Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Reünie ketnet programma's

Neem deze petitie niet te serieus, maar effe, hoe cool zou het zijn om ghostrockers, de elfenheuvel, galaxy park, lolly lolbroek, kosmoo, en alle andere 'oudere orginals' van ketnet terug te zien op hun 'oudere' leeftijd. Dusja, teken effe ;) 

5 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het woldpark.

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het Woldpark. Het prachtige groen van het Woldpark verdwijnt door de komst van een skatebaan en pumptrack. Dit zal gegarandeerd voor overlast zorgen in de omgeving. In plaats van groen, komt daar nu veel beton voor terug. Wij omwonenden: zijn tegen de komst van een skatebaan en pumptrack in het groene Woldpark. Constateren:- Een skatebaan zorgt voor veel overlast. Denk o.a. aan geluid, afval, drank en drugsgebruik, baldadigheid.- Een stuk natuur ve

343 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

HET REGENBOOGHUIS MOET BLIJVEN

De REGENBOOG op ons bedrijfspand Mierloseweg 43 5707AB MOET weg vanwege artikel 2.1 derde lid vd wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat dit in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van de welstand. Alle ONDERNEMERS in het Combi-centrum zijn dolenthousiast met het resultaat. Niemand die wij gesproken hebben heeft enig bezwaar . Ons bedrijf Qide Coaching heeft deze regenboog geplaatst met de geloofsovertuiging die in alle geloven wordt verwoordt; dat Hoop en de belofte voor IEDEREEN

570 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Verkeeroverlast

Vanwege het vele verkeer op de Zuiderkade,Wolfsdijk, Bennekomsekae Ede,ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Vooral in de spits (dan gaan ook de kinderen naar school) is het gevaarlijk om te fietsen of te wandelen. Wij willen dat de Gemeente Ede actie gaat ondernemen om het verkeer te verminderen,of de Zuiderkade anders in te richten zodat het minder aantrekkelijk wordt om het binnenveld als sluiproute te gebruiken.

46 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Wij willen dat het Korenhof een woonerf wordt!

Wij willen: Dat alleen aangelanden mogen parkeren in onze straat: onze straat is geen parking, maar een woonstraat ! Dat er heel traag mag gereden worden opdat kinderen veilig  op straat kunnen spelen ! Dat wildparkeerders beboet worden ! Dat er geen sluipverkeer door onze straat gaat ( gemotoriseerde tweewielers) en via het wandelpad aan het kerkhof de doorsteek maakt.

30 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken

Parking rond Arena / Deurne-Zuid

Wist je dat alle bovengrondse parkeerplaatsen langs de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-zuid verdwijnen? En de garages onder en naast de te renoveren gebouwen verdwijnen. Nog meer : de parkeerruimtes vóór Arena worden ook verminderd! De parkeerdruk in de omliggende straten zal alleen nog toenemen. Dat kan niet! Volgens de stadsdiensten moet niemand een wagen hebben na de verbouwingswerken aan de zuiderkant van de Arenawijk. En als er iemand op bezoek komt met een auto, wat dan? Mindervaliden?

62 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken

Wij rijden met plezier 100 km/uur op onze snelwegen, 100 is de max !

100 km/uur rijden op de snelweg is maatschappelijke optimaal want de voordelen zijn groot : - minder dodelijke slachtoffers en minder ernstige ongevallen; - vlotte verkeersstroom en minder stress op de baan; - minder uitgaven en meer koopkracht; - minder afhankelijkheid van demagogische oliestaten; - minder klimaatopwarming; - betere luchtkwaliteit en minder stikstof; - minder geluidshinder; - baten op het vlak van gezondheid. Met plezier engageer ik mij vrijwillig om max. 100 km/uur te rijden o

7 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken

Huisoudste Bouke de Vos verdient een crisis

Reeds worden wij geteisterd door een quasi dictator, die lak heeft aan de regels, die hij zelf zo stevig handhaaft. Na een avond zuipen heeft Bouke de sleutels in de deur laten zitten, waar, zoals wij allen weten, een crisis op staat. Ondanks dit gegeven weigert de beste man deze crisis, zonder gegronde reden. Wij vragen daarom begrip en ondertekening van onze petitie onder oud huisgenoten van Concordia Instaurata, om dit soort wangedrag de kiem in te smoren. 

7 Gemaakt: 2022-06-17 Statistieken

Wij als klas willen dat Soenita Nannan Jeugd en Opvoedhulp (keuzedeel) geeft.

Na de zomervakantie start een keuzedeel traject van 10 weken.Dit keuzedeel gaat over het onderwerp Jeugd en Opvoedhulp. Het Maascollege heeft al iemand aangesteld voor het geven van dit keuzedeel, dit zou betekenen dat wij als klas dan iemand anders krijgen die aan ons les geeft. Dit houdt ook in voor de mensen die nog examens moeten doen Soenita Nannan alleen via de mail kunnen bereiken en dat is misschien niet handig. Overtuiging: Doormiddel van het tekenen van deze petitie ga je er mee akkoo

6 Gemaakt: 2022-06-17 Statistieken

Maak inburgeren makkelijker, niet moeilijker.

  Geachte minister Ben Weyts  Geachte minister Bart Somers   We hebben een gemeenschappelijk doel. Een warm en inclusief Vlaanderen. Want hoe meer mensen kunnen participeren aan onze samenleving, hoe beter we daar allemaal van worden. Het volwassenenonderwijs speelt een belangrijke rol in het inburgeringstraject. Elke dag versterken we onze cursisten in hun rol als ouder, om te kunnen babbelen met de buren, om instructies te begrijpen op de werkvloer of om vrijwilligerswerk te doen. Een waardev

1959 Gemaakt: 2022-06-16 Statistieken