Populairste petities in de laatste 7 dagen

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wij zeggen neen aan de bouw van de 3 woontorens in Middelkerke.

  WIJ WILLEN GEEN WOONTORENS IN WESTENDE BAD EN MIDDELKERKE OP STORENDE PLAATSEN. Aan Dhr. Dedecker, burgemeester van Middelkerke, Wij vernamen in het nieuws dat u al concrete plannen heeft om woontorens te bouwen op het Rauschenbergplein en op de plaats van de Lac aux Dames ( opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoedi) in Westende bad.Bij deze laten wij u weten dat wij, ondergetekenden, niet achter deze plannen staan en dit om meerdere redenen. -Dit megaproject overstijgt de draagkracht

Gemaakt: 2022-09-28 Statistieken

Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen werd in de jaren 2009 tot en met 2022 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 25 tot 30%. De ouderen betaalden hierdoor het gelag van de kredietcrisis van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen! In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen

Gemaakt: 2021-10-18 Statistieken

Red de Victor

De Sint Victorkerk in Noordwijkerhout is belangrijk en waardevol en moet voor de toekomst behouden blijven. De kerk is gebouwd op de fundamenten van de oude boerderij die na de Reformatie (1573) dienst deed als schuilkerk. Deze historische locatie is meer dan vier eeuwen het centrum van verbondenheid van de katholieke gemeenschap. We moeten deze eeuwenoude plaats van devotie eren en in stand houden. In december j.l. heeft een groep parochianen een brief met deze oproep gestuurd naar de bisschop

Gemaakt: 2022-12-23 Statistieken

Blijf van onze Sint-Amands’se straten af!

Wij zijn niet akkoord met de wijzigingen in onze gemeente! Laat de straten zoals ze zijn.

Gemaakt: 2023-01-13 Statistieken

Wij willen Benjamin als trainer!

Beste   Om aan te tonen dat het bestuur een verkeerde en betreurenswaardige beslissing heeft genomen zijn wij deze petitie gestart.   Wij zijn helemaal niet akkoord met de stopzetting van de trainingen door Benjamin.  Wij vinden Benjamin een GEWELDIGE trainer en zijn dus verbijsterd dat Benjamin zou moeten stoppen. Wij willen via deze petitie aantonen hoe geliefd Benjamin is en hoe graag iedereen zou hebben dat Benjamin trainer blijft bij MBC Drop Merchtem.   Indien dit ook jullie mening is, gra

Gemaakt: 2023-01-20 Statistieken

Stop voorstel 1 herinrichting fietsroute Baanvak-Wissel Aalsmeer

Update: gisterenmiddag was de inloopmiddag in het gemeentehuis. Tot onze grote verbazing was daar ineens voorstel 1 (waar deze petitie tegen is) en voorstel 2. In voorstel 2 word het vrijliggende bestaande fietspad opgeknapt. Deze petitie is tegen voorstel 1. De keuze is nog niet gemaakt dus we gaan door om duidelijk te laten blijken dan voorstel 1 veel te gevaarlijk is     De gemeente Aalsmeer wil de fietsroute van Baanvak-Wissel in Aalsmeer herinrichten.Ze willen het bestaande vrij liggende fi

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

Ik wil helpen! Studenten en de opvangcrisis

Nog steeds krijgt niet iedere asielzoeker ’s nachts toegang tot een bed, laat staan tot veilige, warme opvang overdag. De temperaturen zijn momenteel hoger dan in de maand december, dus lijkt deze problematiek minder urgent maar dat is allerminst zo. Asielzoekers die een asielaanvraag indienen hebben recht op bed, bad en brood. Zolang we daar niet aan tegemoet komen, schendt België de mensenrechten. Dit werd al meerdere malen vastgesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. Ondertuss

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

2VOOR 12 voor het behoud van 2 Zilverlindes

Wij willen de 2 prachtige Zilverlindes verplaatst zien op het voormalige schoolplein van de Thijsseschool naar de entree van het nieuw te bouwen Thijssehuus maar de gemeente Texel wil ze kappen en wil ze niet behouden. De kosten van het verplaatsen zijn €10.000 en het voorwerk €500. Zet allen je handtekening en bedankt namens de bomen. Pieternel Geurtz en Nel Lanser en vele boomliefhebbers🌳🌳

Gemaakt: 2023-01-13 Statistieken

Minimale straf roekeloos rijgedrag #ShanaSafe

Roekeloos rijgedrag is een misdrijf!!! 1. De maatstaaf om tot een veroordeling te komen in artikel 6 van WvW dient te worden vereenvoudigd. 2. roekeloos rijgedrag moet niet gekoppeld worden aan meerdere vergrijpen => geen optelsom van vergrijpen maar ook bij één enkelvoudig zwaar vergrijp; bijv. als een forse snelheidsoverschrijding heeft geleid tot een aanrijding met zwaar letsel of dodelijke afloop.  ShanaSafe

Gemaakt: 2022-12-23 Statistieken

Brugge centrum NIET autoluw

Beste inwoners van groot Brugge Beste bezoekers van Brugge Beste zelfstandigen en ondernemers van Brugge en omstreken   Er gaan heel wat stemmen op bij onze lokale politici om bepaalde delen van de Brugse binnenstad autoluw te maken. Dit zou dan ook worden uitgebreid naar de poortstraten. Tevens gaan er nu stemmen op om de winkelstraten af te sluiten tot eind augustus van 13u  - 18u. Als initiatiefnemer vind ik dat een stad bereikbaar moet blijven voor iedereen, dus ook ook voor mensen met de w

Gemaakt: 2021-09-08 Statistieken

Schorsing invoering nieuwe BIV en rijtaks voor pick-ups

Beste, begin december kondigde het kabinet van Minister Diependaele de invoering aan van de nieuwe BIV en rijtaksen voor pick ups. Zowel voor eigenaren als professionelen komt dit als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb daarom een verzoekschrift ingediend bij het Vlaams Parlement om deze invoering op te schorten om de markt de kans te geven om zich hierop voor te bereiden en anderzijds in die tijd tot een dialoog te komen rond een oplossing in het midden. Bij 25000 handtekeningen moet het V

Gemaakt: 2022-12-24 Statistieken

Bescherm onze Kempense heuvelrug

De gemeente Kasterlee is bezig met het opmaken van een ‘Beleidsplan Ruimte’. De tijdsgeest waarin de huidige gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen ontworpen werden, was totaal anders dan de huidige. Vandaar heeft men besloten om deze plannen terug te bekijken.   Deze studie is nog steeds in uitvoering en momenteel ontbreekt er dus een totaal visie over wat er waar mogelijk is.   Volgens de huidige conceptnota willen we terecht vooral het landelijk en dorps karakter beschermen, en meer spec

Gemaakt: 2022-12-09 Statistieken

Datum Examen Gala

Momenteel staat de datum voor het examen gala op 8 juni. Voor velen van ons, de examenkandidaten, is deze datum niet haalbaar. We kregen eerst de datum 1 juni, en nu is het veranderd naar 8 juni. We hebben rekening gehouden met 1 juni, want dat was als eerst doorgeven. Vandaar deze petitie. We vragen om de datum van het gala te herzien, en de datum zo nodig weer op 1 juni of eerder te plaatsen. Degene die het hier mee eens zijn, steun deze petitie!  Bij voorbaat dank.

Gemaakt: 2023-01-24 Statistieken

Gratis zorg voor slachtoffers van geweld en zedenzaken

Daders krijgen verplichten therapie en wordt betaald door de overheid. De slachtoffers daar in tegen moeten maar zien hoe ze hun therapie gaan betalen. In de reguliere zorg zijn wachtlijsten van meer dan drie jaar plus dat de DBC uren niet voldoende zijn per jaar om goede zorg te krijgen. De alternatieve zorg daar liggen de kosten tussen de 60 en 80 euro per uur en zijn voor veel mensen, zeker als langdurige zorg nodig is niet te betalen. De kosten van mensen die geen therapie krijgen en of niet

Gemaakt: 2023-01-26 Statistieken

kortere middagspeeltijd op het KSH

teken deze petitie voor een kortere middagspeeltijd op het Seminarie zodat we eerder naar huis kunnen.

Gemaakt: 2023-01-17 Statistieken

Erkening voor Fibromyalgie in België!!!

Fibromyalgie is aandoening die nog steeds niet erkent wordt in België thans is deze opgenomen door de wereldgezondheidsorganisatie in het ICD-10, de gehanteerde lijst van ziekten. België loopt hier weer maar eens achter…. : Fibromyalgie is een aandoening waarbij men pijn heeft in bindweefsel en spieren. Het gaat hierbij om de onderdelen van ons bewegingsapparaat. De oorzaak van de ziekte is nog onbekend. Botten zorgen voor de stevigheid van het bewegingsapparaat. Spieren en pezen zorgen ervoor d

Gemaakt: 2019-02-16 Statistieken

Bezwaar beoordelingscriteriums toepassing van het recht en adviseren P2

Voor de twee beoordelingscriteriums toepassing van het recht en adviseren hebben velen van ons adviesbrieven gebruikt. Het kan zo zijn dat de adviesbrieven niet goed genoeg waren om bij de rubric als voldoende beoordeeld te worden. Hierdoor hebben we onze 15 studiepunten niet gekregen. Maar is dit wel eerlijk? Er is vanuit de leerlingen gevraagd naar feedback aan de docenten. Want dit zou altijd mogelijk moeten zijn, ook de docenten hebben dit vermeld aan het begin van het schooljaar. Echter von

Gemaakt: 2023-01-26 Statistieken

Bezwaar op vestiging Frontrunners oude Kerkstraat te Dussen

De Frontrunners ministres onder leiding van Tom de Wal willen zich gaan vestigen aan de Oude Kerkstraat 6 te Dussen. Deze organisatie is een religieuze organisatie die vele activiteiten organiseren en dit op de nieuwe locatie verder willen gaan uitbreiden. Ze willen zich gaan vestigen aan de rand van het dorp, dichtbij de rotonde die toegang geeft tot het dorp en verbinden is met de provinciale weg richting alle andere bestemmingen, aan een niet doorgaande straat, midden tussen woonhuizen en gev

Gemaakt: 2022-12-27 Statistieken

Kees moet blijven!

Kees zijn baan staat op het spel omdat Post.Nl niet met eenlingen verder wil. Onze Kees, wie kent hem nou niet. Hij komt al zo veel jaren in veel wijken van Voorschoten de pakketjes bezorgen. Hoe fijn en vertrouwt is dat! Wil jij ook dat hij, de pakketjes blijft bezorgen, teken dan deze petitie.

Gemaakt: 2023-01-07 Statistieken

Actie tegen sluiting van Daat-Drenthe

GGZ heeft een nieuwe visie en wil daarin af van de langdurige zorg werkplekken. Dit houd kortgezegd in dat ze alleen nog mensen willen helpen met psychische problemen die binnen afzienbare tijd (ongeveer een half jaar) weer naar regulier werk kunnen doorstromen. Alle andere mensen die binnen oa. Daat-Drenthe onderdeel van GGZ werken of dagbesteding hebben hun werkplek daardoor dreigen te verliezen. Voor Daat-Drenthe die vestigingen heeft in Hoogeveen, Beilen, Emmen en Assen betekend dit na alle

Gemaakt: 2022-11-16 Statistieken