Brief Ouders 't Wold groep 8

Aan de directrice van Basisschool Het Wold en de directeur van Stichting Ante  

Beste mevrouw Ahles, heer Saakstra,  

Gisterenavond, donderdag 14 september 2023, hebben wij als ouders van kinderen uit Groep 8 van ‘t Wold een voorlichtingsavond mogen bijwonen gericht op (de keuze voor) het voortgezet onderwijs na afsluiting van de basisschooltijd. Een avond waarin op een fijne manier een aantal zaken duidelijk werden gemaakt en waarin de juffen ons op een enthousiaste manier hebben meegenomen in het laatste schooljaar op de basisschool en waarbij ook uitvoerig is ingezoomd op de te maken keuze voor het voortgezet onderwijs. Hoewel heel veel dingen ons duidelijk zijn geworden, werden wij onaangenaam verrast met de mededeling dat ’T Wold (en de andere scholen in Zeewolde binnen de Stichting) niet zal deelnemen aan de door de middelbare scholen georganiseerde open dagen. Met als doel de kinderen vanuit een veilige omgeving de sfeer te laten proeven binnen de verschillende scholen in de regio en zelf te ervaren wat de mogelijkheden binnen de scholen zijn. Voor zover wij weten is door ’T Wold zelf altijd aangegeven dat deze open dagen een mooie aanvulling zijn op de open dagen / avonden die de kinderen met de ouders zelf bezoeken. Des te vreemder is het om te vernemen dat er vanuit school nu geen ruimte meer is of wordt gecreëerd voor het bezoeken van deze school open dagen en dat deze verantwoordelijkheid (lees het bezoeken van de open dagen) nu volledig bij ouders wordt neergelegd.  Bij doorvragen door diverse ouders werd aangegeven dat de circa 10 uur die hier in voorgaande jaren voor uitgetrokken werd, nu besteed moet worden (of beter besteed kan worden) aan effectieve leertijd. Een wat ons betreft zwak en te betwisten argument. Wat is 10 uur effectieve leertijd over 8 jaar basisschool uitgesmeerd terwijl we het hebben over een wat ons betreft essentieel onderdeel die er toe moet leiden om voor onze kinderen een overwogen schoolkeuze te kunnen maken. En welke daarnaast uiteraard grote impact heeft op de verdere schoolcarrière van onze kinderen.  Natuurlijk moeten wij ons als ouders samen met onze kinderen hierin verdiepen en een bepaald gevoel bij een school krijgen maar een ochtend meelopen met je hele klas en juffen draagt daarin ook zeker bij, zeker omdat dit vanuit een voor de kinderen veilige omgeving gebeurd. . Ik heb dat zelf 25 jaar geleden ook zelf zo ervaren en ik ben van mening dat dit door de school / stichting zwaar onderschat wordt als nu de keuze gemaakt wordt dat 10 uur effectieve lesuren belangrijker zijn dan het oriënteren op een school voor voorgezet onderwijs. Dit past wat mij betreft dan niet in de missie van de stichting, “Met Talent Vooruit”. Ja tot het einde van de basisschool dan dus en niet verder. Bijzonder om te horen was ook het feit dat ’T Wold er wel voor kiest om de open dag van RSG Levant locatie Zeewolde bij te wonen. Het bezoeken van 1 school leidt volgens ons niet tot het krijgen van een volledig beeld van de keuzes die de kinderen in het laatste jaar van de basisschool moeten en kunnen maken. Daarnaast is deze school een school die, als ik goed geïnformeerd ben, fors terugloopt in aantal leerlingen. Waarom is er voor gekozen om deze school wel te kunnen bezoeken met de hele klas en alle andere scholen in de regio niet? Geldt de maatregel voor het niet bezoeken van voortgezet onderwijs scholen ook voor de basisscholen in Dronten?     Waarom vind ik het belangrijk dat mijn kind wel samen met de leerkracht(en) en klasgenoten kan gaan kijken op een andere school: -          Het proeven van de sfeer van een bepaalde school doe je het beste als een school in werking is, dus als daar daadwerkelijk lessen worden gegeven en het operationeel is. Daarnaast leren de ervaringen van eerdere jaren dat het bezoeken van de scholen met de bestaande klas en juf(fen) een vertrouwd en veilig gevoel geeft bij de kinderen, hetgeen ook altijd door ’T Wold is onderschreven. Daarnaast is een open dag op een zaterdagochtend of middag ook vaak een mooi weer show.

-          Kinderen tonen ander gedrag in het bijzijn van de ouders en kunnen misschien minder goed hun eigen mening vormen in het bijzijn van ouders

-          Sociaal emotioneel ook belangrijk om samen met de leerkrachten en klasgenoten diverse scholen te zien, ook als het niveau hoger of lager is dan het niveau wat je zelf hebt. Inlevingsvermogen in andere klasgenoten / niveaus.  

Concluderend vind ik dat de ingrediënten om tot een overwogen en passende schoolkeuze te komen altijd een combinatie van verschillende facetten is (geweest). Mede daarom begrijp ik (en vele ouders met mij) niet dat ’T Wold zo maar stopt met het bezoeken van de school open dagen. Deze keuze rijmt wat mij betreft niet met het centraal stellen van het kind, iets wat ’T Wold en Stichting Ante altijd hebben beoogd en zo wordt gepresenteerd. Het is ook tegenstrijdig met het idee wat in het verleden door ’T Wold is aangegeven dat deze school open dagen juist een essentieel onderdeel zijn om tot een juiste schoolkeuze te komen. Daarom wil ik (en vele ouders met mij) jullie oproepen om het standpunt in deze te herzien en onze kinderen alsnog de mogelijkheid geven om deze open dagen te bezoeken. In het belang van het kind en met talent vooruit, zodat de kinderen van groep 8 ook dit jaar tot een overwogen en passende schoolkeuze kunnen komen. Jullie reactie hierop zie ik graag tegemoet.   Namens (de) ouders van de kinderen van groep 8,   Jerry van Leeuwen

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jerry van Leeuwen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...