Petitie tegen aanwijzing Westerstraat 52/54 voor drugsopvang


Gast

#1

2011-09-23 20:39

Te gek voor woorden om in deze, zeker voor Rotterdam, zware financiële tijden een monumentaal pand voor veel geld te gaan inzetten voor drugsopvang.
Bezorgd

#2 Re: Momunemtaal pand / beschermd stadsgezicht

2011-09-23 23:39

#1: -  

Je maakt mij niet wijs dat de panden als monumentaal zijn aangemerkt, en de wijk als beschermd stadsgezicht om verslaafden te huisvesten? Verloedering toe te staan.

Feitelijk staat de gemeente dus toe dat de NAS een nieuwe cultuur- en architectuurhistorische waarde aan de panden gaat geven en aan de wijk. Een opvang die de illegaliteit in de wijk brengt en die voor een kleine groep van haar bewoners een uitzondering maakt zich op het criminele pad te begeven met een zekerheid dat er geen strafvervolging plaatsvind.

Het is de wereld op zijn kop!

 

 


Gast

#3

2011-09-26 23:08

Het beleid van gemeente Rotterdam is onbegrijpelijk. Op deze locatie een dergelijk opvangcentrum is ronduit belachelijk. Ik begrijp dat spreiding noodzakelijk is, maar bekijk daarbij ook het aantal inwoners t.o.v. het aantal psychiatrische drugsverslaafden.

Gast

#4

2011-09-27 13:59

Willemsplein en omgeving inclusief spido als toeristen trekker.nog geen geranium of een fatsoenlijke zitplaats te vinden op de steen vlakte willemsplein.wel gaat de gemeente vele tonnen investeren om op deze meest markante locatie een drugs and cq verslaafden opvang centrum. Te openen. Dit is geen goed beleid dit kan anders.
Bij mij leeft de gedachte dat een of meerdere personen alleen maar zijn eigen zakken denkt te gaan vullen.niks geen liefde voor drugs verslaafden laat staan de stad Rotterdam

Gewoon geld....
Gast

#5

2011-09-27 14:21

In Dubai zouden deze mensen in de gevangenis zitten en daar hebben de goede burgers er geen last van en het kost geen cent voor de belasting betalers. Alle hupoorgenisaties kunnen ook worden opgedoekt en de kinderen en gezinnen in deze buurt kunnen rustig slapen.

Gast

#6

2011-09-27 23:11

Kan niet waar zijn dat er zomaar een drugpand ´naast´ je huis wordt geplaatst, dit heeft impact op wonen, veiligheid, waarde van huis etc!

Gast

#7

2011-09-28 17:08

Welke linkse intellectueel bedenkt nu zoiets om de mooiste wijk van Rotterdam zo te laten verloederen.Schande!

Gast

#8

2011-09-28 22:37

Waarom wordt een wijk als het Scheepvaartkwartier belast met drugsprobleem ??  Tot voor kort was het rustig wonen en vertoeven in deze prachtige en geliefde wijk , maar het naar toehalen met dit drugsprobleem kunnen we dadelijk alleen nog maar praten en denken hoe het was voor die tijd !!Toen was iedereen er trots op om hier te wonen en straks schaamt iedereen zich om te zeggen dat men hier woonachtig is alleen vanwege het feit ........drugsprobleem  Westerstraat 52/54 !!! En wéér gaat er iets van Rotterdam verloren wat niet meer is terug te draaien !   Schaam je diep   B & W  van Rotterdam , je gaat als vanouds wéér in de fout !    André van Heck.


Gast

#9

2011-09-29 12:13

Volstrekt belachelijk, waar hebben ze de Maasvlakte dan voor gebouwd?

Gast

#10

2011-09-30 09:04

Op de Westerkade woont familie, ook ben ik geinteresseerd in scheepvaart. Dus mijn bezoek daar is zeer regelmatig. Ik vraag mij af hoe het zal gaan met de omgeving, als het plan wordt doorgezet.

Gast

#11

2011-10-01 11:05

Deze bestuurlijke dwaling ( ik bedoel kiezen Westerstraat52-54 voor drugsverslaafden opvang)moet aan heel Rotterdam met alle mogelijke middelen bekend gemaakt worden!!

Gast

#12

2011-10-01 11:29

de gemeente moet weer extra bezuinigen, dat lijkt mij niet moeilijk: stop met de plannen van dit drugspand en ontsla alle ambtenaren die bij dit idiote kosten verslindende idee betrokken zijn geweest. De ov kaart voor 65 plussers kan dat gehandhaafd blijven

Gast

#13

2011-10-02 15:54

Het scheepvaartkwartier doet al zoveel voor de stad Rotterdam. De wijk staat vele dagen/weekeinden open voor grote evenementen waarbij de overlast door de bewoners voor lief genomen wordt. Die bestaat altijd uit onze moeilijk bereikbare wijk op zulke dagen. Over de overlast van veel extra spektakellawaai, mensenmassa en rommel maar niet te spreken. Kortom onze wijk doet al meer dan genoeg! En er is veel ruimte uit het openbare zicht, waar deze drugsopvang zou kunnen komen. Op een toplokatie is van de zotte!

Gast

#14

2011-10-04 15:11

een onmogelijke plek in een prachtige wijk.
onbegrijpelijke ambtelijke dwaling om deze plek
te verkiezen boven voordeligerer oplossingen.
hieruit blijkt toch dat we veel meer kunnen bezuinigen op dit soort idiote projecten!!

Gast

#15

2011-10-04 16:13

lekker ver in het nieuwe westen stoppen die handel.

Gast

#16

2011-10-05 00:13

Zeg Amtenaartjes, hebben jullie zelf gespoten toen jullie dit besluit namen?
Denk toch na!!!!
Oh sorry,iemand die een besluit neemt om in deze schitterende wijk een drugspand te
willen vestigen, kan NIET denken!!!

Gast

#17

2011-10-07 14:41

Ook met begrip voor de moeilijkheid voor het door de gemeente op te lossen probleem, geldt de vraag: hoe is tot dusver de besluitvormingsformule E=KxA toegepast? Welnu, de kwaliteit is twijfelachtig: sociaal - economisch schadelijke plek, complexe en dure oplosssing, geen /onvoldoende afweging tussen tegenstrijdige publieke belangen. De acceptatie is nihil: private belangen genegeerd, de sociale omgeving voor voldongen feiten en misleidende informatie gezet; dit lokt verzet uit. Effectiviteit van de besluitvorming is dus 0.
Hans Bennebroek

Gast

#18

2011-10-07 15:34

we moeten gezamenlijk al het mogelijke doen om de vestiging van een opvang voor drugsverslaafden in de wijk te vvorkomen

Gast

#19

2011-10-10 20:53

niet echt een geschikte locatie voor een opvang voor drugverslaafden

Gast

#20

2011-10-11 14:29

De gemeente is alles behalve transparant in deze. De bewoners en ondernemers zijn niet/te laat geinformeerd.Dit hoort niet in een democratie. De claims voor planschade zijn straks niet te overzien!

Gast

#21

2011-10-11 18:40

Verslaafde opvang is belangrijk, zoals iedereen dat vindt, alleen de manier waarop en waar zijn veel meningen over verdeeld.
Feit is dat de het scheepvaart kwartier in het geheel geen locatie bied voor deze opvang. Dit is ook niet iets dat tussen de dagelijkse bewoning hoort. Kijk eens naar hoe DE HOOP dit aanpakt en organiseert.

Gast

#22

2011-10-13 01:18

Ben tegen opvang in welke vorm dan ook. En helemaal als ik er op uit kijk van uit mij raam. Ook ik heb kinderen, en wil geen spuiten in de portiek vinden

Gast

#23

2011-10-13 15:31

Als jonge ondernemer heb ik mij niet zo lang geleden gevestigd in het scheepvaartkwartier. dit was een wel overwogen beslissing. Wat de gemeente nu wil kan ik niet begrijpen!!

Gast

#24

2011-10-14 23:47

Opvang en onderdak voor deze groep mensen moet meer verantwoord en beter plaatshebben. Het zou dienstig zijn met werkelijk deskundigen daarover te spreken: probeer eens The Mall Millinxbuurt. Dan zie je waarom aandacht,lokatie en opvang veel verband houden met succes.

Gast

#25

2011-10-24 12:18

Drugsverslaafdenopvang is een goed initiatief ; echter denk ik dat het Scheepvaartkwartier in Rotterdam niet de aangewezen plek is.