Populairste petities in de laatste 7 dagen

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Offer de Oude Veert in Sint Pancras niet op aan een fietssnelweg voor de provincie

Geacht college en leden van de Raad van de gemeente Langedijk,   Hierbij maken wij ernstig bezwaar tegen de plannen om een verhard fietspad aan te leggen tussen het doodlopende stukje Gedempte Veertweg bij de Helling en het Daalmeerpad. De Gedempte Veertweg loopt dood op het prachtige, monumentale laatste stukje Oude Veert met een van de twee  authentieke wikken die Sint Pancras nog resten van de vele die er ooit waren. De Veert was in het verleden de hoofdwaterweg van Sint Pancras, de  verbindi

Gemaakt: 2021-01-15

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 157 154
7 dagen 35 35

Trimsalon essentiëel voor huisdieren

Beste, De trimsalons / hondenkapsalons worden niet gezien door de overheid als essentiëel. Wij als gediplomeerde trimmers/trimsters weten dat dit vaak wel zo is.   Gevolgen voor de huisdieren met slecht verzorgde vachten....dit gaat over honden, katten, konijnen.... Geïrriteerde huid door verstikking van de vacht omdat die of geplukt moet...of vervilt is...Doorgegroeide nagels, hotspots, wonden die de baasjes niet zien door te dikke vacht ...enz. Wij als trimmers werken meestal alleen, honden wo

Gemaakt: 2020-11-13

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 11104 9685
7 dagen 32 31

Windalarm Amsterdam, Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam of kwetsbare natuurgebieden

Geen Mega windturbines in Amsterdam maar op betere locaties zoals bijvoorbeeld het westelijk industriegebied, Markermeer en of de Noordzee. De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens een aantal terawatt aan energie te gaan opwekken. Om dat te realiseren wil de gemeente in de wateren rond IJburg diverse windmolens plaatsen met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter, sommige op slechts 300 meter van  de huizen. Dit betekent dat de bewoners van I

Gemaakt: 2020-11-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 439 437
7 dagen 30 30

Geen breekwerf in Dudzele!

Beste dorpsgenoten; September 2020 vroeg NV Top-Mix een omgevingsvergunning aan om een breekwerf in te richten aan de OLV-ader te Dudzele;en dit op +- 700 m van de dorpskom. Niet alleen zou daardoor een van de schaarse en mooiste stukjes groen in onze onmiddelijke omgeving verloren gaan(waar veel gezinnen in deze Corona-tijden graag gaan wandelen) maar zouden wij ook worden "getracteerd" op een flinke portie stof,lawaai- en geurhinder . Deze breekwerf zou trouwens aanleiding geven tot nog meer z

Gemaakt: 2021-01-16

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 97 97
7 dagen 28 28

Wij willen één degelijk skatepark in Scherpenheuvel zichem

Skaten is momenteel enorm populair en ondertussen zelfs een olympische sport. De huidige skateparken in Scherpenheuvel Zichem zijn na 15 jaar aan vernieuwing toe. Wij Skaters van SZ vragen aan het stadsbestuur om op korte termijn (van maximum 1 jaar) werk te maken van één deftig skatepark in Scherpenheuvel -zichem. Let op : Vergeet niet uw deelname te bevestigen!  (zie mail)

Gemaakt: 2021-01-08

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 489 486
7 dagen 28 28

Stoppen met het gebruik van dieren bij de politie

Het gebruiken van paarden en andere dieren bij grote rellen, zoals de recente covid demonstraties, moet stoppen. Er gaan al vele filmpjes rond van paarden die worden belaagd door demonstranten met o.a. messen, paarden die uitglijden door de veel te gladde straten en ijzers, een paard die door een druk centrum rent zonder amazone en vele andere onacceptabele praktijken. Natuurlijk is dit niet alleen aan de orde bij paarden, maar ook de politiehonden die worden ingezet om mensen aan te vallen. Dit

Gemaakt: 2021-01-25

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 26 25
7 dagen 26 25

VERKEERSPROEF HOOFDSTRAAT GORREDIJK

met Right to Challenge wil de Gemeente Opsterland de burgers gelegenheid geven mee te denken aan zaken die de "mienskip"aangaan.  Dit concept is ver te zoeken in het uitwerken van het idee de Hoofdstraat weer 2 richting te maken. Die was 20 jaar geleden juist om veiligheid, veiligheids gevoel en leefbaarheid 1 richting gemaakt- nu, anno 2020, is er meer motorrijtuig verkeer en zou het veilig kunnen? ook negeert men een eerdere conceptnota, het GVVP 2010 alwaar diverse andere aanbevelingen en sug

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 25 25
7 dagen 25 25

Een groene Heikantberg in Rotselaar

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken hierbij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rotselaar, de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams- Brabant en de Vlaamse Regering om verdere fragmentering en vermindering van het bosbestand in het woonparkgebied Heikantberg te Rotselaar onmiddellijk op te schorten. Wij verzoeken de Vlaamse Regering om de uitvoering van het Bosdecreet inzake de bescherming van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen prioritair te behandel

Gemaakt: 2020-07-16

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 263 257
7 dagen 24 24

Stop het gebruik van dieren in extreme omstandigheden

Zoals de protesten van vandaag, dat er toch gebruik word gemaakt van de dieren door politie is niet eerlijk!!Ze kiezen hier niet voor komen zoals je kon zien op de beelden onnodig in gevaar! Dit is leed! En dit kan en mag niet meer!!!!

Gemaakt: 2021-01-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 23 23
7 dagen 23 23

Geef ons vrijheid van keuze voor een analoge of digitale meter!

Geef ons vrijheid van keuze voor een analoge of digitale meter!   Het grondwettelijk hof heeft de Vlaamse regering teruggefloten op grond van bevoegdheidsbetwistingen. De Belgische koterij waar niemand nog zijn weg in vindt, wordt gebruikt in rechtspraak waarop de eindgebruiker de dupe is en waarvoor hij het gelag betaalt. De grond van de zaak wordt echter volledig genegeerd. Door het afschaffen van de terugdraaiende teller, krijgen eigenaars van zonnepanelen geen billijke vergoeding meer voor d

Gemaakt: 2021-01-23

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 22 22
7 dagen 22 22