Steun Theater aan de Stroom (TAS)

Neem contact op met de schrijver van de petitie

- Theater aan de Stroom trekt beoordelingscommissie zwaar in twijfel – Maatschappelijke relevantie zou een belangrijk criterium moeten zijn !

2012-06-05 13:34:22

PERSBERICHT :

Ongeveer vier jaar geleden zag Theater aan de Stroom het levenslicht in de Ijzerenwaag in het centrum van Antwerpen. Na een turbulente verhuis vonden we een plaats op de Antwerpse linkeroever. Van een klein theater groeide TAS uit tot een heuse cultuurtempel met vele kamers.
Grote namen als Marilou Mermans, Camilia Blereau, Steven De Lelie, Bob Snijers, Jef Demedts, Magda Cnudde, Eric Kerremans, Ludo Hellinckx, Dirk Lavrysen, Danny Heylen, Nora Tilley en tal van nieuwe jonge acteurs zorgen ervoor dat grote klassiekers en ook nieuw repertoire op een innovatieve, kwalitatieve en ook begrijpbare manier tot leven komen. Een vorm van repertoiretheater die men elders in Vlaanderen nog amper vindt. Vandaar het grote succes bij het publiek.

Niet alleen het gewone publiek vindt zijn weg naar het TAS maar ook via onze scholenwerking, die enorme bijval kent, levert het TAS een verrijkende bijdrage in de educatie van de schoolgaande jeugd. Meer dan 15.000 leerlingen, behorende tot het ASO, TSO, BSO en BO hebben vorig seizoen in TAS een theatervoorstelling bijgewoond. 7.000 hiervan kwamen in schoolverband kijken. Belangrijk om te weten is dat we dit resultaat haalden door vorig seizoen een ‘scholendag’ te organiseren. 37 vertegenwoordigers kwamen toen luisteren naar de presentatie van ons aanbod. Dit jaar hebben we dit herhaald en tot onze grote verbazing en ons geluk lag het aantal inschrijvingen veel hoger : 527 leerkrachten of cultuurverantwoordelijken uit tal van Vlaamse scholen. Een groei van meer dan 1400 %. Als gevolg hiervan zal natuurlijk ook het aantal schoolvoorstellingen stijgen en zullen we volgend jaar waarschijnlijk kunnen stellen dat TAS hierin één van de grootste van Vlaanderen is. De enige verklaring hiervoor is dat TAS begrijpbaar repertoiretheater brengt en dit ook bij leerlingen en leerkrachten heel erg in de smaak valt. Reacties van enkele leerkrachten en zelfs een directeur van een volledige scholengemeenschap vindt u in bijlage.

Tel hierbij nog tal van bedrijfsevenementen en symposiums en dan weet u dat TAS op zeer constructieve wijze bijdraagt tot het instandhouden en opbouwen van het sociale weefsel, nodig voor een leefbare gemeenschap.

Door zijn uitgebreid werkkader zorgt Theater aan de Stroom dat niet alleen de culturele woestijn die de Antwerpse Linkeroever vroeger was eindelijk nieuw leven werd ingeblazen, maar tevens dat de rest van Antwerpen en omstreken een nieuwe place to be heeft. Circa 30 % van het publiek komt zelfs uit de provincie West-Vlaanderen of uit Nederland.

Jammer genoeg ziet niet iedereen het belangrijk maatschappelijk en cultureel nut van het voortbestaan van Theater aan de Stroom in.

Volgens het onlangs uitgebrachte pre-advies en definitieve advies van de Beoordelingscommissie Theater, staat Theater aan de Stroom voor een “dramaturgie en een speelstijl uit het verleden”. Hoewel daar “op zich niets mis mee is” adviseert men de minister desalniettemin TAS niet langer te subsidiëren, wat dus het verdwijnen van dit theater tot gevolg zou hebben.
Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat de commissie uitgaat van een zeer specifieke smaak en een eenzijdige visie die “vernieuwing” als hoogste norm hanteert. Kwaliteitsvol publieksvriendelijk theater en zijn positieve bijdragen tot de maatschappij, elementen die nota bene door deze beoordelingscommissie in het vaandel worden gedragen, dreigen zodoende te verdwijnen. Begrijpe wie begrijpen kan.
Het lijkt ons sterk dat – zeker in tijden van crisis – het zuurverdiende belastingsgeld van de Vlaming enkel en alleen maar moet gespendeerd worden aan een zelfverklaarde elite en aan theatervormen waar in vergelijking met de bezoekerscijfers van TAS en zijn partners vaak maar een beperkt aantal mensen voor geïnteresseerd is.
Ook niet onbelangrijk om te weten is dat wij van mening zijn dat de Beoordelingscommissie zijn werk blijkbaar niet altijd even correct uitvoert. Zo gebeurde het meermaals dat leden van de commissie een voorstelling vroegtijdig (met de pauze) verlieten. Hoe kan men in godsnaam oordelen over een klassieker als bijvoorbeeld ‘Kat op een heet zinken dak’ of ‘Tartuffe’ als men het tweede deel niet eens heeft gezien? Éen van diezelfde leden van de commissie presteerde het trouwens ook om niet alleen met zijn voeten op de vorige rij stoelen te gaan liggen, maar tevens ook van tijdens de voorstelling gewoon te slapen. Dit lijkt me voor een commissie die een officieel advies moet uitbrengen zeer onprofessioneel en ook zeer onrespectvol.
Laat het bovendien duidelijk zijn dat dit een al langer georganiseerde heksenjacht is. Ook in de vorige subsidieronde kreeg TAS een negatief advies (ondertekend door de zelfde voorzitter). Éen van de argumenten was toen letterlijk : ‘ De theatermakers die in dit dossier vermeld worden – Marilou Mermans, Frank Aendenboom, Katrien De Becker, Veerle Eyckermans, Jef Demedts, Bob Snijers, Warre Borgmans, … – garanderen ook geen kwaliteitsvol publieksvriendelijk toneel ‘.
Eigenaardig dat bijvoorbeeld Katrien De Becker genomineerd werd voor een Theo D’or (één van de meest prestigieuze theaterprijzen van de Nederlanden), dat Marilou Mermans ‘De Gulden Mira’ en een hoop nominaties en filmprijzen kreeg en tal van andere vaste TAS-namen die vele andere nominaties en prijzen in de wacht sleepten, zowel nationaal als internationaal. Vreemd toch dat een paar mensen deze kwaliteit dus ontkennen en zelfs blijven betwisten. Frappant ook als je de samenstelling van de commissies onder de loep neemt en bekijkt met wie ze allemaal gelinkt zijn. Het valt vooral op dat net deze instellingen met gigantische bedragen en verhogingen van subsidie gaan lopen.

Als men er ook nog eens rekening mee houdt dat deze zelfde commissie besluit dat bepaalde theaters, die nu al een zeer groot subsidiebedrag krijgen toebedeeld, nog meer zouden moeten krijgen en dat we dan ook net van dat theater een seizoensprospectus ontvangen, die zeer knap is, maar die dermate veel geld moet hebben gekost dat het wat decadent wordt, dan begrijpt ook u hopelijk dat dit echt niet zo verder kan. Overheidsgeld moet naar mensen gaan!

Daarom vraagt TAS de Vlaamse regering om ondanks het advies wel subsidies toe te kennen. Met meer dan 30.000 handtekeningen op onze petitie, een blijvend groeiend publiek uit alle lagen van de bevolking, een kunsteducatieve- en scholenwerking die enorm is, denken wij te mogen zeggen dat Theater aan de Stroom wat betreft maatschappelijke relevantie niet onderaan, maar helemaal bovendaan de subsidielijst moet prijken. Nog nooit eerder werd met een toegekend budget een zo groot publiek bereikt en werden zoveel mensen aan het werk gezet.

Om ervoor te zorgen dat iedereen, elke cultuurliefhebber, elke belastingbetaler, elke Vlaming zicht zou krijgen op dit volledig ten onrechte negatief geadviseerde dossier, zetten wij alle informatie online (www.theateraandestroom.be).

Hopelijk zorgt de minister ervoor dat enkele tienduizenden mensen en duizenden studenten ook volgend seizoen van cultuur kunnen blijven genieten.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Steven De Lelie
algemeen leider Theater aan de Stroom vzw

Blancefloerlaan 181b
2050 Antwerpen

GSM 0478 606 951

steven.de.lelie@telenet.be


Theater aan de Stroom

Steun onze petitie door deze te delen !

2012-03-06 14:11:16

Beste,

 

u zou ons enorm helpen indien je deze petitie zou delen met je vrienden en familie.

Stuur de link door en voorkom dat we geen subsidies meer krijgen.

Link: www.petities24.com/tas

 

DANK U WEL !!


Theater aan de StroomDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.