Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Het is tijd voor een smart open-up!

De afgelopen maanden heeft de overheid met veel succes geprobeerd te voorkomen dat er door een tekort aan IC-bedden meer mensen zouden sterven aan Corona dan aan de ziekte alleen. Daartoe zijn maatregelen genomen die een vergaande inbreuk zijn op de grondrechten van mensen en bedrijven. De maatregelen hebben goed gewerkt. Op dit moment liggen er minder dan 700 mensen op de IC – ruim onder de capaciteit die gereserveerd kan worden voor mensen met Corona. In deze fase past niet langer handhaving o

Gemaakt: 2020-05-05

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 45 44

sociaal-emotionele aanpak bij de exitstrategie COVID-19

Beste beleidsmakers, Beste Prof. Vlieghe, Prof. Van Ranst, Minister Beke, Minister De Block en Minister Weyts Dank u voor het krachtdadig en effectief optreden bij het indijken van het COVID-19.Bij het geleidelijk afbouwen van de Coronamaatregelen stellen zich nieuwe vragen. Wij hebben een ernstige bezorgdheid: we missen de sociaal-emotionele zorg in de beslissingen bij de afbouw van de maatregelen. Uiteraard is dit voor iedereen een lastige periode en horen veiligheidsmaatregelen erbij. Maar wa

Gemaakt: 2020-05-04

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 539 535

Spaze meeting alle leden

Veel spaze fans willen nog een keer een meeting met alle spaze leden, omdat ze bvb niet naar een andere meeting konden en hun idool nu uit spaze is.We zouden graag willen dat er nog 1x een spaze meeting komt zodat de mensen die niet naar andere meetings konden toch nog hun idool kunnen ontmoeten.

Gemaakt: 2020-05-04

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 21 20

Afschaffen van de flexweek

KDG wilt de flexweek vanaf volgend jaar afschaffen. Ben je hier niet mee akkoord kan je dit tekenen. We hebben een aantal argumenten die een deel van de studenten al hebben opgesteld. 

Gemaakt: 2020-05-04

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 32 32

Betere vuilnisbakken Odeonstraat

We willen grotere containers met veel meer volume en grote openingen om het vuil in te doen. Ook in meerdere categorieën zoals rest en karton etc. Grote bakken met grote openingen.  De huidige afvalbakken hebben hele kleine openingen. Lopen vaak vast waardoor er niks meer in kan. En er is geen alarmnummer dat geraadpleegd kan worden als de container niet werkt. Verder komt het voor dat nieuwe bewoners niet direct een afvalpas krijgen bij sleutelontvangst. Qua inhoud lijkt het ook te klein, omdat

Gemaakt: 2020-05-04

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 60 60

Stop coercive control; geestelijke en manipulatieve mishandeling in Nederland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld rijst de pan uit. Niet alleen de lichamelijk impact hiervan op de slachtoffers is groot (als zij het kunnen navertellen) maar ook herstel na geestelijke mishandeling, manipulaties en terreur, en met name het gebrek aan adequate hulp, zorgt voor een verdere victimisatie van slachtoffers. In Engeland is coercive control strafbaar maar ook ons NL recht kent een strafbrond voor geestelijke mishandeling echter is er nog nooit een veroordeling geweest. Opvalle

Gemaakt: 2020-05-03

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 75 70

Examens van het 2de en 4de middelbaar aflassen op KLA

Kla heeft besloten om de examens voor het 2de en 4de middelbaar toch door te laten gaan. Volgens ons heeft de school reeds genoeg evaluaties waarop de klassenraden zich kunnen baseren om een weloverwogen beslissing te nemen i.v.m. het eindattest van een leerling. Het is niet efficiënt voor leerlingen om nieuwe leerstof bij te leren tijdens de lockdown. Er zijn ook leerlingen waarbij het moeilijk is om de nieuwe leerstof te kunnen begrijpen, doordat het online lesgeven wat verwarrend is. Er is no

Gemaakt: 2020-05-03

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 30 29

Een 1,5meter wet NEE !!

Een 1,5 meter wet dat gaat te ver !! In berichtgeving van de overheid, deskundigen en media wordt gesproken over het nieuwe normaal of de 1,5 meter economie, dit nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Herhaal die zin even, het nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Architecten zijn al volop bezig met aanpassingen en nieuwe ontwerpen voor de anderhalve meter realiteit ! Wie zegt dat deze wet nog verandert of weggaat, door de wet eind september opnieuw te ste

Gemaakt: 2020-05-02

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 35586 34754

Geen stofwolken over wandelaars en fietsers in Waalre

In periodes van droogte veroorzaken auto’s op het onverharde gedeelte van de Hutdijk in Waalre stofwolken die buitengewoon hinderlijk en ongezond zijn voor wandelaars en fietsers. De Gemeente Waalre is van mening dat er met het aanbrengen, in 2014, van een nieuwe deklaag van granulaat en split alles aan is gedaan om dit probleem op te lossen. Mocht er toch nog stof ontstaan, dan zouden wandelaars en fietsers volgens de Gemeente op het autoverkeer moeten ‘anticiperen’. Ik ben van mening dat dit g

Gemaakt: 2020-05-02

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 230 230

BELGISCHE WATERSPORTERS MET VASTE LIGPLAATS IN NEDERLAND GETROFFEN

Een massaal aantal Belgen met een vaste ligplaats  vgl. met een tweede  verblijf in NL kan niet naar  de boot, noch om de noodzakelijke onderhoudswerken te verrichten, noch om in alle rust te genieten van het vaarseizoen op de Nederlandse en Belgische wateren. Sommigen willen hun boot vanuit een Belgische haven ivm einde winterstalling naar hun vaste zomerligplaats  in NL varen via de Westerschelde.   Concrete vraag: kunnen wij, in de nabije toekomst, mits het respecteren van alle veiligheidsvoo

Gemaakt: 2020-05-02

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 308 301