Een gescheiden riool in de Gestelsestraat

Ik ben al enige tijd aan het lobbyen om gelijktijdig met de herinrichting van onze straat een gescheiden riool aan te leggen en daarmee toekomstige wateroverlast in de Gestelsestraat, Kosterhof en andere straten te voorkomen (met excuses voor de slechte kwaliteit van de foto)..

IMG_2A97ECD3AD4B-1.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bas Coenen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...