Populairste petities van de afgelopen maand

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nee tegen de plannen voor de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort

  De Gemeente Amersfoort wil een nieuwe rondweg aanleggen door de groene woonomgeving en bossen aan de westkant van Amersfoort. Wij, Inwoners van Amersfoort, en omgeving Wij constateren dat: de Westelijke Ontsluiting een prestigeproject is dat teveel geld kost (tenminste € 67,1 miljoen) en waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond; daarvoor 3000 bomen, 2ha beschermd natuurgebied en ander groen in de stad moeten wijken; daarvoor in de plaats komen: kilometers asfalt, beton, geluidschermen, via

Gemaakt: 2015-12-19

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 10136 10017
Afgelopen maand 106 105

Wij ijveren voor het behoud van de groene Heikantberg in Rotselaar. U kunt ook onze crowdfunding campagne "Tall Trees Matter" ondersteunen met een kleine bijdrage via semperferraris.eu.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken hierbij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rotselaar, de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams- Brabant en de Vlaamse Regering om verdere fragmentering en vermindering van het bosbestand in het woonparkgebied Heikantberg te Rotselaar onmiddellijk op te schorten. Wij verzoeken de Vlaamse Regering om de uitvoering van het Bosdecreet inzake de bescherming van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen prioritair te behandel

Gemaakt: 2020-07-16

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 402 395
Afgelopen maand 103 103

De wet sociale werkvoorziening terug en de beschutte werkplekken!

Het doel van deze petitie is om de wet sociale werkvoorziening terug te krijgen en de beschutte werkplekken. Ik werk zelf in de sociale werkvoorziening en merk sinds de nieuwe wet dat er voor ons bijna geen werk meer is omdat bedrijven niet de tijd en energie in ons willen steken en daar door bijna geen plaatsen zijn voor ons. Wij zitten soms maanden thuis in de hoop op een Leuke baan waar ze ook met ons rekening houden helaas uit eigen ervaring is dit niet altijd het geval. Ik wil met deze peti

Gemaakt: 2021-03-11

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 93 92
Afgelopen maand 93 92

Voortgezet onderwijs weer open!

Ik vind dat na de voorjaarsvakantie het voortgezet onderwijs weer open moet. Net als Middelbare en Hoger beroepsonderwijs en Universiteiten.  De situatie die nu is ontstaan is ongezond. Jongeren voelen zich eenzaam en zelfs depressief. En de schoolresultaten kelderen. Om een groep kwetsbare ouderen te beschermen, stoppen we de jeugd in hun ontwikkeling en zetten we hun toekomst op het spel. Laten we de ouderen beschermen. Door hen zoveel mogelijk thuis te laten blijven en voorzorgsmaatregelen te

Gemaakt: 2021-02-11

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 91 90
Afgelopen maand 91 90

Roosters near the RXL

Hi everyone! this petition is meant for me to have a conversationele with 'buurtbemiddeling' concerning the roosters living near the flats. I would like to ask you to sign this if you have any noisance due to them. If so, i will start the conversation with them to hopefully find a solution for the noise every evening and morning!   kind regards, Emma    

Gemaakt: 2021-03-02

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 90 90
Afgelopen maand 89 89

Windalarm Amsterdam, Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam of kwetsbare natuurgebieden

Geen Mega windturbines in Amsterdam maar op betere locaties zoals bijvoorbeeld het westelijk industriegebied, Markermeer en of de Noordzee. De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens een aantal terawatt aan energie te gaan opwekken. Om dat te realiseren wil de gemeente in de wateren rond IJburg diverse windmolens plaatsen met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter, sommige op slechts 300 meter van  de huizen. Dit betekent dat de bewoners van I

Gemaakt: 2020-11-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 621 619
Afgelopen maand 88 88

NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren

In april 2021 gaan de raadsleden van de gemeente Rheden stemmen voor of tegen ‘de Handreiking Energie en Landschap’. Eén van de onderdelen is de aanwijzing van een zone ten zuiden van de Broekdijk in Spankeren als mogelijke locatie voor grootschalige opwekking. Als deze ‘Handreiking’ goedgekeurd wordt dan komen de windmolens in Spankeren wel heel dichterbij! Iets waar omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost, Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen 'De Bockhorst' en 'De Gelderse Toren', Natuurmo

Gemaakt: 2021-01-16

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 1647 1642
Afgelopen maand 86 86

Wijk Hof Ter Duyst is VOOR verkeersveiligheid door veilige voetpaden met waterdoorlatende tegels en heraanleg Lindendreef, maar TEGEN verkeersgevaarlijke snelheidsremmers en éénrichtingsverkeer.

- geen loze politieke beloftes - duidelijke deadlines - inspraak van het Comité en alle bewoners opwaardering van de wijk door oa: - dringende aanpak vernietigende boomwortels - snelle en grondige heraanleg van de voetpaden met waterdoorlatende tegels (geen supprimering noch ontharding voetpaden) - heraanleg Lindendreef - plaatsen meer vuilbakken tegen zwerfvuil en hondepoep - ...

Gemaakt: 2021-03-22

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 84 84
Afgelopen maand 84 84

Speeltuin in Nieuwdorp (deels) open het hele jaar door

Normaal gezien (en nu zeker tijdens deze Corona-crisis) is er niets te doen op het dorp voor kinderen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, oppassers etc. kunnen nergens heen met kinderen.  Helaas kan de gemeente geen toestemming geven voor het plaatsen van speeltoestellen op het dorp, buitenom de huidige speeltuin. Teleurstellend.  Het enige wat men nu kan doen is veelal met de auto naar een ander dorp of stad. Uiteraard is dit niet handig.  Het doel is om het samen voor elkaar te krijgen dat ‘onze’

Gemaakt: 2021-03-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 84 84
Afgelopen maand 83 83

“Er groeit een schuldengeneratie op. Dat moet veranderen!”

“Er groeit een schuldengeneratie op. Dat moet veranderen!” Studenten zitten in de knel. Wat SGP-jongeren en Solidamentum betreft is de inzet voor de komende verkiezingen glashelder:  De aanvullende beurs wordt uitgebreid. De aanvullende beurs blijft een voorwaardelijke gift. Overige vormen van studiefinanciering blijven intact. Huidige studenten worden gecompenseerd. Werken aan studiedruk en weerbaarheid wordt prioriteit. Vind jij het ook belangrijk dat er écht iets verandert? Teken de petitie!

Gemaakt: 2021-03-12

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 85 85
Afgelopen maand 82 82