Bloktheorie motor toevoegen aan auto theorie examen CBR

Beste motorrijdend Nederland,

 

Er gebeuren in de huidige tijd veel motor ongelukken, omdat er o.a. mede door andere bestuurders te weinig kennis is omtrent motorrijders en hun rijgedrag tijdens verkeersdeelname. Bijvoorbeeld het welbekende file rijden. De reacties en discussies komen veelal voor door gebrek aan kennis met de andere bestuurders.  Er is geen kennis of inzicht dat het een veiligheidskeuze kan zijn van de motorrijder. Vaak wordt er gezegd "voorkruipers, gevaarlijk gedrag" of vul het maar in.

Door dit theoretische tijdens examens van CBR samen te voegen zal er een betere kennis opgedaan kunnen worden. Waarmee andere bestuurders enige inzichtelijke kennis krijgen m.b.t. het motorrijden en de ervaring tijdens het deelnemen aan het verkeer. 

Dit zorgt voor meer onderling begrip tijdens verkeersdeelname.

Deze petitie willen we gaan aanbieden aan de beleids medewerkers van het kabinet en het CBR.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Motor Collectief 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het Motor Collectief om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...