is: veel te veel ouders laten hun kind in de opvang, zelfs de woensdagnamiddag ook al werken deze niet (voor hen is het een gemakkelijke oplossing) om hun kinderen groot te brengen! Geef deze taak in handen van bekwame vrijwilligers!

Gast

#9

2014-03-24 17:09

niet bezuinigen op kinderopvang

Gast

#10

2014-03-25 12:45

Beste directeur, leerkrachten, ODVB.


Met interesse nam ik kennis van jullie schrijven omtrent de naschoolse opvang en het middagtoezicht. Ik onderschrijf volledig jullie standpunt en ik heb dan ook alle begrip voor de problemen die jullie aanhalen. Verder wens ik ook te vermelden dat wij als ouders zeer tevreden zijn van de werking, de inspanningen die uitgaan van de leerkrachten en het aanbod aan naschoolse activiteiten georganiseerd door de school. Ik zal dan ook graag de petitie onderschrijven.

Het is echter duidelijk dat in deze tijden van fictieve en virtuele crisis het debat over educatie snel verwaterd in een debat rond gebrek aan middelen. Is men vergeten dat kennis en cultuur de bouwstenen zijn van ons zorgvuldig opgebouwd maatschappelijk weefsel? Is het geen teken aan de wand dat de toekomst van onze kinderen gehypothekeerd word door het nemen van al te populistische maatregelen?
En net nu we nood hebben aan meer kennis en cultuur, worden deze beiden bij het huisvuil gezet. De achterstand die we zodoende oplopen is nefast voor de economie en het zal decennia aan inspanningen vragen om het tij te doen keren.

Een gebrek aan visie meer is het niet, de middelen zijn immers aanwezig. Wanneer de stad Veurne 50.000 Euro veil heeft om het circus “Villa Vanthilt” binnen te halen, dan mag men verwachten dat een evenredig bedrag wordt gespendeerd aan de toekomst van zijn inwoners. Wanneer er een gloednieuwe evenementenhal wordt gebouwd zonder dit te koppelen aan een duidelijk beleid, dan dien ik mij als inwoner daar vragen bij stellen; een evenementenhal die trouwens niet voldoet aan de interdisciplinaire hedendaagse noden. Wanneer we worden opgezadeld met een zogezegde schepen van cultuur die meer tijd spendeert aan het uitkiezen van belachelijke mantelpakjes dan het voeren van een effectief beleid, dan mogen de inwoners toch even de wenkbrauwen fronsen. Als populistische propaganda kan dit alles tellen, een nieuwe slogan dringt zich dan ook op voor de stad Veurne: 'More Image Building, less Education'.

Ook de ouders gaan natuurlijk niet vrijuit. Redenen om de opvoeding, of het gebrek aan, af te wimpelen op derden wordt gretig gevonden. Het arsenaal aan excuses om toch maar zijn verantwoordelijkheid te ontlopen neemt angstwekkende proporties aan. Ter eer en glorie van een maatschappelijk imago is de tijd die effectief aan kinderen door hun ouders wordt toebedeeld gereduceerd tot een minimum of overgelaten aan een 'High-tech nanny'. Dit eenheidsdenken gehuld in een mantel van conformisme en objectiviteit is nefast voor de ontwikkeling van het kind.

Toen ik door vrienden in Oostende werd uitgenodigd voor het carnavalfeest op de campus GO Mariakerke werd mij gevraagd een inkom van 3 Euro te betalen. Is dit het toekomstbeeld dat we ons dienen te vormen van het openbaar onderwijs? Maken we elke dienst en prestatie die de samenhorigheid en maatschappelijke evolutie van het kind ontwikkelen quantificeerbaar? Ik stel hier zeker niet die 3 Euro in vraag maar weer de manier waarop. Was het niet leuker geweest een knutselactie op te zetten voor de kinderen, om dan bv. een carnavalsattribuut te overhandigen bij het betreden van de campus? Men had dan vriendelijk de ouders kunnen uitnodigen tot het geven van een kleine bijdrage naar eigen goeddunken en persoonlijke mogelijkheden. Het resultaat is identiek maar de perceptie is totaal anders, het betreft hier dan een gift ipv een dwangsom en dit zonder een wrange nasmaak na te laten.

Met oprechte en vriendelijke groeten.

frank beekman

“Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants”
Antoine de St-Exupéry

Gast

#11

2014-03-26 15:04

Ouders en scholen kunnen niet zonder voor- & naschoolse opvang (én middagtoezicht), maar helaas zijn er noch middelen, noch personeelsleden, ... voorzien om opvang te organiseren.

Een dikke pluim voor alle opvangmedewerkers die deze niet te onderschatten taak toch dagelijks uitvoeren!

Gast

#12

2014-03-27 17:08

Al Bijna 20 jaar werk ik in de voor en naschoolse opvang van onze school. Ik doe mijn job heel graag. Ik vind het een beetje jammer aan deze petitie dat het blijkt dat we niet opgeleid en niet gemotiveerd zijn. En nee we worden er zeker niet rijk van. Dagelijks zijn wij verantwoordelijk voor een grote groep kinderen van verschillende leeftijden. Wij moeten koken in een niet aangepaste keuken. We zijn al jaren aan het wachten op deftig sanitair. We zorgen voor activiteiten, volgen vormingsavonden.Vaak voorziet men hulp die zo voordelig mogelijk is. Ook die mensen doen heel hun werk met veel enthousiasme. Wat ik spijtig vind aan deze petitie is dat dit gebeurd over de hoofden heen van de mensen die er werken. Geef mensen die werken in de opvang en in het middagtoezicht de erkenning die ze verdienen!

Gast

#13

2014-03-28 15:00

Werkdruk en planlast zijn echt moordend de laatste jaren!!!
Waar blijft het begrip en de "menselijkheid" naar het onderwijzend personeel toe?

Gast

#14 Re:

2014-03-28 20:23

#12: -

Wat u zegt is wat mij, als OUDER die gebruik maakt van de voor- en naopvang, OOK stoort in de brief die men rondstuurt. Ik heb 2 kindjes en ik heb in functie van mijn kinderen al een job GEZOCHT met min of meer acceptabele uren.  Een job die véél minder betaald wordt dan wat ik ervoor deed ook overigens maar dat heb ik er voor over.  Ik begin 's morgens om 7:30 en stop om 16:00uur. Jobs van 8:30 tot 15:00 liggen niet voor het oprapen. Ik kan het mij financieel niet veroorloven om niet of minder te werken. Ik heb geen grootouders of familie die mijn kindjes kunnen opvangen of afhalen en ik ben HEEL BLIJ met de opvang op school en de stad. En die mensen van de voor- en naopvang doen dat fantastisch!!!! En voor alle duidelijkheid ik 'dump' mijn kinderen niet in de opvang om er 'vanaf' te zijn (of free-time te hebben) zoals sommige reacties op deze site blijkbaar denken over mensen die gebruik maken van voor-en naschoolse kinderopvang! Ik ben blij dat jullie er zijn! Mijn dag begint elke dag om 5:30 en vanaf dan is het 1 rush om zo vroeg mogelijk op school te zijn - elke dag opnieuw. Ik ga werken omdat ik financieel niet anders kan en mijn kinderen de educatie wil geven die ze verdienen en nodig hebben...en dat kost ook geld...dus ik moet wel. En de mensen die in de kinderopvang werken? Chapeau!!!!!


Gast

#15 Re:

2014-03-28 20:48

#10: -

Ik ben het eens met sommige dingen die u schrijft maar ik stoor mij enorm aan het stuk over 'OUDERS'. Ik vermoed dat u iemand bent die het financieel iets beter heeft en/of veel familie om op terug te vallen. Ik heb 2 kindjes en ik heb in functie van mijn kinderen al een job GEZOCHT met min of meer acceptabele uren zodat ze zo weinig mogelijk in de opvang moeten blijven.  Een job die véél minder betaald wordt dan wat ik ervoor deed ook overigens maar dat heb ik er voor over. Ik begin 's morgens om 7:30 en stop om 16:00 uur. Jobs van 8:30 tot 15:30 (de gangbare schooluren en dan ben en je er nog niet) liggen niet voor het oprapen. Dus ik MOET wel gebruik maken van buitenschoolse kinderopvang. Zoals véél ouders tegenwoordig. Ik heb nog NOOIT misbruik gemaakt van de opvang om tijd te hebben voor mezelf. Mijn dag begint ELKE dag om 5:30 uur zodat alles in orde is voor de kindjes als ze moeten opstaan en vanaf dan is het een rush om zo snel mogelijk op school te zijn. Ook op woensdag ja.

Wij hebben 40 werknemers op onze werkvloer waarvan 90% vrouwelijk is en AL die vrouwen met kinderen willen met plezier minder verdienen of tijdskrediet of ouderschapsverlof nemen om op zijn minst op woensdag thuis te zijn voor hun kindjes. Spijtig genoeg heeft mijn werkgever niet de ambitie om enkel en alleen om die reden zijn bedrijf te sluiten.

Ik heb 2 schatten van kinderen waar je overal mee kan komen en die wel degelijk mijn waarden en opvoeding hebben meegekregen.

Buiten dat CHAPEAU voor de mensen van de voor- en nabewaking die onze kinderen zo goed en lief opvangen als wij niet KUNNEN!


Gast

#16

2014-03-28 20:50

Ik wil de mensen van de voor- en nabewaking bedanken voor hun goede zorgen voor mijn kinderen!

Gast

#17

2014-03-28 21:19

Fijn dat men opkomt voor de problematiek van ZWAAR ONDERBETAALDE TOEZICHTEN! Leerkrachten nemen die taak op omdat zij een hart hebben voor het kind en het werk voor hun school. Toch zijn vele ouders en de politiek zich niet bewust van de groter wordende werkdruk en de voorbereidingen die wij ook al doen tijdens onze middagpauzes en na schooltijd!!!!! Zoveel leerkrachten breken letterlijk en zitten daardoor weken thuis, hopelijk gaan er nu echt eens ogen en oren open.

Gast

#18

2014-03-29 09:45

Het is zeker belangrijk dat er voor een betaalbare oplossing word gezorgd voor toezicht in de Bko (ook middagtoezicht)alsook al dan niet door bekwame personen die een opleiding gehad hebben en dit voor de veiligheid van de kinderen.


Gast

#19 Re: Re:

2014-03-29 10:06

#14: - Re:

je hebt gelijk .denk niet dat ouders zomaar hun kinderen dumpen om er vanaf te zijn .trouwens om de school waar mijn kinderen gaan moeten we wel kunnen aantonen dat je werkt of opleiding volgt .anders (moeten) ze thuis eten tussen de middag .hangt ook af van de afstand  tussen huis en school natuurlijk.


Gast

#20

2014-03-29 12:02

De personen die werken in een BKO zijn opgeleid en gemotiveerd! Zo niet? Verander dan van opvang. Maar deze petitie is nefast voor de werknemers! En daarom weiger ik te tekenen. Deze petitie heeft weinig blijk van respect voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor de opvoeding en opvang van vele kinderen.

Gast

#21

2014-03-30 19:48

Toezicht onder de middagpauze is zeker een minimum vereiste!

Gast

#22

2014-03-31 10:40

Buitenschoolse kwalitatieve opvang rekening houdend met werkende ouders is een noodzaak.

Huiswerkbegeleiding en leerlingdifferentiatie (individueel) zie ik wel als een taak van de leerkracht (of leerkracht in opleiding) na de lesuren en tijdens de middagopvang zij het wel mits een extra loonsvoordeel wat ook in de prive geldt : kwalitatieve overtime wordt vergoed in loon of kan gerecupereerd worden.

Ook kan de buitenschoolse opvang meer aangesloten naschoolse activiteiten faciliteren. Een school heeft de infrastructuur (sporthal, computerklas, labo, klaslokaal, refter, podium, ...) en kan samenwerken met verschillende prive organisaties voor het aanbieden meteen na school van sport/ spel /computervaardigheid/ Muziek / beweging / koken/ projectenwerk : techniek, haken, breien, naaien etc. in de school.

Buitenschoolse opvang dient beter georganiseerd te worden zodoende dat deze een meerwaarde is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en niet enkel een noodzakelijk kwaad 'wachten tot mama/papa gedaan heeft met werken'.

En vanaf dat ze 12 jaar zijn is er amper een naschools aanbod. Er is ook totaal geen overgangsfase in opvang voor tieners geregeld.

Kinderen van de verschillende leeftijden 3-6, 6-9, 9-12, 12-15 hebben een andere nood aan begeleiding en activiteiten tijdens de buitenschoolse opvang, speel hierop in als maatschappij.

Gast

#23

2014-03-31 11:07

Er is te weinig werkaanbod?? Ouders zijn het slachtoffer die geen werk vinden door geen deftige buitenschoolse opvang!! Er zou toch ook meer werkaanbod zijn daar de opvang mensen werk zou aanbieden en het zou het leven zooo veel makkelijker maken op werkgebied. Er moet echt iets aan gedaan worden want teveel mensen komen door deze situatie in zware financiële niet te vergeten geïsoleerde omstandigheden terecht.

Gast

#24

2014-03-31 13:13

prima initiatief!

Gast

#25

2014-03-31 13:14

en inderdaad zéker tijdens de middagpauze!