Waarop wacht de Vlaamse overheid?

Waarop_wacht_de_Vlaamse_overheid.png

Eerstelijnszones verwachten snel een duidelijk en afdoend perspectief!

Als wij iets hebben geleerd uit deze crisis, hoewel niemand en geen enkele overheid hier klaar voor was, dan is het wel dat in het kader van het beheersen van een pandemie zoals COVID-19 een goede en efficiënte structuur binnen de eerste lijn van cruciaal belang is om snel en adequaat op alle terreinen te kunnen reageren.

Vele zorg- en welzijnsactoren geven dan ook aan dat de eerstelijnszones duidelijk een cruciale schakel zijn in de ketting van het bestrijden en onder controle krijgen van een dergelijke crisis. Deze structuren dienen m.a.w. beter te worden uitgebouwd naar de toekomst toe. Want samen, alleen samen, kunnen we de uitdagingen binnen de sector aan. Voor u, voor mij, voor ons...

Eerstelijnszones?

In 2019 zagen in heel Vlaanderen en Brussel 60 eerstelijnszones het licht en de krachten worden er gebundeld: alle diensten en zorgverleners vinden mekaar om samen een gecoördineerde en hoogkwalitatieve zorg aan te bieden in alle omstandigheden! De coronacrisis werd onmiddellijk de vuurproef: iedereen - professionelen, diensten/organisaties en vrijwilligers -  springen in de vuurlinie en geven, zonder enige terughoudendheid, het beste van zichzelf.

De Vlaamse overheid verwacht van de eerstelijnszones onmiddellijk een belangrijke rol bij een aantal cruciale opdrachten: organisatie en inrichting van pre-triagecentra en schakelzorgcentra, inventarisatie van noden en behoeften bij alle eerstelijnsactoren én voorzieningen in de regio, de link naar een mogelijk antwoord vanuit de reguliere zorg of op maat gecreëerd vanuit de samenwerking met verschillende partners...

Iedereen werkt, vanuit een grote betrokkenheid, mee om (samen!) de opdracht binnen de eerstelijnszone waar te maken: gecoördineerde samenwerking en ondersteuning. De eerstelijnszones staan er! Zorgverleners en diensten voelen zich in hun opdracht gesterkt binnen de nieuwe structuur.

Niemand was op deze epidemie voorbereid. Gedurende het verloop werd meer en meer het belang duidelijk van een efficiënte structuur om een veelvoud aan problemen gemeenschappelijk en multi-disciplinair aan te pakken. En dus is versterking van de samenwerking om een kwantitatieve en cliëntgerichte zorg te garanderen, een absolute noodzaak geworden!

Applaus op alle balkons, straten en pleinen, zou je denken.

Enkel de Vlaamse overheid krijgt de handen moeilijk op elkaar.

Vanaf 1 juli starten alle zones officieel. Nochtans, nog minder dan twee maanden vooraf heeft niemand zicht op een vaststaand werkingsbudget. Tot nog toe moet elke zone het stellen met een ‘voorlopig’ richtbedrag: geen zekerheid, geen vaste gegevens waarop je begroting en budget moet berekenen. Erg professioneel klinkt het niet. En waar de Vlaamse overheid op wacht is onduidelijk… enig perspectief blijft uit.

Personeelskader… alweer een moeilijke discussie. Tientallen medewerkers die, vanuit andere structuren momenteel het beste van zichzelf geven binnen de eerstelijnszones en zo de coronacrisis mee te lijf gaan hebben nog steeds weinig zekerheid … geen contract, geen duidelijk loonstatuut, geen omkaderende maatregelen. De huidige medewerkers bewijzen dag in dag uit het belang van hun functie in de werking… de voorlopige richtbudgetten bieden geen zekerheid om op langere termijn een broodnodig personeelskader uit te tekenen en zekerheid aan sterk gemotiveerde medewerkers te geven… Waar de Vlaamse overheid op wacht blijft onduidelijk… enig perspectief blijft uit.

Wij verwachten dat de Vlaamse overheid onverwijld - liever gisteren dan vandaag - duidelijkheid brengt: een transparant en toereikend werkingsbudget, gestoeld op een lange termijn visie, en een realistische personeelsomkadering met zekerheden voor de tewerkgestelden.

Een Vlaamse overheid die (terecht) de nieuwe eerstelijnszones een volwaardige plaats in het Vlaamse zorgbeleid wil geven moet nú perspectief bieden door weloverwogen, heldere en sluitende beslissingen te nemen.


Eerstelijnszone Scheldekracht    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Eerstelijnszone Scheldekracht om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...