Voor het behoud van Het woordenboek van de Vlaamse dialecten

Het woordenboek van de Vlaamse dialecten is in gevaar. De subsidies vallen weg en misschien wordt het woordenboek nooit meer voltooid. Erger nog, het onderzoek van de dialecten, waaronder het West-Vlaams, dreigt te verdwijnen. Aan de Universiteit Gent zien de onderzoekers met lede ogen de teloorgang van een stukje Vlaams erfgoed aan.

Ieder onder ons met een hart weet dat dialect onlosmakelijk verbonden is met ons cultureel erfgoed!!!

Wij zouden er prijs op stellen dat iedereen die deze mening deelt deze petitie tekent; ongeacht politieke,relegieuze of welke levensovertuiging dan ook!!!!!!!!!!!!!

Deze oproep staat los van de politiek, wel in dienst van de cultuur....

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik vzw DE Ladder toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...