De Wollewei verkopen... Wie verzint zoiets?

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/312119_655796014436023_1845558151_n.jpgOpen brief

Turnhout, 28 mei 2013

De Wollewei verkopen... Wie verzint zoiets?

Het stadsbestuur van Turnhout heeft het patrimonium van de stad in kaart gebracht. In het kader van de meerjarenplanning zal worden beslist welke gebouwen in aanmerking komen om te worden verkocht. Op die lijst staat ook het jeugdcentrum Wollewei.
De Wollewei verkopen... Wie verzint zoiets?

Op de vraag van een bezorgde Turnhoutse jongere en na een vlammend negatief advies van de jeugdraad, kwamen er vanuit het stadsbestuur geen geruststellende signalen. Schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V) zei: “We gaan geen heilige huisjes uit de weg”. Schepen van Jeugd Hannes Anaf (sp.a) antwoordde in opdracht van het college dat er nog geen knopen zijn doorgehakt: “Zeggen dat de Wollewei verkocht zou zijn, is absoluut voorbarig.”
De sp.a liet wel aan zijn leden weten dat, wat haar betreft, de Wollewei niet verkocht mag worden. 
Daarop herhaalde de grootste partij van de meerderheid, N-VA, dat er “geen enkel heilig huisje is en dus alle stadspatrimonium onder de loep zal worden genomen”. N-VA riep ook elke schepen op om inspanningen te leveren.

Samen met de Turnhoutse jeugdraad en met meer dan 1250 sympatthisanten van de Facebook-groep OccupyWollewei, stellen wij vast dat de optie om de Wollewei te verkopen nog niet van tafel is geveegd. Op 30 mei bespreekt het college het dossier. De tijd dringt.

Waarom mag de Wollewei niet worden verkocht? 

1) De Wollewei is een monument 
Turnhout mag op veel dingen fier zijn, maar op de Wollewei wellicht nog het meest. Het stedelijk jeugdhuis werd in 1974 opgericht en was toen het eerste stedelijk jeugdcentrum van Vlaanderen. 
Jan Starckx werd de eerste gemeentelijke jeugdconsulent van het land. 
Turnhout heeft al bijna veertig jaar een ijzersterke reputatie wanneer het gaat om jeugdbeleid en er zijn weinig steden waar er zoveel jongeren lid zijn van een jeugdbeweging. Op welk ander beleidsdomein speelde Turnhout zo'n voortrekkersrol?

De Wollewei is letterlijk en figuurlijk een monument. Het is gehuisvest in een oud Clarissenklooster én het symboliseert het emancipatorische jeugdbeleid dat in Vlaanderen sinds de jaren zestig vorm kreeg.
Het jeugdcentrum is dé place to be voor alle Turnhoutse jongeren, ongeacht hun achtergrond. De jeugdraad vergadert er, de jeugddienst verleent er steun aan de talloze jeugdverenigingen, organiseert de speelpleinwerking etc. 
Nog deze week ontvouwde jeugdhuis Wollewei, dat onderdak heeft in het jeugdcentrum, nog heel wat spannende plannen. In het jeugdhuis kunnen jongeren op een verantwoorde en niet-commerciële manier deelnemen aan het uitgaansleven.

2) De Wollewei is meer dan een gebouw
De Wollewei is meer dan een gebouw. Het is het zenuwcentrum van de Turnhoutse jeugdsector, met een werking die relevant in de hele stadsregio.
De verkoop van het gebouw heeft een enorme impact op het stedelijk jeugdbeleid. Zal de dienst verhuizen? Waarheen? Zal de dienstverlening teruggeschroefd worden? Waar krijgt het jeugdhuis onderdak? Waar kunnen de talloze verenigingen terecht voor hun werking?
In de plannen die de Turnhoutse meerderheid tot nog toe aan de gemeenteraad en de jeugdraad voorlegde, is hierover weinig concreets terug te vinden.
Het bestuursakkoord, dat de basis vormt van het politieke project van deze meerderheid, bevat wel deze cruciale paragraaf: “Kinderen en jongeren nemen een belangrijke plaats in onze samenleving. Kindvriendelijkheid zal dan ook een toetssteen worden van het stedelijk beleid. Er zal onderzocht worden of er extra speelruimte voor kinderen kan bijkomen in het centrum en we willen ook meer plaats voorzien voor tieners, die nu tussen de mazen van het net vallen.”
Wij zouden graag vernemen hoe de verkoop van de Wollewei in deze beleidsvisie past.
Bovendien heeft Turnhout een lange traditie van inspraak. Burgers, adviesraden en gemeenteraadsleden hebben recht op informatie alvorens aan hen gevraagd wordt om mee te denken over de toekomst van deze stad.

3) De Wollewei is ons 'heilig huis'
De Wollewei is het stedelijk jeugdcentrum, maar dat wil niet zeggen dat de Wollewei eigendom is van de meerderheid die de stad bestuurt. De Wollewei is het resultaat van een proces dat bijna een halve eeuw geleden begon en dat ook in de toekomst nog zal verder gaan.
Vele duizenden mensen – jong en oud – in deze stad hebben de voorbije decennia hun steentje bijgedragen om de Wollewei te maken tot wat hij nu is.
Ook na 2018 zullen er vele jongeren en volwassenen opstaan die willen blijven werken aan een gastvrije en spannende plek voor de jeugd in het hart van Turnhout.

Oproep: Red de Wollewei!
Wij, ondergetekenden, vragen met aandrang aan het Turnhoutse college van burgemeester en schepenen om af te zien van de verkoop van de Wollewei. 
Wij vragen ook dat er dringend – in samenspraak met de jeugdraad, de gemeenteraad en de Turnhoutse burgers – een beleidsvisie wordt geformuleerd over het toekomstige jeugdbeleid in deze stad. Dat de Wollewei daar – zoals vanouds – een centrale rol in zal spelen, is voor ons een uitgemaakte zaak. 

Wilt u deze oproep steunen? Stuur een mail naar dekoep@gmail.com. Eerstdaags publiceren wij een nieuwe lijst van ondertekenaars.

Voor de pers
Contactpersoon: Stijn Swaanen, voorzitter Jeugdraad Turnhout – 0499/24.06.33 swaanenstijn@gmail.com

Meer informatie over het Wollewei-dossier
www.facebook.com/OccupyWollewei
www.gazetvanturnhout.be

Deze oproep wordt gelanceerd door De Koep, een verzameling van burgers die zelf initiatieven nemen om leven, wonen en werken in Turnhout en omstreken aangenamer, goedkoper en duurzamer te maken.
In de komende weken wil De Koep ook toezien op en meedenken over andere culturele infrastructuur die op het verkoopslijstje van het stadsbestuur staan. 
De ondertekenaars van deze oproep zijn niet noodzakelijk lid van De Koep, maar ondersteunen wel de actie 'De Wollewei verkopen... Wie verzint zoiets?'
Wie meer wil weten over De Koep kan ons bereiken op dekoep@gmail.com en via Facebook: www.facebook.com/dekoep

De eerste ondertekenaars

 1. Koen Aerts, vakgroep Geschiedenis Universiteit Gent, Turnhout
 2. Bert Anciaux, Senator, Voorzitter sp.a- Senaatsfractie, gewezen Vlaams Minister van Jeugd en Cultuur
 3. Eric Antonis, ex-schepen van Cultuur Antwerpen, ex-directeur de Warande Turnhout
 4. The Baboons, Rock- en Rootsband, Turnhout
 5. Serge Baeken, stripauteur, Antwerpen
 6. Roger Brunings, voormalig stafmedewerker Jeugdcentrum Wollewei
 7. Karl van den Broeck, journalist, Turnhout
 8. Stefan van den Broeck, schrijver/leraar, Gentbrugge
 9. Walter van den Broeck, schrijver, Turnhout
 10. Charles Cambré, striptekenaar, Antwerpen
 11. Griet De Ceuster, Transport & Mobility, Leuven
 12. Wannes Van Coillie, student sociaal-cultureel werk (muzikant The Deer Friends), Turnhout
 13. Ignace Cornelissen, artistiek leider Het Gevolg
 14. Alain Decorte, journalist, Turnhout
 15. Tom Driesen, dichter, Turnhout
 16. Jef Van Eyck, VormingPlus, voormalig coördinator Turnhout 2012, Turnhout
 17. Ludo Feyen, Past district Governor Rotary district 1630, Turnhout
 18. Koen Fillet, radiomaker
 19. Johny Geerinckx, brandmanager Pure Kempen, presentator Overlezen, Mol
 20. Pascal Gielen, docent Universiteit Groningen, Fontys Hogeschool Tilburg
 21. Jos Geysels, minister van Staat, Turnhout
 22. Jack Van Gils, (ex-)journalist, Turnhout
 23. Anje Goossens, ex-leerkracht Koninklijk Atheneum Turnhout
 24. Ludo Helsen, voormalig bestendig afgevaardigde voor cultuur provincie Antwerpen, Laakdal.
 25. Kristien Hemmerechts, schrijfster, Antwerpen
 26. Bert Hendrickx, voorzitter Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, Turnhout
 27. Jan Hermans, directeur lagere school Sint Pieter, Turnhout
 28. Kris De Hoon, Atelier De Tweede Helft, Turnhout
 29. Jakke Jacobs, voormalig voorzitter jeugdhuis Wollewei, Turnhout
 30. Herwig Kempenaars, Historische drukkerij, Turnhout
 31. Harry de Kok, ex-stadsarchivaris, Turnhout
 32. Bob Van Laerhoven, schrijver, Balegem
 33. Rachida Lamrabet, schrijfster
 34. Daniël Le Bon, ondernemer, Zoersel
 35. Katrien Lodewyckx, journaliste, Turnhout
 36. Peter Maene, muzikant, Turnhout
 37. Gi Mateusen, journalist, Turnhout
 38. Frank van Mechelen, filmregisseur
 39. Mieke Meijer, kunsthistorica
 40. Rik Mercelis, muzikant, Turnhout
 41. Robert Merhottein, striptekenaar (stripmuur Wollewei), Zoersel
 42. MisEnPlis / 't Klein beschrijf, cabaretgroep, Turnhout
 43. Mieke Olislaegers, costprice officer, Turnhout
 44. Jeroen Olyslaegers, schrijver, Antwerpen
 45. Laurien Op de Beeck, songwriter / student, Oud-Turnhout
 46. Toon Otten, zaakvoerder/docent, Turnhout
 47. Elvis Peeters, schrijver
 48. Koen Peeters, schrijver
 49. Staf Pelckmans, directeur cultuurhuis de Warande
 50. Guy Redig, professor agogiek en jeugd(werk)beleid, VUB. Voormalig kabinetschef van minister van Cultuur, Jeugd en Sport Bert Anciaux, Borgerhout
 51. Hilde Robrechts, algemeen directeur Heilig Graf Turnhout
 52. Jan Roels, algemeen directeur Sint-Pietersinstituut Turnhout
 53. Koen Van Rompaey, directeur Stripgids / Strip Turnhout
 54. Roel Sels, journalist, Turnhout
 55. Jan Smet, stripkenner, Turnhout
 56. Kevin De Smet, leerkracht/organisator, Gent
 57. Bart Slegers, acteur, Antwerpen
 58. Jan Starckx, voormalig jeugdconsulent, diensthoofd jeugd en welzijnscoördinator en diensthoofd Welzijn, Turnhout
 59. Stijn Swaanen, voorzitter jeugdraad Turnhout
 60. Gilles Torfs, duurzaamheidsambtenaar, Antwerpen
 61. Marc Vandendriessche, namens Creative Factory
 62. Luc Vanhout, architect, Turnhout
 63. Peter Vanommselaeghe, directeur De Ark, Turnhout
 64. Sophie Vanonckelen, coördinator duurzaamheid, Gent
 65. Jef Verdick, namens Bottle of Moonshine, Turnhout
 66. Filip Verdick: muzikant/student, Turnhout
 67. Nic Verdonck en Magda Vanschoonlandt, ex-uitbaters van café Ranonkel.
 68. Kathleen Verhoeven, programmasecretaris jeugd de Warande, Oud-Turnhout
 69. Tessa Vermeiren, journalisten / voormalig hoofdredacteur Knack Weekend, Mol
 70. Wim Vervoort, 12 jaar directeur Boeckenborgh, Borgerhout
 71. Leen Verwaest, Café Wirwar, Turnhout
 72. Vitalski, nachtburgemeester van Antwerpen
 73. Marieke Vos, Educatief medeweker Kazou, Turnhout
 74. Lau De Vries, kunstenaar, Turnhout
 75. Astrid Wittebolle, zaakvoerder pers- en tekstbureau Korps 12 BVBA, Turnhout.