De VRT moet in Brussel blijven

De VRT neemt in juni een beslissing over haar toekomstige standplaats.

Er bestaan verschillende scenario’s: het huidige gebouw renoveren, een deel behouden (zoals de vernieuwde nieuwsdienst) en vlakbij iets nieuws neerzetten of een totaal nieuw gebouw neerzetten en verhuizen.

Vlaams Belang verzet zich echter tegen een verhuis van de VRT uit Brussel. Brussel is en blijft de enige hoofdstad van Vlaanderen, en daarom niet meer dan de logische keuze om de VRT te huisvesten.

Aangezien de kosten voor een renovatie van de huidige gebouwen te gek voor woorden zijn, pleiten we voor een nieuwe huisvesting dat zowel op de huidige site aan de Reyerslaan kan voorzien worden als op de Heyzelvlakte of elders in het Brusselse.

Als Vlaams-nationale partij kunnen we niet aanvaarden dat, bij een eventuele verhuis, de band tussen Vlaanderen en haar hoofdstad opnieuw verder zou worden doorgesneden.

Vlaams Belang roept dan ook alle Brusselaars, en bij uitbreiding alle Vlamingen op om over de partijgrenzen heen een krachtig signaal te geven dat Brussel onze hoofdstad blijft, en dat de VRT dus in Brussel moet blijven.