BEHOUD het HOLLEBEEKBOS

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dankzij jou werd het Hollebeekbos gered - BEDANKT!

2017-07-05 12:06:22

<< BEDANKT  >>

Beste,

Dankzij jouw steun aan onze actie werd het Hollebeekbos gered! De gemeenteraad van juni besliste unaniem tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waarmee het bos en de vijver een definitieve groene bestemming krijgt.

Daarmee is het bos en de visvijver ook definitief gered.

 

Wij hielden ons eraan om iedereen die bijdroeg aan dit succes te bedanken! En daar hoor jij bij!

Dankzij jouw handtekening konden we de druk opvoeren op de bestuursmeerderheid van CD&V, Open VLD en sp.a om af te zien van de verkoop.

 

--> Deel ons bericht op Facebook en Twitter,
--> bekijk en deel de video van AVS Oost-Vlaamse Televisie.

en geniet de komende maanden en jaren nog met volle teugen van het Hollebeekbos!

 

Wij gaan nu alvast met veel enthousiasme vanuit de oppositie meewerken aan een kwalitatief RUP Hollebeekbos!

 

Van harte,

namens het voltallig bestuur van Groen Merelbeke,

Pieter Verstraete
Voorzitter Groen Merelbeke

Facebookpagina / Twitteraccount  /  www.groenmerelbeke.be

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief.

Hollebeekbos_gered1.jpg


Groen Merelbeke

Hollebeekbos definitief gered - Uitnodiging Zomers Eetfestijn

2016-06-07 12:35:56

Beste,

U was één van de ruim 1500 burgers die zijn handtekening plaatste onder onze petitie "Behoud het Hollebeekbos", op postkaart of online in 2014. Wellicht vernam u ook reeds dat deze actie een groot succes was (diverse persberichten eind 2015: Het Laatste Nieuws / Het Nieuwsblad / Reportage AVS)!

De handtekeningen werden eind 2014 overhandigd aan het schepencollege. Hoewel zij eerst niet overtuigd bleken (men had droogweg 'geld nodig' en rekende op 1,4 miljoen euro) wogen de bijkomende acties en ons uitgebreid dossier, na meer dan een jaar, uiteindelijk toch door: De meerjarenbegroting wordt gewijzigd, waarbij de verkoop van het Hollebeekbos definitief wordt geschrapt!

Reeds aangekondigd eind 2015 is het nu dus ook officieel zo ver:
Tijdens de gemeenteraad van juni zal het gemeentebestuur via de officiële begrotingswijziging de inkomsten van de verkoop van het Hollebeekbos definitief schrappen. Daarmee komt dan ook definitief een einde aan haar voornemen om 10.000 m² bos te kappen in functie van 5 luxekavels.


Wij willen iedereen die hiertoe heeft bijgedragen nogmaals danken,
en zullen deze 'overwinning' alvast vieren op ons Zomers Eetfestijn, waar iedereen welkom is!

 

Langs deze weg ben ook jij dus van harte welkom,
zaterdag 25 juni, doorlopend vanaf 17u30,
in de Basisschool De Linde, Gaversesteenweg 195 te Merelbeke.

Mocht je niet kunnen blijven om te eten, kom dan alvast eens langs om het glas te heffen op het Hollebeekbos!
Meer info vind je hier: Zomers Eetfestijn 2016

Lekker eten tegen democratische prijzen in een leuke sfeer, ideaal voor jong en oud!

Info en tickets? 
Isabel Thys: thysisabel@hotmail.com
Lieve Parmentier: lieve.dirk@telenet.be

 

Van harte,

namens het voltallige bestuur van Groen Merelbeke,

Pieter Verstraete
Voorzitter Groen Merelbeke


Groen Merelbeke

!! HOLLEBEEKBOS GERED !!

2015-12-03 12:02:55

Beste,

Het Hollebeekbos is gered!

En dat is dankzij jullie massale steun!

!!!!!   BEDANKT    !!!!!

Het plan van de huidge meerderheid van CD&V, Open Vld en sp.a bestond erin om 9.350 m² van het Hollebeekbos te kappen in functie van de realisatie van 5 of 6 grote luxekavels. Dit stond zo ingeschreven in de meerjarenbegroting van het gemeentebestuur. Groen Merelbeke voerde meteen actie op de Jaarmarkt in 2014. We deelden actiekaarten uit en verzamelden op korte tijd ruim 1300 handtekeningen voor het behoud van het Hollebeekbos, een deel daarvan via deze online petitie.

http://www.avs.be/avsnews/groen-merelbeke-strijdt-voor-het-hollebeekbos

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-merelbeke/protest-tegen-verkoop-hollebeekbos-a2052617/

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140924_01285921

Deze handtekeningen werden, samen met een uitgebreid politiek en juridisch historisch onderzoek dat Groen-raadslid Frank Monsecour had opgemaakt, na een persconferentie op 28/10/2014 overhandigd aan de burgemeester:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-merelbeke/groen-vecht-met-petitie-tegen-verkoop-hollebeekbos-a2105059/

Het Schepencollege bleek echter niet overtuigd van de diverse juridische, maatschappelijke, ruimtelijke en ecologische argumenten. Men had droogweg 'geld nodig' en rekende op 1,4 miljoen euro. Nochtans bracht de verkoop van bedrijfsgronden aan de Heidestraat 3 miljoen extra op (dat argument wordt nu trouwens ook gebruikt door diezelfde meerderheid... we zullen het beschouwen als 'traag voortschrijdend inzicht').

Eerder dit jaar organiseerden we nog een picknick in het Hollebeekbos om de dreigende kap nogmaals aan te kaarten en de druk hoog te houden.

De acties van Groen en ons uitgebreid dossier wogen, na meer dan een jaar, uiteindelijk toch door. De meerjarenbegroting wordt gewijzigd, waarbij de verkoop van het Hollebeekbos wordt geschrapt. Men neemt zelfs quasi letterlijk de argumentatie van Groen over. Hiermee is het bos - hopelijk - definitief gered.

Voor Groen Merelbeke was dit een symbooldossier. 10.000 m² bos kappen in ruil voor luxekavels, enkel en alleen om de schatkist te vullen: het stond symbool voor het extreem falen van de huidige meerderheid op vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu betaalbaar wonen en financiëel beleid.

Wij danken iedereen die deelnam aan onze acties en al wie zijn handtekening zette op één van onze actiekaarten of via deze online petitie! Dankzij jullie steun behoud Merelbeke een belangrijk stuk waardevolle natuur!!

 

In naam van alle raadsleden, bestuursleden, vrijwilligers en sympathisanten van Groen Merelbeke,

DUIZENDMAAL DANK,

Pieter Verstraete,

Voorzitter Groen Merelbeke


Groen Merelbeke

ACTIE: GROEN-BROODNODIG (Picknick in Hollebeekbos n.a.v. Dag van het Park)

2015-05-27 15:26:01

GROEN – BROODNODIG
<< Picknick Hollebeekbos >>
Dag van het Park - Zondag 31/05/2015, 12-14u

Groen Merelbeke voerde de voorbije jaren al meermaals actie voor het behoud van het Hollebeekbos. Groen verzamelde hiervoor al meer dan 1400 handtekeningen, waaronder dat van u! Ondanks dit massale protest wil de huidige meerderheid van CD&V, Open VLD en sp.a nog steeds niet afzien van haar plan om een deel te kappen voor 5 à 6 luxekavels van elk 1500 tot 2000 m² groot.

Naar aanleiding van Dag van het Park roept Groen Merelbeke dan ook op om te picknicken in het Hollebeekpark. Kom gerust te voet of met de fiets en koppel het aangename aan het nuttige. In en rond de omgeving van het park kan je immers heel mooi wandelen en fietsen!

Afspraak zondag 31 mei tussen 12 en 14u ter hoogte van de Hollebeekvijver.
Breng je eigen spijs en drank mee en dan genieten we samen van de meerwaarde van dit prachtige stukje natuur.

Want groen is broodnodig!


Meer info: Pieter Verstraete (0473 46 82 76) / Frank Monsecour (0498 76 76 94)


Groen Merelbeke

Hollebeekbos Merelbeke: Persdossier

2014-10-29 14:09:03

Beste ondertekenaar,

Onderaan een downloadlink naar ons perdossier zoals we het gisteren openbaar maakten en overhandigden, samen met alle handtekeningen, aan het gemeentebestuur:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-wetteren/groen-vecht-met-petitie-tegen-verkoop-hollebeekbos-a2105059/

De actiekaarten worden de komende weken verdeeld in alle brievenbussen van Merelbeke. Ook de online petitie loopt verder. Pas bij een definitieve beslissing door het Schepencollege zullen we deze afsluiten.

Tot zover onze berichtgeving langs deze weg.
U mag een nieuw bericht verwachten bij de definitieve beslissing.

Nogmaals dank voor uw steun!

Persdossier (excl. kaartmateriaal): http://we.tl/CXCDRQq9FO

 


Groen Merelbeke

Hollebeekbos: Persconferentie + afgifte handtekeningen

2014-10-28 10:41:36

Beste ondertekenaars,

Mag ik u hartelijk danken voor uw steun voor het behoud van het Hollebeekbos in Merelbeke!

Ruim 1300 handtekeningen voor het behoud van het Hollebeekbos werden ondertussen verzameld, waarvan ruim 800 via de online petitie (de overige op de Jaarmarkt van 16/09 en bij directe omwonenden)!

Deze worden vanavond, voor aanvang van de gemeenteraad, overhandigd aan de burgemeester en schepen(en). Voorafgaand geeft Groen een persconferentie waar nieuwe elementen worden toegelicht.

Persconferentie

Na grondige studie van het dossier dat reeds een lange geschiedenis kent, ontdekte Groen Merelbeke immers documenten die een verkoop van het Hollebeekbos volledig onacceptabel maken. Tijdens de persconferentie zal Groen de historiek schetsen van het dossier en de originele documenten toelichten.

Sinds 1967 heeft het gemeentebestuur van Merelbeke systematisch formele stappen gezet om van het Hollebeekpark een groen recreatiegebied te maken.  Groen kan aantonen dat zo goed als alle politieke partijen – van CVP (later CD&V), PVV (Open VLD) tot de Merelbeekse Volkspartij (MVP) - de voorbije veertig jaar expliciet hebben gewerkt aan de creatie van dit groene parkgebied.

 

 

Na de toelichting van het dossier aan de hand van kaarten en authentieke akten, zal Groen Merelbeke de ingezamelde actiekaarten en online-petitie voor het behoud van het Hollebeekbos aan de burgemeester en schepen(en) overhandigen.

Na de persconferentie houden wij ons eraan u, als medestander voor het behoud van dit bos, de integrale persmap te bezorgen. Deze zal via eenzelfde boodschap als deze worden verzonden met een link tot download van alle documenten. Zo krijgt u inzage in de bezwaren om tot een verkoop over te gaan. Uiteraard houden wij u ook graag op de hoogte van de formele beslissing die het gemeentebestuur hierin zal nemen.

 

Bedankt voor uw massale steun!

 

 


Groen MerelbekeDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.