De LOI verzorgd niet de nodige hulp en ondersteuning voor zijn online studenten

Als jij het er mee eens bent dat de LOI niet genoeg hulp en ondersteuning biedt aan zijn studenten. Onderteken dan deze petitie!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Student van het LOI om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...