Desocialezekerheidvernieuwenviaeenopendenkwedstrijd

T.a.v. de Nederlanders die dit lezen. Als de Belgen erin slagen in 2019/20 elk gezin een vast inkomen te bezorgen dat wordt aangevuld met andere uitkeringen voor de niet-actieven en natuurlijk loon voor de werkenden, dan kan Nederland dit voorbeeld volgen. Jullie hulp nu kan dus positieve gevolgen hebben voor jullie beurs en levensomstandigheden over enkele jaren. Vergeet niet dat de Vlamingen - het is moeilijk de Franstaligen erbij te betrekken, al is het niet onmogelijk maar niet door mij alleszins - met veel minder zijn en dat jullie veel beter zijn in tal van complexe kwesties aan te kaarten op TV en dergelijke. Jullie belangstelling kan zelfs cruciaal zijn.

------------

De laatste jaren verschijnen er meer en meer boeken en artikels over het zogenaamde basisinkomen en wordt er regelmatig gedebatteerd door vaak dezelfden voor enkele tientallen of honderden geïnteresseerden. Die niet zelden een "zwarte" of "witte" mening hebben: dit invoeren kan helemaal niet, of er moet een complete transformatie, revolutie, renovatie, ... komen en elke volwassene moet een bedrag van 1000 à 1500 euro - het eerste enkele honderden te weinig voor vele alleenstaande niet-actieven, beide bedragen eigenlijk te en absurd hoog voor samenwonende werkenden - per maand ontvangen en doorgaans de jongeren de helft tot een kwart of nog minder.

Bijvoorbeeld:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170505_02867780/basisinkomen-moet-fundament-van-onze-sociale-zekerheid-worden

https://radio1.be/het-basisinkomen-de-redding-van-de-sociale-zekerheid

https://www.demorgen.be/opinie/basisinkomen-is-geen-sociaal-alternatief-voor-onze-sociale-zekerheid-b56ba0f3/

http://www.aclvb.be/nl/artikels/de-valkuilen-van-het-basisinkomen-waarom-onze-sociale-zekerheid-opofferen-geen-goed-idee

http://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-Basisinkomen.pdf

http://www.knack.be/nieuws/belgie/universeel-basisinkomen-is-onhaalbaar-onbetaalbaar-en-onwenselijk/article-normal-866981.html

“We moeten ons afvragen hoe we onze sociale zekerheid zouden organiseren als we van nul mogen beginnen”, aldus Duchâtelet.

Helaas zit ons denken te veel vastgeroest in oude gewoonten. Denk bijvoorbeeld aan de 40-urenweek. Die is zo vanzelfsprekend geworden terwijl we vanuit het gezond verstand eerder zouden verwachten dat de ideale arbeidstijd voor iedereen anders moet zijn. Ook het feit dat vrijwilligerswerk en informele arbeid niet meegeteld worden in onze welvaartsmetingen is volgens Duchâtelet het zoveelste bewijs dat ons huidig systeem grondig moet worden herdacht.

Beide sprekers waren het erover eens dat we geen tijd te verliezen hebben. De veranderingen in onze economie zijn zo fundamenteel dat we snel door de realiteit zullen worden ingehaald."

https://etion.be/kennisbank/basisinkomen-graag-een-correcte-discussie

De voornaamste motivatie van een grondige renovatie van de sociale zekerheid moet uiteraard zijn: de aanhoudende en zelfs groeiende armoede - ook die van the working poor, waaronder verrassend veel zelfstandigen, en natuurlijk ook gepensioneerden, jongeren, etnische minderheden en deeltijds werkenden - aanpakken en ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als er honderdduizenden banen gaan verdwijnen in de komende decennia als de "robotten het gaan overnemen". Ieder moet zijn of haar rekeningen kunnen betalen; op wereldreis gaan of een (dure) wagen kopen hoort daar niet noodzakelijk bij.

Deredactie.be. (2016, 20 november).
 
“Over 10 tot 20 jaar is 50 procent werkloos”.
 
 
Te pessimistisch? Wat er ook van zal zijn:
 
"Volgens de auteurs leidt de vrees voor een ‘robocalyps’ de aandacht af van een veel belangrijkere vraag. ‘De discussie zou veel meer over ongelijkheid moeten gaan, dan over massaal jobverlies’, zegt Salomons. Automatisering zal immers de aard van de jobs veranderen, en vooral hooggeschoolden zijn beter af. Dat doet de ongelijkheid toenemen. ‘Het belangrijkste wapen daartegen is onderwijs’, zegt Salomons. ‘Niet alleen hoger, maar ook technisch onderwijs, om vaklui op te leiden. Verder moeten overheden vangnetten creëren en de overgang van de ene naar de andere baan begeleiden.’"
 
 

Ik heb gedurende ongeveer een half jaar mij verdiept in deze materie en een twintigtal formules bedacht tussen de 19 en 64 miljard, hetgeen dus een pak lager is dan die 100 miljard of veel meer die anderen willen voorzien voor dat fameuze basisinkomen maar dan ook nog vrij hoge klassieke uitkeringen toelaat. En geloof (net zoals ook wel vele anderen, dit las ik in een verslag over het debat op de Gentse feesten), dat de oplossing voor de hand ligt: ergens in het midden. (Anders komt het er ofwel nooit van ofwel pas over x aantal jaren, en jammerlijk te laat voor velen.) Dat heet een eerbaar compromis. Rome wasn't built in a day. We kunnen beginnen met "twee of drie heuvels" zodat het hele systeem niet op zijn kop moet gezet worden, met tal van overgangsproblemen die juist de reden zijn waarom vele politici zo'n hele omschakeling niet zouden willen waardoor het embryonaal concept nooit gerealiseerd zou worden. Een huis renoveren als je er nog in woont is een te vermijden situatie, maar als je één verdieping doet en een "stofvrij" leven kunt leiden op de andere, is dat misschien wel de best mogelijke strategie. Want dan moet je niet alles verhuizen met wagens, niets anders huren, kun je goed toezicht houden, de kosten spreiden, sparen voor de volgende fase en dan ook bepaalde tegenvallende veranderingen corrigeren ...

Een duaal SZ-systeem introduceren in 2020 en tegelijk de fiscaliteit stevig en rechtvaardig hervormen, het zou het hoofdthema van de verkiezingen kunnen worden. Maar wie of wat gaat daarvoor zorgen? En is er iemand geniaal - Grieks, scheppend, Genesis, ... - genoeg om een gouden formule te vinden/hebben gevonden? (Deze bezorgde, zeer gemotiveerde en erg inquisitieve en creatieve "amateur" hoopt diegene te kunnen zijn en dit ei-van-Columbusgewijs te gaan bewijzen.)

Een BOBEL-prijs is de oplossing. De eerste B kan staan voor basisinkomen, maar ook burgerdeel, burgerbudget, boodschappenbedrag, bestaanssubsidie, ... De rest: Onderzoeken België (Europa) Levenslang. Telkens vier juryleden uit de academische wereld, de werkgeversorganisaties en de vakbonden en/of mutualiteiten evalueren de inzendingen op hun kwaliteiten en kiezen minstens één laureaat. Die 6000 à 12000 euro als prijs kan ontvangen als 80 % van de politici geestdriftig zullen zijn aan het einde van de rit. De hoogte van het bedrag is niet zo relevant, maar het feit dat er een geldprijs is, moet aantonen dat het om een serieuze en zelfs potentieel ontzettend belangrijke kwestie gaat en geen spelletje. De beste misdaadroman van het jaar krijgt 5000 euro van Knack; het mag dus liefst wat meer zijn. En om veel werk voor de jury door tal van mediocre inzendingen te voorkomen, zou het nuttig zijn een deelnameprijs te laten betalen van 60 euro. Wie kan daar tegen zijn?

De vragen zijn: hoeveel in totaal en individueel, voor wie, hoeveel over voor de klassieke zekerheid en hoe dit te financieren.

Het praktische probleem: wie gaat die prijs en ontwerpwedstrijd in het leven roepen? Ik kan het niet, want ik moet meedoen ... Ik  ben sowieso een twijfelaar, dromer en (be)denker in hart en nieren, al is het een late roeping om nu pas uit de schaduw te treden. (Op een dag vind je de missie van je leven.) Een doener, durver, ondernemer, organisator, podiumbestijger, ... ben ik niet bepaald.

En hoe aan die som te geraken? 100 bedrijven en organisaties die minstens 60 euro wensen bij te dragen? 6000 individuen x 1 of 2?

Als je zou willen steunen, onderteken deze petitie. Geen zorg, betalen is pas nodig als de BOBEL-prijs effectief wordt uitgereikt.

Bedankt, enne ...

https://www.brainyquote.com/quotes/henry_ford_122851

“Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.” Henry Ford

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dirk Van Landen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...