Bezwaarschrift PRUP 9 Bedrijventerrein Berkenbossen Oost


Gast

#1

2011-10-12 16:02

De laatste restjes natuur beschermen...

Gast

#2

2011-10-12 20:17

Het bosbestand wordt overal in Vlaanderen aangetast, de EU vraagt aan Belgie om zijn verplichtingen na te komen, neen, er moeten immers bedrijfstereinen bij komen, en Crosstereinen, complete waanzin, het weinige dat we nog hebben, daar moet men zijn poten afhouden, bossen hebben eenheel belangrijke sociaal-maatschappelijke functie, naast het terugdringen van de CO2. Maar in Vlaanderen is het apres moe le deluge.
Onze kleinkinderen gaan ons vervloeken, en terecht!!!!

Gast

#3

2011-10-12 22:24

.

Gast

#4

2011-10-13 01:00

Vlaanderen is eindelijk enkele natuursnippers rijk, maar van verbindingsgebieden tussen deze is geen sprake. Het geeft eerder de indruk dat het proces wordt tegengewerkt!

Gast

#5

2011-10-13 13:57

Sommige politici vinden natuurbehoud héél belangrijk. Tot op het moment dat er andere belangen in het spel komen. Dan is natuurbehoud opeens niet meer prioritair. Typisch voor politici die natuurbehoud, als puntje bij paaltje komt, eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden ...

Gast

#6

2011-10-15 11:27

geef ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Gast

#7

2011-10-16 15:30

Molse politici, vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is...

Gast

#8

2011-10-17 22:42

Het is mijn overtuiging dat net dat deeltje van Mol de opening maakt naar de richting Rijsbergdijk en verder. Door het onderbreken onderbreek je weer een richting met mogelijke stapstenen voor de natuur;

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...